• Zaanse allure, Verkiezingsprogramma 2018-2022

  Maandag 20 november is het definitieve verkiezingsprogramma van de VVD voor de periode 2018-2022 door Tjeerd Rienstra aan het bestuur en de lijsttrekker Gerard Ram aangeboden. Lees verder

 • Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

  Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief Lees verder

 • Nieuwe school, honderd nieuwe woningen en nieuwe locatie bedrijf

  06 december − Dankzij het nieuwe transformatiefonds kan bedrijf Singeling verhuizen, kunnen er honderd nieuwe woningen worden gebouwd en zal er een nieuwe locatie voor basisschool Et Buut verrijzen aan de Mauritsstraat. Lees verder

 • Persbericht VVD Zaanstad verkiezingsprogramma

  22 november − De leden van VVD Zaanstad hebben op maandag 20 november 2017 door stemming de uiteindelijke kieslijst bepaald. De door het bestuur voorgestelde lijst is met enkele kleine aanpassingen door de leden overgenomen. Lees verder

 • VVD motie uitbreiding ondernemersloket aangenomen

  16 november − “Een snelle en directe dienstverlening begint bij het juiste aanspreekpunt. U kunt bij het Zaans ondernemersloket terecht als u meer informatie wilt over bijvoorbeeld vestigen, vergunningen of personeel ”. Lees verder

 • Strategische agenda werkgelegenheid, feiten en (linkse) fictie

  06 november − In het Zaanstadberaad van 30 oktober sloegen alle linkse partijen, inclusief coalitiepartij PvdA, wild om zich heen door kritiek te uiten op het aantal gerealiseerde nieuwe banen. Het was meer een strijd op links om te laten horen wie de meest “sociale” partij was dan dat er werkelijk naar de ontwikkeling werd gekeken. Lees verder

 • toerisme, airbnb en de begroting 2018

  01 november − Gisteren zijn we als gemeenteraad begonnen met het behandelen van de Zaanse begroting 2018-2021. Lees verder

 • Raadsvergadering donderdagavond 12 oktober

  17 oktober − De burgemeester start met een korte voordracht voor burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam om stil te staan bij zijn overlijden. De burgemeester van onze buurgemeente en voorzitter van de MRA. Hierna volgt een moment stilte. Lees verder

 • Het VVD bestuur bedankt Armagan Babaoglu

  12 oktober − Het VVD bestuur bedankt Armagan Babaoglu voor zijn inzet en toewijding als raadslid en wenst hem heel veel succes met de nieuwe kansen in zijn loopbaan en geluk in zijn privéleven. Zijn opvolger, Tjeerd Rienstra en steunfractielid Patricia Wit wensen we heel veel succes met hun nieuwe functies in de Zaanse politiek. Lees verder

 • VVD Zaanstad kritisch over mogelijke realisatie moskee in Saendelft

  06 oktober − In 2015 stopte de gemeente terecht de gesprekken met de stichting Ar-Rahma over de mogelijke bouw van een moskee in Saendelft. Het sterke vermoeden bestond dat de herkomst van de financiering uit salafistische organisaties afkomstig was. Lees verder

 • Subsidie Evenementen 2017

  29 juni − De nieuwe regeling voor subsidies voor evenementen heeft Rina Schenk namens de VVD Zaanstad eens goed bekeken. Lees verder voor onze conclusies. Lees verder

 • Gerard Ram bedankt de leden voor zijn benoeming tot lijsttrekker.

  09 juni − Gerard Ram bedankt de leden voor zijn benoeming tot lijsttrekker. (filmpje) Lees verder

 • Gerard Ram benoemd als lijsttrekker

  09 juni − De ledenvergadering van de VVD Zaanstad heeft Gerard Ram benoemd tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart 2018. Lees verder

