Nieuws

 • Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

  Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief Lees verder

 • Verslag raadsvergadering 25 mei 2023

  26 mei − Op 25 mei 2023 kwam de Gemeenteraad bijeen om wederom belangrijke besluiten te nemen waarmee we de stad nog beter en mooier maken. Na de beëdiging van het nieuwe raadslid Katinka Kroon (GL) en de nieuwe steunfractieleden: Gokhan Dilsiz (PvdA), Naomi Vink (CU) en Lars Drenth (groep Lassooij) is de stemming zonder debat gestart. Er is eervol ontslag verleend aan de plaatsvervangend gemeentelijke ombudsman. Verder hebben we positieve zienswijze gegeven op de 1e gewijzigde begroting 2023 van de GGD Zaanstreek Waterland, op de financiële jaarstukken 2022 - 2024 CNB Noordzeekanaalgebied en op de Ontwerpbegroting 2024 en eerste begrotingswijziging 2023 van de Rekenkamer Metropool Amsterdam. Ook zijn de Begroting VrZW 2024 en Jaarstukken 2022 vastgesteld. De raad heeft ingestemd met de oprichting van de Stichting Waarborgfonds voor de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Het jaarlijkse verslag van alle fracties betreffende hun uitgaven van de fractievergoeding is gecontroleerd en goed bevonden. Tot slot is de heer Kerkhoven per 9 juni 2023 herbenoemd tot lid van de agendacommissie. Lees verder

 • Raadsleden Vervoerregio Amsterdam kritisch op autoluw plannen gemeente Amsterdam

  16 mei − Een aantal leden van de Vervoerregio Amsterdam hebben dinsdag 9 mei schriftelijke vragen gesteld aan de voorzitter van het Dagelijks Bestuur Melanie van der Horst die tevens wethouder Verkeer is van de gemeente Amsterdam. Aanleiding is het artikel in Het Parool van 14 maart j.l. waarin aangekondigd wordt dat Amsterdam autoroutes dwars door de stad wilt schrappen en de bewegingsvrijheid van de automobilist ingrijpend wilt beperken. De raadsleden maken zich zorgen over de nadelige effecten hiervan voor de omliggende gemeenten. Daarnaast vragen zij zich af welke belangen zwaarder wegen, die van Amsterdam of die van de regio? Lees verder

 • Verslag raadsvergadering 6 april 2023

  07 april − De raadsvergadering van april 2023 kende een rijkgevulde agenda met belangrijke onderwerpen zoals de behandeling van de herbenoeming van de burgemeester Jan Hamming en de definitieve keuze voor het voorkeursalternatief Guisweg. Voor de VVD was de behandeling van het voorkeursalternatief Guisweg dusdanig belangrijk dat wij de raad hebben gevraagd om dit agendapunt als eerste debatpunt te behandelen. Dit steunde de raad unaniem. Lees verder

 • Rinaldo Isselt helpt leerlingen van het Bertrand Russel College en bezoekt Sporting Krommenie

  18 maart − Ons steunfractielid Rinaldo Isselt was deze week aanwezig bij twee activiteiten en doet in dit bericht hier verslag van. Lees verder

 • VVD Minister van Economische Zaken op bezoek in Zaanstad

  13 maart − Plantaardige voeding uit nieuw innovatiecentrum aan de Zaan, proeven gebeurt in speciale ’verhoorkamer’. Het nieuwe innovatiecentrum van Aak aan de Lagedijk in Zaandijk is bijna klaar. Over een paar weken wordt het laboratorium voor plantaardige oliën en vetten in gebruik genomen. Minister Micky Adriaansens kwam op uitnodiging van VVD Zaanstad alvast een kijkje nemen. Lees verder

 • Verslag raadsvergadering 9 maart 2023

  10 maart − In de eerste vergadering na het voorjaarsreces stonden onder andere de volgende punten op de agenda: De economische visie; stikstofruimte; het geluidsniveau van kerkklokken, het verlagen van de leeftijd voor steunfractieleden, het gebruik van TikTok door onze burgemeester en een motie van Tjeerd Rienstra over het standplaatsenbeleid in onze gemeente. Lees verder

 • Anke Hartog - Nummer 11 VVD Noord Holland

  02 maart − 15 maart zijn de provinciale staten verkiezingen waar gekozen kan worden voor de statenleden (die uiteindelijk ook de eerste kamerleden kiezen). Voor de regio Zaanstreek-Waterland is de kandidaat; Anke Hartog. In dit artikel stelt zij zich voor. Lees verder

 • VVD huldigt lokale helden in Noord-Holland

  14 februari − Op Valentijnsdag 2023 delen VVD Statenleden van VVD Noord-Holland persoonlijk vele taarten uit aan personen en organisaties die iets bijzonders voor de gemeenschap hebben gedaan. In Zaanstad kregen wij bezoek van Joost van Gilse en werden de mensen van Hospice Het Tij in het zonnetje gezet. Lees verder

 • Werkbezoek Tweede Kamerlid Erik Haverkort

  12 februari − Op vrijdag 10 februari mochten Fidel, Tjeerd en Casper aansluiten bij een werkbezoek van Tweede Kamerlid Erik Haverkort op de bodemas wasinstallatie van Blue Phoenix Group in Assendelft. Lees verder

