Nieuws

 • Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

  Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief Lees verder

 • VVD Zaanstad wenst u fijne feestdagen!

  23 december − De fractie van VVD Zaanstad wenst u fijne feestdagen en vertelt wat ze achterlaten in 2020 en meenemen naar 2021. Lees verder

 • Behoud beeldbepalend Zaans doe je met gezond verstand, niet met meer regels.

  21 december − Zaanstad heeft veel mooie historisch panden, infrastructuur en landschappen die beeldbepalend zijn. Zelfs de skyline van Zaanstad is vaak beeldbepalend maar wie bepaalt dat? De VVD vindt veel industriële panden mooi. In het VVD Zaanstad verkiezingsprogramma staat dan ook terecht dat oude industriële panden niet direct moeten worden gesloopt maar dat na grondig onderzoek moet worden bepaald of het mogelijk is om deze met behoud van hun karakter getransformeerd kunnen worden tot woningen. Lees verder

 • Bezoek aan het Bertrand Russell voor een debattraining

  07 december − Via Rob Overpelt kreeg de fractie het verzoek om een keer deel te nemen aan het debat uur van docent Maatschappijleer Marco Olij op het Bertrand Russell College. Na contact te hebben gelegd was het bezoek op 3 december. Lees verder

 • Barbara Visser niet meer op de kieslijst van de VVD

  03 december − Onze eigen Zaanse Barbara Visser (staatssecretaris van Defensie) staat niet meer op de kieslijst van de VVD voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. "Ik heb afgelopen zomer nagedacht of ik mij weer wilde committeren om vier jaar de Kamer in te gaan en het antwoord daarop was ’nee’." Lees verder

 • Weer een stap dichterbij de opening van de Busbrug

  29 november − Op 26 november 2020 heeft de gemeenteraad een volgende belangrijke stap goedgekeurd, namelijk de rondweg in Westerkoog veiliger maken. De weg wordt breder zodat er meer ruimte is voor fietsers en het wordt een weg met een adviessnelheid van 30 km per uur. Vluchtheuvels en verkeersdrempels zullen deze snelheid ook gaan afdwingen. Hiermee staat niets meer in de weg om de brug in 2021 voor auto’s en motoren open te stellen en is een lang gekoesterde wens van de bewoners van de twee wijken een feit. Lees verder

 • "Een wapen in je zak mag niet de norm zijn"

  20 november − Gisteren mocht onze fractievoorzitter Stephanie Onclin op live televisie bij De Nieuwe Maan uitleggen waarom VVD Zaanstad voor preventief fouilleren is en zich hier hard voor heeft gemaakt in Zaanstad! Lees verder

 • Begroting Zaanstad aangenomen!

  10 november − Vanavond heeft de meerderheid van de raad de begroting van Zaanstad goedgekeurd. Een compliment aan onze wethouder financiën Hans Krieger in een moeilijke tijd! Lees verder

 • Algemene beschouwingen - Zakelijk Zaans in de praktijk

  29 oktober − Uitgesproken door fractievoorzitter Stephanie Onlcin tijdens de raadsvergadering van 29 oktober 2020. Als de omstandigheden veranderen dan passen Zaankanters zich aan. Mouwen op stropen en weer hard doorwerken! Zakelijk Zaans veranderen; no-nonsense, praktisch én nuchter maar mét behoud van de Zaanse authenticiteit. Lees verder

 • Wapens horen niet op straat!

  24 oktober − Begin dit jaar heeft Stephanie Onclin samen met een aantal andere partijen een agendainiatief ingediend om o.a. in het uitgaansgebied en op scholen het dragen van messen te verbieden. Een totaal verbod leek toen nog niet haalbaar maar deze week kwam het bericht dat ons initiatief voor een gebiedsverbod wordt uitgebreid naar een geheel verbod in Zaanstad en wordt gecombineerd met het idee van de POV waar wij ook aan hebben meegewerkt voor een bestuurlijke boete van €2500. Lees verder

 • VVD Zaanstad kritisch op kosten jeugdzorg in Zaanstad

  17 oktober − ‘Vroeger’ werd jeugdzorg op provinciaal niveau georganiseerd. Gemeenten dachten dat ze deze zorg zelf beter en goedkoper konden aanbieden. Vandaar dat in 2015 de provinciale jeugdzorg overging naar gemeenten en de gemeentelijke taken vastgelegd zijn in de jeugdwet. Deze wet regelt de verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen (kinderen en jongeren) en hun ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. Lees verder

