• Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

  Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief Lees verder

 • Guisveld & VVD kleuren roze!

  09 December − Vanmiddag heeft VVD Zaanstad in het Guisveld een roze bingo georganiseerd in het kader van eenzame ouderen en LHBT-'ers in het bijzonder Lees verder

 • Raad075 op bezoek bij de Omgevingsdienst

  07 December − Op 7 december is de Zaanse raad op raadsbezoek geweest. Er werd gevaren over het Noordzeekanaal langs het Noordzeekanaalgebied. Tijdens de boottocht gaven de medewerkers van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) een presentatie over hun werkzaamheden. Het Noordzeekanaalgebied is dichtbevolkt en zeer bedrijvig. De komende jaren zal dat alleen nog maar meer toenemen. Iedereen heeft er baat bij dat de regio veilig en leefbaar is en blijft. Lees verder

 • Nieuwe cultuurvisie

  30 November − Na het besluit om te stoppen met het Cultuurcluster in Zaandam is er in de raad een motie aangenomen om te komen tot een nieuwe cultuurvisie. En de nieuwe visie is meteen het eerste project van dit college waarbij gewerkt wordt aan een nieuwe manier van besluitvorming in de raad. Lees verder

 • In Zaanstad gaat de pakkans voor criminelen omhoog!

  30 November − De VVD is blij dat het college het Integraal Veiligheidsplan, waarin voor de komende 4 jaar de doelstellingen omtrent veiligheid worden vastgesteld, op verzoek van de VVD heeft aangepast en als doelstelling heeft opgenomen dat er ‘krachtig wordt opgetreden om de pakkans van criminelen te vergroten’ en ‘ingezet wordt op erkenning en aanpak van het probleem van ondermijnende criminaliteit’. Lees verder

 • Open brief n.a.v. intocht Sinterklaas

  13 November − Wij luisteren naar onze Zaankanters en hun kinderen en wij zullen ons deze week blijven inzetten voor een intocht die draait om de kinderen. Die veilig is, zonder demonstranten en met de traditie en het verhaal zoals de kinderen die graag horen en zien. Lees verder

 • Marianne Doeves - de Boer spreekt de algemene beschouwingen uit namens VVD Zaanstad

  02 November − Op de algemene beschouwingen van 1 november 2018 sprak fractievoorzitter Marianne Doeves - de Boer over o.a.: de sinterklaasintocht, woonlasten in Zaanstad, wonen en bouwen, bereikbaarheid en mobiliteit, de Zaanse Economie, werkgelegenheid en nog veel meer. Lees hier haar volledige voordracht. Lees verder

 • VVD Zaanstad wil noodverordening tijdens landelijke Sinterklaasintocht

  17 October − VVD Zaanstad wil dat het verboden wordt te demonstreren tijdens de landelijke Sinterklaasintocht op 17 november. De partij wil dat de intocht rustig verloopt en dat beide kampen in de zwartepietendiscussie niet de mogelijkheid krijgen tot het uitlokken van onenigheid. "Je zet bij voetbal ook geen hooligans naast het kindervak." Lees verder

 • Zaanse Cees Loggen lijsttrekker Provinciale Staten verkiezingen 2019

  05 October − Cees Loggen is de lijsttrekker voor de VVD bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2019. De ALV op 3 oktober stemde in met de voordracht van het bestuur. Lees verder

 • De "algemene beschouwing' op het coalitieakkoord door VVD Zaanstad

  13 July − In het raadberaad van 12 juli lichtte fractievoorzitter Marianne de Boer-Doeves namens de VVD Zaanstad de "algemene beschouwing' geven op het coalitieakkoord. "Het coalitieakkoord is een akkoord waar de VVD trots op is. Een akkoord waarin we uitdagingen aangaan, kansen grijpen, Zaanstad mooier en veiliger maken. Met open vizier en concreet handelen." Lees verder

 • Ledenbijeenkomst - presentatie coalitieakkoord door wethouders en fractie

  02 July − Afgelopen maandag is er met een groep VVD Zaanstad leden uitvoerig overleg geweest over het formatieproces en het uiteindelijke coalitierapport in de Lorzie in Wormerveer. Het bestuur en de fractie wil graag in contact blijven met de leden en nodigde deze uit om te praten over het gesloten coalitieakkoord en de portefeuilles van de diverse fractieleden. Tevens hebben de leden deze avond (nader) kennis kunnen maken met onze nieuwe wethouder Hans Krieger. Lees verder

 • Coalitieakkoord 2018-2022

  14 June − In de afgelopen maanden is hard gewerkt door de hele fractie om te komen tot een coalitieakkoord voor de bestuursperiode 2018-2022 waar de VVD zich in kan herkennen. Het proces is gestart met het schrijven van het verkiezingsprogramma en daarna de goedkeuring door u, de leden. Daarna hebben wij onze standpunten vergeleken met die van alle andere partijen.. Dit heeft als mooie basis gediend voor de onderhandelingen. Het is een lang en enerverend proces geweest voor onze onderhandelaars Gerard en Tjeerd. Zij hebben met de politieke partijen (PvdA, ROSA, D66, CDA en CU) van links tot midden moeten onderhandelen. Met trots wordt nu het coalitieakkoord gepresenteerd. Dit coalitieakkoord is opgebouwd met hoofdopgaven, kansen en ambities en actiepunten onder de kop ‘aan de slag’. Lees verder

