Nieuws

 • Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

  Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief Lees verder

 • VVD Zaanstad wil in gesprek met Zaanstad

  02 augustus − Wat speelt er momenteel in jouw wijk en waar moet VVD Zaanstad zich mee bezig gaan houden in deze raadsperiode maar vooral in de komende raadsperiode? Wil je ons input geven voor ons verkiezingsprogramma, ga dan met ons in gesprek! Om zo specifiek mogelijk te zijn, zijn deze meetings ingedeeld per wijk in Zaanstad. Lees verder

 • Laatste Raadsvergadering van het politieke jaar

  13 juli − Afgelopen donderdag was de laatste vergadering voor het reces. Traditiegetrouw een vergadering waarin nog veel besluiten genomen worden voordat de raad met zomervakantie gaat. Wij begonnen deze dag dan ook extra vroeg. Hier onder een aantal van de genomen besluiten. Lees verder

 • A8-A9 is de oplossing voor verkeersdrukte Krommenie

  19 juni − Op initiatief van raadslid Rob Karst en buurtbewoner Yuri van Berkel heeft een aantal raadsleden op 9 juli een bezoek gebracht in de wijk Willis in Krommenie. Aanleiding was het concept Zaans Mobiliteitsplan 2040 waar ter hoogte van industrieterrein Noorderveld en Molletjesveer een brug over de Nauernaschevaart richting de Rosariumlaan is geprojecteerd. Lees verder

 • Algemene beschouwingen: Recht zo die gaat

  18 juni − Als de omstandigheden veranderen dan passen Zaankanters zich aan. Mouwen opstropen en weer hard doorwerken! Zakelijk Zaans veranderen; no-nonsense, praktisch én nuchter maar mét behoud van de Zaanse authenticiteit. Voorzitter deze woorden sprak ik vorig jaar uit bij de begroting midden in een corona crisis waarvan onduidelijk was wanneer er licht aan het einde van de tunnel zou komen. Maar de stad deed wat de stad altijd heeft gedaan; Zij stroopte haar mouwen op en werkte hard door. Lees verder

 • VVD Zaanstad kiest voor Stephanie Onclin als lijsttrekker

  14 juni − In de algemene ledenvergadering van VVD Zaanstad is de 30-jarige Stephanie Onclin unaniem gekozen tot de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Voorzitter van het lokale bestuur Hans de Best sprak namens de vereniging: “met de keuze voor Stephanie hebben wij een ervaren en doortastende leider bovenaan de kandidatenlijst staan. Hiermee denken wij dat zij als aanvoerder van het team de ingezette lijn van de Zaanse VVD kan doorzetten. Lees verder

 • Provinciale Omgevingsverordening.

  02 juni − Al een tijd is VVD Zaanstad bezig op allerlei fronten om bij de Provincie duidelijk te maken dat Zaanstad zelf goede afwegingen kan maken waar het wel en niet wilt bouwen. Zaanstad heeft een Visie op linten, dijken en paden vastgesteld. Sinds de vorig jaar vastgestelde omgevingsverordening van de Provincie mag er alleen binnen stedelijk gebouwd worden en de rest van Zaanstad is Bijzonder Provinciaal Landschap geworden. Er mag dus geen enkele wooneenheid bij komen in dat gebied en daarmee is de Visie onuitvoerbaar geworden. Lees verder

 • NL DOET 2021.

  30 mei − Op 28 en 29 mei was het weer NL DOET in Nederland. Al jaren doet VVD Zaanstad mee op diverse locaties om vrijwilligerswerk te doen en bezig te zijn in en voor de samenleving. Lees verder

 • De Raad vergadert weer fysiek!

  28 mei − Gisteravond mochten wij voor het eerst weer fysiek vergaderen. Voorlopig blijven de Zaanstad Beraden digitaal maar is de raadsvergadering wél weer fysiek. Lees verder

 • Actief worden voor de VVD, sluit je dan bij ons aan!

  20 mei − Op 16 maart 2022 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. In 2018 is de VVD voor de eerste keer de grootste partij geworden. Dit brengt verantwoordelijkheden met zicht mee. Als brede volkspartij zien wij graag een goede afspiegeling van onze gemeente met wie wij samen sterker verder werken aan een liberaal Zaanstad. Lees hieronder hoe je je aanmeldt als kandidaat-gemeenteraadslid. Lees verder

 • Werkgroep Echte Burgerparticipatie.

