Nieuws

 • Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

  Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief Lees verder

 • VVD Zaanstad stelt kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2022 vast.

  14 december − De Zaanse VVD heeft de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen die op 16 maart 2022 plaatsvinden. Een lijst van bevlogen mensen die Zaanstad nog beter en mooier willen maken. De lijst heeft een balans tussen ervaring in de gemeenteraad en nieuw politiek talent. Zoals reeds bekend voert Stephanie Onclin de lijst aan, gevolgd door nieuwkomer Fidel Lopes. Op nummer drie staat huidig fractielid Tjeerd Rienstra. Lees verder

 • VVD Zaanstad presenteert verkiezingsprogramma 2022-2026: Zaanse Trots

  05 december − VVD Zaanstad heeft het verkiezingsprogramma met de titel ‘Zaanse Trots’ voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 gelanceerd. Zoals u van ons kunt verwachten willen wij ons inzetten voor een Zaanstad dat goed bereikbaar is door bijvoorbeeld de a8-a9 verbinding te realiseren. Ook wil VVD Zaanstad de gemeente voorop laten lopen met mensen aan een baan helpen en te zorgen dat leven in Zaanstad prettig is door een veilige woonomgeving aan te bieden die vrij is van criminaliteit en waar de straten schoon en voorzien van genoeg groen zijn. Lees verder

 • Training tot nader orde uitgesteld: Debat, de kunst van het overtuigen

  17 november − Wil jij jouw debatvaardigheden verbeteren? Meld je dan nu aan voor de debattraining van VVD Zaanstad! Lees verder

 • Algemene beschouwingen

  01 november − Het college heeft op donderdag 23 september de begroting 2022-2025 aan de gemeenteraad aangeboden. Traditiegetrouw volgen hierop de algemene beschouwingen. Hieronder de toespraak van onze fractievoorzitter Stephanie Onclin: Lees verder

 • Rekenkamerrapport meldingen openbare ruimte

  17 oktober − De gemeente Zaanstad is aangesloten bij de Rekenkamer. Deze instantie doet onderzoek naar processen binnen de gemeente en geeft aanbevelingen hoe processen verbeterd kunnen worden. Het onderwerp dat dit jaar is onderzocht is hoe de gemeente omgaat met meldingen openbare ruimte. Lees verder

 • Undercover als Zaanse tourist

  22 september − Vorige week bespraken we de nieuwe toeristische visie, de horecavisie en het verblijfsaccomodatiebeleid. Hier zijn we als VVD over het algemeen tevreden over en daarom hebben we tijdens de raadsvergadering ook voor deze stukken gestemd. Tijdens het beraad maakte ik een opmerking dat het leuk is om in Zaanse hotels en bed & breakfasts te overnachten omdat je op deze manier de stad meer als toerist beleeft. Lees verder

 • Keuze zendmachtiging

  20 september − Tijdens de raadsvergadering van 16 september is de gunning van de zendmachtiging besproken. Al jaren is de lokale zendmachtiging voor Zaanstad in handen van RTV Zaanstreek. Vorig jaar zijn er gesprekken gestart tussen RTV Zaanstreek en De Orkaan. De Orkaan wil ook graag financiële ondersteuning bij het journalistieke werk dat zij al jaren zonder gemeentelijke bijdrage doen. Lees verder

 • Verstedelijkingsstrategie

  12 augustus − In de raad van 8 juli is gesproken en besloten over de zienswijze Verstedelijkingsstrategie MRA. Een belangrijk document, want het gaat over de hele Metropoolregio Amsterdam en hoe verdeel je de schaarse ruimte voor wonen, werken, verkeer, recreëren en natuur. Er is grote behoefte aan nieuwe woningen om de groei van het aantal inwoners op te vangen en voor de mensen die nu al lang op een wachtlijst staan. Lees verder

 • Plan van aanpak achterstanden openbare ruimte

  11 augustus − Al jaren is het uiterlijk van onze openbare ruimte de VVD een doorn in het oog. Dat gaat over 2 onderdelen. Als eerste het dagelijks onderhoud dat wordt uitgevoerd. Hoe vaak wordt het gras gemaaid, hoe vaak wordt het onkruid weggehaald en wat doet de gemeente om de openbare ruimte schoon, heel en veilig te houden. Daarnaast speelt nog dat de gemeente 42 miljoen euro aan achterstand heeft op het vervangen van straten, stoepen, gras en plantsoenen. Lees verder

