Nieuws

 • Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

  Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief Lees verder

 • Verslag Raadsvergadering 21 september 2023

  21 september − De eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar waar weer veel onderwerpen over ruimtelijke ontwikkeling op de agenda stonden en daarmee dus ook veel onderwerpen voor Tjeerd. Nadat wij Katinka Kroon van GroenLinks weer voor 16 weken welkom hebben geheten in ons midden hebben wij stilgestaan bij de herbenoeming van Jan Hamming. Na mooie woorden van de stadsdichters, de voorzitter van de vertrouwenscommissie en natuurlijk Jan zelf konden wij overgaan naar de stemmingen zonder debat. Lees verder

 • Verslag raadsvergadering 20 juli 2023

  21 juli − Gisteren de laatste raadsvergadering van het politieke jaar! En wat voor één, Casper was weer in ons midden en mooie punten voor de VVD binnengehaald. Lees verder

 • Reactie VVD Zaanstad op amendement tijdens de voorjaarsnota: Onderzoek slavernijverleden

  20 juni − Op de raadsvergadering van 20 juni waar de voorjaarsnota behandeld is, is ook een motie op voordracht van PVDA Zaanstad over het onderzoek naar het slaverijverleden van Zaanstad behandeld. Een ingewikkeld onderwerp waar wij in de fractie ook lang over hebben gesproken. In dit artikel de lange versie van de bijdrage van de VVD uitgesproken door Annemarie van Nieuwamerongen. Lees verder

 • Fidel spreekt namens de Zaanse VVD de algemene beschouwingen naar aanleiding van de voorjaarsnota uit

  08 juni − Voorzitter, Zoals u wellicht wel bekend is, was de titel van ons verkiezingsprogramma: Zaanse Trots. Wij als VVD’ers zijn trots, trots op deze stad, trots op de mensen in deze zaal, trots op de ondernemers in de stad en zo kan ik nog wel even doorgaan. MAAR toen wij dit jaar de voorjaarsnota zagen moet ik eerlijk zeggen dat wij daar niet trots op waren. Wij kijken tegen een niet sluitende meerjarenbegroting aan, wij gaan als stad dus meer geld uitgeven dan dat we hebben. In ons verkiezingsprogramma hebben wij duidelijk aangegeven dat wij hier geen voorstander van zijn. We dekken structurele uitgaven met incidentele middelen. We nemen een grote gok en we kunnen niet investeren in onze mooie stad zoals wij graag zouden willen. Daar baalt de VVD van… Lees verder

 • Verslag raadsvergadering 25 mei 2023

  26 mei − Op 25 mei 2023 kwam de Gemeenteraad bijeen om wederom belangrijke besluiten te nemen waarmee we de stad nog beter en mooier maken. Na de beëdiging van het nieuwe raadslid Katinka Kroon (GL) en de nieuwe steunfractieleden: Gokhan Dilsiz (PvdA), Naomi Vink (CU) en Lars Drenth (groep Lassooij) is de stemming zonder debat gestart. Er is eervol ontslag verleend aan de plaatsvervangend gemeentelijke ombudsman. Verder hebben we positieve zienswijze gegeven op de 1e gewijzigde begroting 2023 van de GGD Zaanstreek Waterland, op de financiële jaarstukken 2022 - 2024 CNB Noordzeekanaalgebied en op de Ontwerpbegroting 2024 en eerste begrotingswijziging 2023 van de Rekenkamer Metropool Amsterdam. Ook zijn de Begroting VrZW 2024 en Jaarstukken 2022 vastgesteld. De raad heeft ingestemd met de oprichting van de Stichting Waarborgfonds voor de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Het jaarlijkse verslag van alle fracties betreffende hun uitgaven van de fractievergoeding is gecontroleerd en goed bevonden. Tot slot is de heer Kerkhoven per 9 juni 2023 herbenoemd tot lid van de agendacommissie. Lees verder

 • Raadsleden Vervoerregio Amsterdam kritisch op autoluw plannen gemeente Amsterdam

  16 mei − Een aantal leden van de Vervoerregio Amsterdam hebben dinsdag 9 mei schriftelijke vragen gesteld aan de voorzitter van het Dagelijks Bestuur Melanie van der Horst die tevens wethouder Verkeer is van de gemeente Amsterdam. Aanleiding is het artikel in Het Parool van 14 maart j.l. waarin aangekondigd wordt dat Amsterdam autoroutes dwars door de stad wilt schrappen en de bewegingsvrijheid van de automobilist ingrijpend wilt beperken. De raadsleden maken zich zorgen over de nadelige effecten hiervan voor de omliggende gemeenten. Daarnaast vragen zij zich af welke belangen zwaarder wegen, die van Amsterdam of die van de regio? Lees verder

 • Verslag raadsvergadering 6 april 2023

  07 april − De raadsvergadering van april 2023 kende een rijkgevulde agenda met belangrijke onderwerpen zoals de behandeling van de herbenoeming van de burgemeester Jan Hamming en de definitieve keuze voor het voorkeursalternatief Guisweg. Voor de VVD was de behandeling van het voorkeursalternatief Guisweg dusdanig belangrijk dat wij de raad hebben gevraagd om dit agendapunt als eerste debatpunt te behandelen. Dit steunde de raad unaniem. Lees verder

 • Rinaldo Isselt helpt leerlingen van het Bertrand Russel College en bezoekt Sporting Krommenie

