Nieuws

 • Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

  Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief Lees verder

 • VVD Zaanstad doet ultieme poging om van windmolens Noorder IJplas af te komen: doe eerst volledig onderzoek en beslis dan pas over windmolens

  25 januari − Drie raadsleden, waaronder onze Casper, uit Zaanstad en twee uit Oostzaan doen op de valreep een beroep op de Amsterdamse gemeenteraad om windturbines bij de Noorder IJplas niet toe te staan. Woensdag beslist de gemeenteraad uit Amsterdam over de komst van de windmolens in het volledige randgebied van Oostzaan, Landsmeer en Zaandam. Lees verder

 • Verslag raadsvergadering 22 december 2022

  27 december − Afgelopen donderdag vond de laatste raadsvergadering van het jaar plaats. De VVD-fractie was feestelijk gekleed en de kerstsfeer zat er goed in. De Startnotitie zoekgebied windenergie is op verzoek van PvdA en in afwachting van landelijke wetgeving, verplaatst naar de eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar. Lees verder

 • VVD Fractie wenst u fijne feestdagen!

  25 december − Namens de gehele fractie een hele fijne kerstdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar! Wij hebben nu twee weken reces maar komen daarna weer volledig opgeladen terug! Lees verder

 • Verslag raadsvergadering 1 december 2022

  02 december − De agenda was niet lang maar er stonden wederom belangrijke punten op geagendeerd , waaronder ook een motie vreemd van onze pen. De avond begon met het herdenken van een tweetal oud raadsleden waaronder ook oud VVD-raadslid en fractievoorzitter: Jan Middelhoven. Dhr. Middelhoven is twee weken geleden op 83 jarige leeftijd overleden. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met het verwerken van dit verlies. Lees verder

 • Mijn eerste 150 dagen als wethouder voor gemeente Zaanstad zitten erop.

  15 november − 150 dagen waarin ik er – opnieuw - achter kwam dat Zaanse Trots mijn drijfveer is. Hoe cliché dat ook mag klinken: ik vind het een enorme eer om wethouder te mogen zijn in mijn eigen gemeente. En ik ben onder de indruk van de vele mensen die ik heb ontmoet die iedere dag met veel passie en betrokkenheid werken aan en voor Zaanstad. Inwoners, ondernemers, ambtenaren en partners in de stad. Lees verder

 • Begroting 2023 - 2026 vastgesteld door de Raad van Zaanstad

  09 november − Na weken van voorbereiding vond gisteren de raadsvergadering plaats waarin de eerste begroting van deze raadsperiode werd vastgesteld. Het betrof ook de eerste begroting van de nieuwe wethouder Financiën; onze eigen Stephanie Onclin. Lees verder

 • Fidel spreekt de algemene beschouwingen van oktober 2022 namens de VVD uit.

  29 oktober − Voorzitter bedankt, deze begroting kent natuurlijk zijn basis in het coalitieakkoord dat recent is gesloten. Een akkoord waarin wij uitdagingen aangaan, kansen grijpen, slagen maken en Zaanstad mooier en veiliger maken en waar de VVD trots op is! Wij zijn trots op Zaanstad, trots op dit college, trots op de Zaanse inwoners en bedrijven. Mijn voorganger als fractievoorzitter zei jaar na jaar: “Als de omstandigheden veranderen dan passen Zaankanters zich aan. Mouwen opstropen en weer hard doorwerken!” Dat is wat wij nu ook zien in deze begroting. Na de Corona Jaren kijken wij allemaal weer vooruit en durven wij weer lef te tonen, dat zie je als je door onze mooie stad fietst en met de Zaankanters praat. Deze begroting laat ook het lef van college zien en daar zijn wij trots op. Zonder volledig te zijn wil ik een paar punten benoemen: Lees verder

 • Verslag raadsvergadering 13 oktober 2022

  15 oktober − Donderdag 13 oktober mocht de fractie weer in de raadzaal zitting nemen om keuzes te maken die volgens ons de stad steeds een beetje mooier maken. Dit was de laatste raadsvergadering voor het herfstreces van een week. De avond begon rustig met veel unanieme stemmingen: bestemmingsplan Jonker Juffer en Paltrok zijn vastgesteld, een aanpassing aan het bestemmingsplan voor de Havenstraat, het voorkeursrecht op het Hofwijk Noordterrein en het beeldkwaliteitsplan Hembrugterrein, het controleprotocol voor 2022 en een aanpassing aan de voorwaarden voor de stadspas. Lees verder

 • Voormalig VVD wethouder Judith Schouten-Burger geridderd voor vele verdiensten

  03 oktober − Voormalig VVD-wethouder en zeer gewaardeerd lid Judith Schouten-Burger is zondag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Die eer viel haar te beurt vanwege de vele verdiensten van Schouten voor de samenleving. Ze stond onder meer aan de wieg van hospice De Schelp. Lees verder

 • Tijdelijke woningen Noorderveenweg, wel steun maar niet onze voorkeur.