 • Thorbecke erepenning houder Hans Krieger wordt VVD wethouder in Zaanstad

  11 June − Hans is momenteel wethouder in Purmerend, waar hij zeer gewaardeerd wordt. Hij is een vakman. Vooral zijn kennis en realisaties op het gebied van Ruimtelijke Ordening spreken tot de verbeelding. Zo zijn er 8000 woningen gerealiseerd op de locatie Weidevenne en 600 woningen in Kop-West. Onder zijn verantwoordelijkheid is ook een OV-knooppunt en een prijswinnende brug als verbinding tussen de binnenstad en Weidevenne tot stand gekomen. Verder kan nog genoemd worden de grootschalige verbouwing van het stadhuis, de diverse ‘inbreilocaties’ in de stad, het project ‘wonen boven winkels’ en de herinrichting van de Koemarkt. Daarnaast heeft Hans een groot netwerk met goede contacten in de regio Zaanstreek Waterland, de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en Den Haag. In de steeds nauwere samenwerking met deze regio’s is een goed netwerk als dat van Hans onontbeerlijk. Zaanstad staat voor een grote uitdaging om de wachtlijsten voor woningen te verkorten. Dat betekent dat wij veel binnenstedelijke projecten moeten ontwikkelen en uitvoeren. De grote ervaring die Hans op dit gebied heeft, geeft ons veel vertrouwen dat hij deze uitdaging met voortvarendheid zal oppakken. Ook als wethouder Financiën heeft Hans ruime ervaring opgebouwd, ook in tijden dat het moeilijk ging in de gemeente. Een grootschalige reorganisatie van de ambtelijke organisatie is gekoppeld aan de verbouwing van het stadhuis. Dit is beide onder de leiding van Hans gerealiseerd zonder de lasten voor de inwoners te verhogen. Hans ziet zichzelf als teamspeler die graag werkt in een plezierige relatie met het college, de Gemeenteraad en de Zaanse samenleving en de verbinding wil zoeken om met Zaanstad steeds weer een stap vooruit te maken. De VVD Zaanstad fractie kijkt vol vertrouwen uit naar een samenwerking met Hans Krieger en Gerard Ram Lees verder

 • Nieuws vanuit de fractie

  26 May − In deze weken vinden er onderhandelingen plaats tussen VVD, PvdA, ROSA, D66, CDA en CU om te komen tot een bestuursakkoord en een coalitie. Dat proces gaat stap voor stap de goede kant op, waarbij wij het VVD-geluid continue willen laten horen. Gedurende dat proces zullen de fracties ook de personele invulling van de diverse functies verder vorm moeten gaan geven. De VVD fractie heeft zich onlangs ook over dat laatste gebogen. Wij hebben ervoor gekozen om dat nu te doen, omdat we het enerzijds belangrijk vinden de focus te hebben op de onderhandelingen en anderzijds de dagelijkse gang van zaken goed te kunnen regelen. Lees verder

 • Brandbrief aan Burgemeester Hamming; Veiligheid Coenbrug moet zeker zijn.

  16 April − Wij hebben meerdere malen vragen gesteld over de technische staat en veiligheid van de bruggen in Zaanstad. Op 16 mei 2017 heeft de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie actualiteitsvragen gesteld aan het college over deze storingen en de staat van de brug. Lees verder

 • VVD vraagt Arjen Gerritsen en Petra Boom als verkenners voor de formatie

  29 March − Na de uitslag van de verkiezingen, waarin onze partij de grootste is geworden, hebben alle politieke partijen ons gevraagd het voortouw te nemen in de collegevorming. Omdat het politieke landschap sterk verdeeld is over dertien partijen heeft de fractie van VVD Zaanstad voorgesteld om als eerste stap twee verkenners aan te wijzen. Die zijn gevonden in de personen van Arjen Gerritsen en Petra Boom. Lees verder

 • VVD GROOTSTE PARTIJ IN ZAANSTAD

  © Pascal Flemming

  29 March − Op 21 maart 2018 heeft de kiezer gesproken en ruim achtduizend mensen hebben hun keuze op één van de VVD kandidaten gemaakt. Hiermee heeft de VVD zes van de negenendertig zetels gekregen, één meer dan in de vorige periode. De overige partijen hebben zetels verworven die variëren van één tot vier. Wij zijn dus de grootste partij en alle andere partijen hebben de VVD gevraagd het voortouw te nemen in de formatie. Lees verder

 • Staatssecretaris Barbara Visser vertelt over de busbrug en 24/7 open

  19 March − Staatssecretaris Barbara Visser op bezoek in haar eigen gemeente Zaanstad. Natuurlijk ging zij na het goede nieuws van afgelopen donderdag met lijsttrekker Gerard Ram langs de busbrug "De Binding". VVD Zaanstad wil deze brug 24/7 open. Lees verder

 • Staatssecretaris Barbara Visser in gesprek met inwoners Zaanstad

  16 March − Staatssecretaris Barbara Visser zal op zaterdag 17 maart een bezoek brengen aan Zaanstad. De staatssecretaris zal om 10.45 uur arriveren bij ANSmode aan de Westzijde. Daar gaat zij met lijsttrekker Gerard Ram in gesprek met lokale ondernemers over spelende problemen, zoals de leegstand en het opknappen van de Westzijde. Lees verder

 • De busbrug gaat eindelijk open!

  15 March − Op initiatief van de VVD is er nu eindelijk € 3,04 miljoen gereserveerd om de permanente 24-uurs openstelling van busbrug “De Binding” te realiseren. Lees verder