 • VVD Zaanstad wil in gesprek met Zaanstad

  02 augustus − Wat speelt er momenteel in jouw wijk en waar moet VVD Zaanstad zich mee bezig gaan houden in deze raadsperiode maar vooral in de komende raadsperiode? Wil je ons input geven voor ons verkiezingsprogramma, ga dan met ons in gesprek! Om zo specifiek mogelijk te zijn, zijn deze meetings ingedeeld per wijk in Zaanstad. Lees verder

 • Laatste Raadsvergadering van het politieke jaar

  13 juli − Afgelopen donderdag was de laatste vergadering voor het reces. Traditiegetrouw een vergadering waarin nog veel besluiten genomen worden voordat de raad met zomervakantie gaat. Wij begonnen deze dag dan ook extra vroeg. Hier onder een aantal van de genomen besluiten. Lees verder

 • A8-A9 is de oplossing voor verkeersdrukte Krommenie

  19 juni − Op initiatief van raadslid Rob Karst en buurtbewoner Yuri van Berkel heeft een aantal raadsleden op 9 juli een bezoek gebracht in de wijk Willis in Krommenie. Aanleiding was het concept Zaans Mobiliteitsplan 2040 waar ter hoogte van industrieterrein Noorderveld en Molletjesveer een brug over de Nauernaschevaart richting de Rosariumlaan is geprojecteerd. Lees verder

 • Algemene beschouwingen: Recht zo die gaat

  18 juni − Als de omstandigheden veranderen dan passen Zaankanters zich aan. Mouwen opstropen en weer hard doorwerken! Zakelijk Zaans veranderen; no-nonsense, praktisch én nuchter maar mét behoud van de Zaanse authenticiteit. Voorzitter deze woorden sprak ik vorig jaar uit bij de begroting midden in een corona crisis waarvan onduidelijk was wanneer er licht aan het einde van de tunnel zou komen. Maar de stad deed wat de stad altijd heeft gedaan; Zij stroopte haar mouwen op en werkte hard door. Lees verder

 • VVD Zaanstad kiest voor Stephanie Onclin als lijsttrekker

  14 juni − In de algemene ledenvergadering van VVD Zaanstad is de 30-jarige Stephanie Onclin unaniem gekozen tot de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Voorzitter van het lokale bestuur Hans de Best sprak namens de vereniging: “met de keuze voor Stephanie hebben wij een ervaren en doortastende leider bovenaan de kandidatenlijst staan. Hiermee denken wij dat zij als aanvoerder van het team de ingezette lijn van de Zaanse VVD kan doorzetten. Lees verder

 • Provinciale Omgevingsverordening.

  02 juni − Al een tijd is VVD Zaanstad bezig op allerlei fronten om bij de Provincie duidelijk te maken dat Zaanstad zelf goede afwegingen kan maken waar het wel en niet wilt bouwen. Zaanstad heeft een Visie op linten, dijken en paden vastgesteld. Sinds de vorig jaar vastgestelde omgevingsverordening van de Provincie mag er alleen binnen stedelijk gebouwd worden en de rest van Zaanstad is Bijzonder Provinciaal Landschap geworden. Er mag dus geen enkele wooneenheid bij komen in dat gebied en daarmee is de Visie onuitvoerbaar geworden. Lees verder

 • NL DOET 2021.

  30 mei − Op 28 en 29 mei was het weer NL DOET in Nederland. Al jaren doet VVD Zaanstad mee op diverse locaties om vrijwilligerswerk te doen en bezig te zijn in en voor de samenleving. Lees verder

 • De Raad vergadert weer fysiek!

  28 mei − Gisteravond mochten wij voor het eerst weer fysiek vergaderen. Voorlopig blijven de Zaanstad Beraden digitaal maar is de raadsvergadering wél weer fysiek. Lees verder

 • Actief worden voor de VVD, sluit je dan bij ons aan!

  20 mei − Op 16 maart 2022 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. In 2018 is de VVD voor de eerste keer de grootste partij geworden. Dit brengt verantwoordelijkheden met zicht mee. Als brede volkspartij zien wij graag een goede afspiegeling van onze gemeente met wie wij samen sterker verder werken aan een liberaal Zaanstad. Lees hieronder hoe je je aanmeldt als kandidaat-gemeenteraadslid. Lees verder

 • Werkgroep Echte Burgerparticipatie.

  20 mei − Rina Schenk is lid van de werkgroep Echte Burgerparticipatie. Vorig jaar is er door Corona weinig terecht gekomen van initiatieven vanuit de werkgroep om de inwoners te betrekken bij beslissingen die in de raad worden genomen of om het contact tussen politiek en inwoners te faciliteren. Lees verder