 • Verslag raadsvergadering 2 februari 2023

  02 februari − De eerste raadsvergadering van 2023 stond gepland voor 2 februari nadat wij drie weken in de Zaanstad beraden inhoudelijk met elkaar in debat zijn gegaan over diverse onderwerpen. Tijdens deze raadsvergadering werden besluiten genomen over onder andere: kwijtschelding voor ondernemers voor gemeentebelasting, het instellen van een vertrouwenscommissie voor de herbenoeming van burgermeester Jan Hamming, de startnotitie over de windmolens in het Noordzeekanaalgebied, de kadernota’s voor de recreatiegebieden waar Zaanstad in participeert en startnotities van een drietal woningbouwprojecten. Lees verder

 • VVD Zaanstad doet ultieme poging om van windmolens Noorder IJplas af te komen: doe eerst volledig onderzoek en beslis dan pas over windmolens

  25 januari − Drie raadsleden, waaronder onze Casper, uit Zaanstad en twee uit Oostzaan doen op de valreep een beroep op de Amsterdamse gemeenteraad om windturbines bij de Noorder IJplas niet toe te staan. Woensdag beslist de gemeenteraad uit Amsterdam over de komst van de windmolens in het volledige randgebied van Oostzaan, Landsmeer en Zaandam. Lees verder

 • Verslag raadsvergadering 22 december 2022

  27 december − Afgelopen donderdag vond de laatste raadsvergadering van het jaar plaats. De VVD-fractie was feestelijk gekleed en de kerstsfeer zat er goed in. De Startnotitie zoekgebied windenergie is op verzoek van PvdA en in afwachting van landelijke wetgeving, verplaatst naar de eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar. Lees verder

 • VVD Fractie wenst u fijne feestdagen!

  25 december − Namens de gehele fractie een hele fijne kerstdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar! Wij hebben nu twee weken reces maar komen daarna weer volledig opgeladen terug! Lees verder

 • Verslag raadsvergadering 1 december 2022

  02 december − De agenda was niet lang maar er stonden wederom belangrijke punten op geagendeerd , waaronder ook een motie vreemd van onze pen. De avond begon met het herdenken van een tweetal oud raadsleden waaronder ook oud VVD-raadslid en fractievoorzitter: Jan Middelhoven. Dhr. Middelhoven is twee weken geleden op 83 jarige leeftijd overleden. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met het verwerken van dit verlies. Lees verder

 • Mijn eerste 150 dagen als wethouder voor gemeente Zaanstad zitten erop.

  15 november − 150 dagen waarin ik er – opnieuw - achter kwam dat Zaanse Trots mijn drijfveer is. Hoe cliché dat ook mag klinken: ik vind het een enorme eer om wethouder te mogen zijn in mijn eigen gemeente. En ik ben onder de indruk van de vele mensen die ik heb ontmoet die iedere dag met veel passie en betrokkenheid werken aan en voor Zaanstad. Inwoners, ondernemers, ambtenaren en partners in de stad. Lees verder

 • Begroting 2023 - 2026 vastgesteld door de Raad van Zaanstad

  09 november − Na weken van voorbereiding vond gisteren de raadsvergadering plaats waarin de eerste begroting van deze raadsperiode werd vastgesteld. Het betrof ook de eerste begroting van de nieuwe wethouder Financiën; onze eigen Stephanie Onclin. Lees verder

 • Fidel spreekt de algemene beschouwingen van oktober 2022 namens de VVD uit.

  29 oktober − Voorzitter bedankt, deze begroting kent natuurlijk zijn basis in het coalitieakkoord dat recent is gesloten. Een akkoord waarin wij uitdagingen aangaan, kansen grijpen, slagen maken en Zaanstad mooier en veiliger maken en waar de VVD trots op is! Wij zijn trots op Zaanstad, trots op dit college, trots op de Zaanse inwoners en bedrijven. Mijn voorganger als fractievoorzitter zei jaar na jaar: “Als de omstandigheden veranderen dan passen Zaankanters zich aan. Mouwen opstropen en weer hard doorwerken!” Dat is wat wij nu ook zien in deze begroting. Na de Corona Jaren kijken wij allemaal weer vooruit en durven wij weer lef te tonen, dat zie je als je door onze mooie stad fietst en met de Zaankanters praat. Deze begroting laat ook het lef van college zien en daar zijn wij trots op. Zonder volledig te zijn wil ik een paar punten benoemen: Lees verder

 • Verslag raadsvergadering 13 oktober 2022

  15 oktober − Donderdag 13 oktober mocht de fractie weer in de raadzaal zitting nemen om keuzes te maken die volgens ons de stad steeds een beetje mooier maken. Dit was de laatste raadsvergadering voor het herfstreces van een week. De avond begon rustig met veel unanieme stemmingen: bestemmingsplan Jonker Juffer en Paltrok zijn vastgesteld, een aanpassing aan het bestemmingsplan voor de Havenstraat, het voorkeursrecht op het Hofwijk Noordterrein en het beeldkwaliteitsplan Hembrugterrein, het controleprotocol voor 2022 en een aanpassing aan de voorwaarden voor de stadspas. Lees verder

 • Voormalig VVD wethouder Judith Schouten-Burger geridderd voor vele verdiensten

  03 oktober − Voormalig VVD-wethouder en zeer gewaardeerd lid Judith Schouten-Burger is zondag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Die eer viel haar te beurt vanwege de vele verdiensten van Schouten voor de samenleving. Ze stond onder meer aan de wieg van hospice De Schelp. Lees verder