 • Boete voor ouders waarvan het kind een mes draagt

  21 september − Laatste tijd zien wij weer veel incidenten met jongeren en (steek)wapens. Afgelopen vrijdag zag de politie zich genoodzaakt om in te grijpen. Ondanks meerdere gesprekken waren 2 groepen uit Assendelft en Zaandam onderweg voor een nieuwe confrontatie. In totaal zijn 37 jongeren aangehouden waarbij ook weer (steek)wapens gevonden zijn en jongeren geprobeerd hebben te vluchten via het spoor. Lees verder

 • Omgevingsverordening Provincie

  18 september − Op 16 september heeft de Provincie Noord-Holland een inspraakavond gehouden voor raadsleden uit de regio Noord-Holland zuid. Het onderwerp was de omgevingsverordening die de Provincie nog vast moet stellen. De VVD heeft een kritische noot over de minimale beleidsruimte die de Provincie laat bij ontwikkelingen in de linten en het landelijk gebied. De VVD was niet de enige partij en gemeente die kritiek had. Alle andere insprekers kwamen met hetzelfde verzoek: de linten en landelijk gebied niet op slot en laat de gemeente zelf een afweging maken. Nu afwachten wat de Provincie doet met de opmerkingen. In dit artikel de tekst van de inspraak van Rina Schenk. Lees verder

 • Derde ontsluiting Westerwatering

  17 september − De fractie van VVD Zaanstad wil onderzoeken of en hoe een tunnel of viaduct van de Houtveldweg naar de Provincialeweg kan worden gerealiseerd en stelt drie verschillende locaties voor. Lees verder

 • Inwoners gevraagd deel te nemen aan online enquête over mobiliteit in Zaanstad

  10 september − Zaanstad werkt aan een nieuw mobiliteitsplan, waarbij met alle vormen van vervoer rekening wordt gehouden. VVD Zaanstad vindt dat iedereen vrij moet zijn in de keuze van vervoer en hoort dan ook graag uw mening. Lees verder

 • Verslag fractie - Een drukke politieke week!

  10 september − Afgelopen week hebben wij niet 1 maar 2 raadsvergaderingen gehad waarbij de raad bijna 40 (!) besluiten heeft genomen. In dit verslag een aantal hoogtepunten. Lees verder

 • Uitgestelde NL Doet in Dorpshuis de Kwaker

  09 september − In maart kon NL doet niet doorgaan. Nu duidelijk is welke voorwaarden er zijn om toch gezamenlijk activiteiten te ondernemen heeft Dorpshuis de Kwaker ons benaderd om alsnog een dag mee te helpen bij de werkzaamheden. Zaterdag 5 september was het zover. Lees verder

 • Raadsvergadering 3 en 8 september - Verslag Rina Schenk

  09 september − Op 3 september vond de eerste raadsvergadering plaats na het zomerreces. Met een volle agenda was het de vraag of alle onderwerpen konden worden afgerond. Nee dus. Het begon met de afwegingsprincipes voor de begroting. Zaanstad zit al niet ruim in de financiële middelen en dan de ondersteuningsmaatregelen voor Corona en er is een hele uitdaging om nog een sluitende begroting te krijgen. Lees verder

 • Betrekken inwoners bij het werk van de gemeenteraad

  29 augustus − Vanuit de gemeenteraad is een werkgroep actief die voorstellen doet om de inwoners meer te betrekken bij de besluiten van de gemeenteraad en de kloof tussen raad en inwoners te verkleinen. De werkgroep Echte Burgerparticipatie is vorig jaar versterkt door raadslid Rina Schenk. Lees verder

 • VVD Zaanstad vraagt steun bij collega’s Provinciale Staten.

  28 augustus − In Zaanstad is in het afgelopen jaar hard gewerkt aan een visie op linten,dijken en paden. Als VVD Zaanstad maken we ons hard voor het behoud van het erfgoed, de stolpen, het groene hart van Zaanstad en het behoud van het dorpse karakter van Westzaan, Krommeniedijk en Assendelft. In de visie staat bv opgenomen dat de doorkijkjes naar het achterland belangrijk zijn om te behouden. In de concept provinciale omgevingsverordening staat dat het niet mogelijk is ontwikkelingen toe te staan in de linten. Op zich begrijpen we dat. Zaanstad heeft al een zienswijze afgegeven waarin gevraagd wordt naar meer beleidsruimte. Andere gemeenten in deze regio lopen tegen dezelfde beperking aan. Lees verder