 • Algemene Beschouwingen Kadernota 2018-2021

  23 mei − Dit is de laatste kadernota van dit college en deze coalitie. Wat gaat de tijd toch snel en wat goed dat deze coalitie, met zes partijen, koers weet te houden. Dit is niet altijd even makkelijk met de vele verschillende invalshoeken maar het lukt ons. Dat is verantwoordelijkheid nemen en de VVD zegt dan ook: “Houd Koers!”. Het college kiest in hun laatste kadernota voor een robuuste aanpak. Vasthouden aan onze coalitie en ambities, koers houden op de ingezette lijnen en afmaken waar we aan begonnen zijn. De VVD staat voor deze aanpak en wil het college en de ambtenaren bedanken met de uitvoering van het coalitieakkoord ‘Samen het verschil maken’ en de voorgestelde aanpak krijgt, in brede zin, dan ook onze steun. Lees verder

 • Gerard Ram voorgedragen als lijsttrekker VVD Zaanstad

  08 mei − Maandag 8 mei jongstleden heeft de VVD Zaanstad haar eerste ledenvergadering in aanloop naar de verkiezingen gehouden. Tijdens deze vergadering hebben de leden besloten hoe de verdere procedures doorlopen moeten worden in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. De leden stemden onder anderen in met het bestuursvoorstel om een verkiezing uit te schrijven voor de positie van lijsttrekker. Lees verder

 • Bijeenkomst nieuwe en aspirant-leden VVD Zaanstad.

  09 april − Met diverse sprekers die een blik gaven in waarom ze in de politiek waren gegaan en wat daarin hun rol is. Het bestuur kan versterking gebruiken vooral op het vlak van communicatie en het organiseren van bijeenkomsten. En vervolgens: wat betekent het om raadslid, wethouder, 2e Kamerlid of lid van Provinciale Staten te zijn. En natuurlijke ruime gelegenheid om vragen te stellen en kennis te maken. Met dank aan de sprekers: Dennis Straat, Barbara Visser, Esther Rommel, Mustafa Kedilioglu, Rina Schenk en Gerard Ram die de avond heeft begeleid. En wil je ook je steentje bijdragen aan het bestuur, politiek of straks weer de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen? Neem dan contact op met Jeroen Langbroek van het bestuur via secretariaat@VVDzaanstad.nl. Rina Schenk Lees verder

 • Bakkie Doen met Mark Rutte 25 februari te Wormerveer

  20 februari − De Bakkie Doen Truck staat op 25 februari vanaf 11:00 tot 16:00 op het Marktplein in Wormerveer (bij buurthuis De Lorzie). Minister-President en VVD lijsttrekker Mark Rutte (11:45-13:00), Staatssecretaris Eric Wiebes, Tweede Kamerlid Barbara Visser, en kandidaat kamerleden Falco Hoekstra en Rosemarijn Dral​ gaan graag met u in gesprek over Nederland én Zaanstad! Zij zullen allen aanwezig zijn. Lees verder

 • Taartenactie

  15 februari − Elk jaar voor de vrijdag voor Valentijnsdag mogen we als VVD fractie een stichting of vereniging aanmelden met een groot maatschappelijk nut om een taart van de Statenfractie Noord Holland te ontvangen. En als je nou 2 doelen hebt? Nou jammer, de Statenfractie doet maar 1 keer mee. Lees verder

 • Bertrand Russell, WIJ het vervolg.

  14 februari − In een vorige bijdrage schreef ik over het idee van 6 dames van het Bertrand Russell om eenzaamheid onder ouderen te verlichten. De groep heet WIJ en de slogan is Ouderen zich weer jong laten voelen. Nadat de groep bij wethouder Jeroen Olthof is geweest komt er van alles op gang. Wat dan? Enthousiasme bij de wethouder, in de staf wordt het idee ook met enthousiasme ontvangen. Lees verder

 • 5 VWO van Bertrand Russell College uit Krommenie op bezoek

  25 januari − Op 12 januari om 15.30 waren er 67 leerlingen van 5 VWO op bezoek bij de raad. De raadzaal zat vol en de knopjes van de microfoon waren erg in trek. Na eerst een voorstel rondje van de aanwezige raads- en steunfractieleden, waaronder Harm Jan en ik, kwam er voorlichting over hoe het bestuur van een gemeente werkt. In de uitleg van de opdracht daarna bleek dat de 10 groepjes een eigen partij gingen oprichten met een budget van 1 miljoen euro. Ze mochten 3 onderwerpen uitzoeken. Mijn groep bestond uit 6 dames en die kozen voor: sport, iedereen doet mee en voetgangers/fietsers. Lees verder