  20 mei − Rina Schenk is lid van de werkgroep Echte Burgerparticipatie. Vorig jaar is er door Corona weinig terecht gekomen van initiatieven vanuit de werkgroep om de inwoners te betrekken bij beslissingen die in de raad worden genomen of om het contact tussen politiek en inwoners te faciliteren. Lees verder

 • Bokashi problematiek.

  20 mei − Zaanstad heeft een aanbesteding gedaan voor het maaien van het gras en riet. Een van de criteria was duurzaamheid en circulariteit. Het bedrijf dat de opdracht heeft gekregen heeft het voorstel gedaan om gevallen bladeren, riet en maaisel op een biologische manier te verwerken tot Bokashi, een belangrijke voedingsbron voor het bodemleven. Door deze werkwijze hoeft dit groenafval niet te worden afgevoerd naar HVC in Alkmaar. De transportafstanden worden zo beperkt en de groenresten worden weer terug gebracht op het gras in Zaanstad. Een mooie manier van werken. Lees verder

 • Gemeenteraad simulatiespel.

  16 mei − Heb je de basiskennis van de gemeenteraad in de smiezen? Dan is het tijd om te testen hoe dit in de praktijk werkt! Door een leuk simulatiespel word je in een fractie gezet, worstel je met verkiezingsprogramma's en portefeuille verdelingen. Of word je misschien wel wethouder en moet je je staande houden in de wereld van agendapunten, amendementen en moties. Lees verder

 • Bijeenkomst kandidaat raadsleden.

  23 april − Op 21 april heeft een digitale informatieavond plaats gevonden voor VVD leden die overwegen zich kandidaat te stellen om raadslid te worden. Er werd door Mitchell Boldewijn en Judith Schouten informatie gegeven over de procedure, welke documenten heb je nodig en hoe ziet het proces eruit. Hans de Best als de voorzitter van het bestuur lichtte de taken van het bestuur toe. Het is ook mogelijk om je op een andere manier in te zetten voor de VVD als het raadslidmaatschap nog te vroeg komt, namelijk in het bestuur. Lees verder

 • Vrijwilligerswaardering.

  17 april − De VVD is nauw betrokken bij 2 initiatieven in Saendelft: de ontwikkeling Groen Waterrijk en de proef met afval scheiden. Dat betekent niet alleen wat voor de raadsleden maar vooral veel voor de vrijwilligers die betrokken zijn bij de initiatieven. Lees verder

 • Pilot afval inzamelen in Saendelft.

  17 april − Als raadslid is Rina Schenk nauw betrokken bij deze proef. Na de uitreiking zaterdag van de vrijwilligerswaardering was het woensdag tijd om zelf de wijk in te gaan en de ervaringen van de bewoners te horen. Lees verder

 • Fracties spreken zich uit tegen plannen gemeente Amsterdam

  14 april − Nederland staat voor een grote duurzaamheidsopgave om het nationale Klimaatakkoord en de internationale doelen van Parijs te halen. In het kader van deze opgave hebben 30 energieregio’s – op verzoek van het Rijk – in Nederland gekeken naar mogelijkheden om in eigen regio grootschalig zonne- en windenergie op te wekken, totaal voor 35 TWh. Dit doet de overheid formeel middels het RES-proces, ofwel de Regionale Energie Strategieën. Lees verder

 • Start nu jouw politieke carrière.

  27 maart − De VVD Zaanstad biedt in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een aantal interessante trainingen aan. Meld je aan via: rob.overpelt@vvdzaanstad.nl Lees verder

 • Motie afvalstoffenverordening aangenomen.

  26 maart − Deze week was er weer raadsvergadering. Een van de onderwerpen was de nieuwe afvalstoffenverordening en de uitvoeringsregeling. Vooral het verzamelen van oud papier en karton door sportverenigingen houdt de gemoederen goed bezig. Lees verder

 • VVD winnaar in Zaanstad.

  18 maart − De VVD is bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 wederom de grootste partij geworden van Zaanstad met ruim 19% van de stemmen. De Zaanse VVD wil al haar kiezers bedanken die de VVD het vertrouwen hebben gegeven om ons land uit de coronacrisis te leiden en een vliegende start te maken met het herstel. Ook willen wij met heel veel dank onze vrijwilligers bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan deze campagne. Lees verder