  25 september − Op een deel van het braakliggende terrein ter hoogte van de kruising Parkrijklaan – Noorderveenweg in Assendelft gaat de gemeente 192 tijdelijke flexwoningen plaatsen. De plek waar de tijdelijke woningen komen is bedoelt om op den duur woningen van het project “De Overhoeken” te gaan realiseren. Het stuk waar op korte termijn geen woningen gebouwd gaan worden maar wel al bouwrijp is, is nu door de gemeente aangewezen als een plek voor tijdelijke woningen. De tijdelijke woningen zijn kleine kant-en-klare woningen die gemakkelijk en snel te plaatsen zijn. De woningen zijn in eerste instantie bedoeld voor starters en spoedzoekers maar zal in het begin ook vluchtelingen uit Oekraïne onderdak bieden. Lees verder

 • Verslag raadsvergadering 22 september

  23 september − Afgelopen donderdag vond de eerste raadsvergadering na het zomerreces plaats. Deze vergadering zat weer boordevol met belangrijke onderwerpen voor onze stad. Zoals ook valt te lezen in het coalitieakkoord gaat Zaanstad de komende tijd flink bouwen aan nieuwe woningen. Dat zien wij dus ook terug in de agenda van deze (maar ook komende) raadsvergadering. Lees verder

 • ’Buitenspelen, bewegen, ontmoeten, dat is goed voor kinderen’

  01 september − Ons raadslid Casper Davelaar wil dat elke speeltuin makkelijk te vinden is: ’Buitenspelen, bewegen, ontmoeten, dat is goed voor kinderen’. Als je met de kinderen eens naar een andere speeltuin wilt, hoe vind je die dan? Veel speelplaatsen staan op een landelijke kaart maar Zaanstad is daarop een dode hoek. VVD’er Casper Davelaar wil dat de gemeente zich aanmeldt. Lees verder

 • Binnenkort wordt weer gestart met de VVD Masterclass voor Noord-Holland

  13 juli − De Masterclass2022 is een intensief programma waarin prominente VVD’ers en professionals hun kennis en ervaring delen met de groep. U ontwikkelt uw politieke vaardigheden door middel van interactieve sessies. De Masterclass is een onmisbaar onderdeel van het carrièrepad van VVD’ers met serieuze ambitie. Lees verder

 • VVD Zaanstad is blij: mogelijkheid tot preventief fouilleren met een jaar verlengd

  12 juli − De burgemeester heeft veel bevoegdheden die hij kan gebruiken om Zaanstad veiliger te maken. Wij willen dat hij deze ook daadwerkelijk gebruikt en vandaag is bekend geworden dat hij dat ook weer doet. Het toepassen van preventief fouilleren en cameratoezicht moet permanent worden wat de VVD betreft maar met deze verlening van een jaar zijn wij weer een jaar gelukkig. Lees verder

 • Slopen of renoveren doe je met gezond verstand

  06 juli − VVD op werkbezoek bij woningcorporatie ZVH.| Franck Storm en David Bloemendaal van woningcorporatie ZVH hebben Annemarie en Tjeerd een rondleiding gegeven in de P.L. Takstraat in Zaandam. De huizen in deze straat zijn ruim honderd jaar oud en ondergaan een renovatie zodat ze het energielabel A krijgen. Dat is hard nodig. Lees verder

 • Nieuw college en coalitieakkoord gepresenteerd

  09 juni − Zaanstad krijgt een nieuw college en de VVD neemt daar ook weer zijn verantwoordelijkheid. De afgelopen weken hebben onze onderhandelaars zich ingezet om een programma neer te zetten wat Zaanstad de komende jaren weer net iets mooier maakt. Hier zitten voor de VVD ook mooie successen tussen zoals: de afschaffing van de hondenbelasting, extra mensen op de afdeling handhaving, extra geld voor het onderhoud van de openbare ruimte, extra geld voor het bestrijden van woonoverlast, extra geld om de verkeersveiligheid in Zaanstad te verbeteren, de leges voor kleine evenementen af te schaffen en we gaan ook feest vieren. Dit doen we in 2024 als de gemeente Zaanstad 50 jaar bestaat maar wij gaan ook proberen om Roze Zaterdag naar Zaanstad te halen. Lees verder

 • 8 juni presenteren de zes fracties het coalitieakkoord 2022-2026

  03 juni − De afgelopen weken hebben Stephanie en Fidel namens de VVD met de POV, PvdA, ROSA, GroenLinks en CDA intensieve gesprekken gevoerd over de toekomst van Zaanstad. Op woensdag 8 juni presenteren deze partijen het coalitieakkoord ‘Slagen Maken’. Vanaf dan is het coalitieakkoord ook te vinden op het Raads Informatie Systeem en op de website van Zaanstad. Lees verder

 • Verslag uit de raad - 24 mei 2022

  24 mei − Omdat het komende donderdag Hemelvaartsdag is vergaderde de Zaanse gemeenteraad twee dagen eerder. Vanavond was er weer een bomvolle agenda waarbij volop gedebatteerd is over: Lees verder

 • Jantine Kriens en Dennis Straat aan de slag als formateurs in Zaanstad

  22 april − Jantine Kriens en Dennis Straat gaan aan de slag als formateur in Zaanstad. De zes partijen die met elkaar een nieuwe coalitie willen gaan vormen hebben het duo bereid gevonden om dit proces te begeleiden en hebben er vertrouwen in dat onder leiding van deze formateurs het proces in goede banen geleid zal worden. Beiden hebben een schat aan bestuurlijke ervaring, zowel op landelijk als gemeentelijk niveau. Zondag 24 april starten de inhoudelijke formatiegesprekken. Lees verder