  18 maart − Ons steunfractielid Rinaldo Isselt was deze week aanwezig bij twee activiteiten en doet in dit bericht hier verslag van. Lees verder

 • VVD Minister van Economische Zaken op bezoek in Zaanstad

  13 maart − Plantaardige voeding uit nieuw innovatiecentrum aan de Zaan, proeven gebeurt in speciale ’verhoorkamer’. Het nieuwe innovatiecentrum van Aak aan de Lagedijk in Zaandijk is bijna klaar. Over een paar weken wordt het laboratorium voor plantaardige oliën en vetten in gebruik genomen. Minister Micky Adriaansens kwam op uitnodiging van VVD Zaanstad alvast een kijkje nemen. Lees verder

 • Verslag raadsvergadering 9 maart 2023

  10 maart − In de eerste vergadering na het voorjaarsreces stonden onder andere de volgende punten op de agenda: De economische visie; stikstofruimte; het geluidsniveau van kerkklokken, het verlagen van de leeftijd voor steunfractieleden, het gebruik van TikTok door onze burgemeester en een motie van Tjeerd Rienstra over het standplaatsenbeleid in onze gemeente. Lees verder

 • Anke Hartog - Nummer 11 VVD Noord Holland

  02 maart − 15 maart zijn de provinciale staten verkiezingen waar gekozen kan worden voor de statenleden (die uiteindelijk ook de eerste kamerleden kiezen). Voor de regio Zaanstreek-Waterland is de kandidaat; Anke Hartog. In dit artikel stelt zij zich voor. Lees verder

 • VVD huldigt lokale helden in Noord-Holland

  14 februari − Op Valentijnsdag 2023 delen VVD Statenleden van VVD Noord-Holland persoonlijk vele taarten uit aan personen en organisaties die iets bijzonders voor de gemeenschap hebben gedaan. In Zaanstad kregen wij bezoek van Joost van Gilse en werden de mensen van Hospice Het Tij in het zonnetje gezet. Lees verder

 • Werkbezoek Tweede Kamerlid Erik Haverkort

  12 februari − Op vrijdag 10 februari mochten Fidel, Tjeerd en Casper aansluiten bij een werkbezoek van Tweede Kamerlid Erik Haverkort op de bodemas wasinstallatie van Blue Phoenix Group in Assendelft. Lees verder

 • Verslag raadsvergadering 2 februari 2023

  02 februari − De eerste raadsvergadering van 2023 stond gepland voor 2 februari nadat wij drie weken in de Zaanstad beraden inhoudelijk met elkaar in debat zijn gegaan over diverse onderwerpen. Tijdens deze raadsvergadering werden besluiten genomen over onder andere: kwijtschelding voor ondernemers voor gemeentebelasting, het instellen van een vertrouwenscommissie voor de herbenoeming van burgermeester Jan Hamming, de startnotitie over de windmolens in het Noordzeekanaalgebied, de kadernota’s voor de recreatiegebieden waar Zaanstad in participeert en startnotities van een drietal woningbouwprojecten. Lees verder

 • VVD Zaanstad doet ultieme poging om van windmolens Noorder IJplas af te komen: doe eerst volledig onderzoek en beslis dan pas over windmolens

  25 januari − Drie raadsleden, waaronder onze Casper, uit Zaanstad en twee uit Oostzaan doen op de valreep een beroep op de Amsterdamse gemeenteraad om windturbines bij de Noorder IJplas niet toe te staan. Woensdag beslist de gemeenteraad uit Amsterdam over de komst van de windmolens in het volledige randgebied van Oostzaan, Landsmeer en Zaandam. Lees verder

 • Verslag raadsvergadering 22 december 2022

  27 december − Afgelopen donderdag vond de laatste raadsvergadering van het jaar plaats. De VVD-fractie was feestelijk gekleed en de kerstsfeer zat er goed in. De Startnotitie zoekgebied windenergie is op verzoek van PvdA en in afwachting van landelijke wetgeving, verplaatst naar de eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar. Lees verder

 • VVD Fractie wenst u fijne feestdagen!

  25 december − Namens de gehele fractie een hele fijne kerstdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar! Wij hebben nu twee weken reces maar komen daarna weer volledig opgeladen terug! Lees verder

 • Verslag raadsvergadering 1 december 2022

  02 december − De agenda was niet lang maar er stonden wederom belangrijke punten op geagendeerd , waaronder ook een motie vreemd van onze pen. De avond begon met het herdenken van een tweetal oud raadsleden waaronder ook oud VVD-raadslid en fractievoorzitter: Jan Middelhoven. Dhr. Middelhoven is twee weken geleden op 83 jarige leeftijd overleden. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met het verwerken van dit verlies. Lees verder

 • Mijn eerste 150 dagen als wethouder voor gemeente Zaanstad zitten erop.

  15 november − 150 dagen waarin ik er – opnieuw - achter kwam dat Zaanse Trots mijn drijfveer is. Hoe cliché dat ook mag klinken: ik vind het een enorme eer om wethouder te mogen zijn in mijn eigen gemeente. En ik ben onder de indruk van de vele mensen die ik heb ontmoet die iedere dag met veel passie en betrokkenheid werken aan en voor Zaanstad. Inwoners, ondernemers, ambtenaren en partners in de stad. Lees verder