Nieuws

 • Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

  Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief Lees verder

 • Stephanie Onclin gekozen als fractievoorzitter VVD Zaanstad

  28 augustus − Maandagavond 26 augustus heeft de fractie van VVD Zaanstad voor het eerst weer vergaderd na het zomerreces. Tijdens deze vergadering is Stephanie Onclin gekozen als fractievoorzitter. Lees verder

 • VVD Zaanstad besluit om integriteitsonderzoek uit te laten voeren

  17 juli − Op de ledenraadpleging van 15 juli 2019 hebben de leden zich uitgesproken over de ontstane kwestie bij VVD Zaanstad. De afgelopen weken zijn turbulente tijden geweest met een fractievoorzitter die haar rol neerlegde, een mogelijke verdeelde stemming voor de voorjaarsnota, interne brieven die uitgelekt zijn naar de pers, het stoppen van de samenwerking met mevrouw De Boer - Doeves en Van Otterloo in de fractie en het opstappen van de wethouders met alle gevolgen van dien voor de gemeente. Lees verder

 • VVD stapt uit de coalitie, beide wethouders dienen per direct hun ontslag in

  03 juli − Dit leidt ertoe dat de coalitie haar meerderheid verliest en de twee wethouders hun ontslag indienen. Met deze stap wil de fractie de overige coalitiepartijen alle ruimte geven om gesprekken met partijen te kunnen voeren over de situatie die ontstaan is na het vertrek van twee leden van de VVD-fractie. Lees verder

 • VVD Zaanstad per 1 juli 2019 verder met 4 raadsleden

  01 juli − Op 8 juni jl. hebben wij de gemeenteraad bericht dat Marianne de Boer het bestuur en de fractie schriftelijk heeft ingelicht dat zij haar fractievoorzitterschap om principiële reden heeft neergelegd. De afgelopen weken hebben op verschillende niveaus diverse gesprekken met Marianne de Boer en ook Simone van Otterloo plaatsgevonden, maar die hebben helaas niet tot een voor hen en de VVD bevredigende oplossing geleid. Lees verder

 • Coalitieprogramma van de Provincie Noorholland gepresenteerd. Duidelijke VVD punten met een groene saus

  14 juni − Na de verkiezingen was het al duidelijk dat de VVD met GroenLinks als grootste partij een stevige kluif zou krijgen om belangrijke punten uit het VVD programma te verzilveren. VVD heeft een akkoord bereikt met GroenLinks, D66 en PvdA. Lees verder

 • Marianne de Boer – Doeves (VVD) treedt terug als fractievoorzitter

  12 juni − Het bestuur van VVD Zaanstad wil u graag op de hoogte stellen van het feit dat de fractievoorzitter van VVD Zaanstad Marianne de Boer – Doeves heeft besloten om haar functie als fractievoorzitter neer te leggen. Lees verder

 • Algemene beschouwingen VVD Zaanstad op de voorjaarsnota

  03 juni − Vandaag heeft vice-fractievoorzitter Stephanie Onclin de algemene beschouwingen van VVD Zaanstad uitgesproken tijdens de Raadsvergadering van Zaanstad. Lees verder

 • Inwonersinitiatief ondergronds afvalscheiding Saendelft gaat door!

  29 mei − Dinsdag 28 mei is er in de raad een amendement van de VVD en POV aangenomen om de proef met het inwonersinitiatief ‘ondergronds gescheiden afval inzamelen in Saendelft’, goed te evalueren en de proef periode iets verlengen zodat we de inwoners in staat stellen te wennen aan het nieuwe systeem en de mogelijkheid krijgen om goede resultaten te laten zien. Dit is een heel mooi voorbeeld van de samenwerking tussen inwoners en de gemeente. Lees verder

 • De raadsvergadering van 28 mei.

  29 mei − "Wat een volle agenda was er gisteravond voor de raadsvergadering. Met diverse moties en amendementen van de VVD." Verslag van Rina Schenk Lees verder

 • Aanpak Verkeersdruk Ambacht en Thorbeckeweg (AVANT)

  29 mei − De verkeersdrukte op de Thorbeckeweg zal de komende jaren flink toenemen en daardoor nog meer opstropen bij de kruising met de Wibautstraat. Hier is de afgelopen tijd het plan AVANT voor ontwikkeld en in detail uitgewerkt. Lees verder

 • De visie van de VVD over gebiedsontwikkeling in Kogerveldwijk 2040

  17 mei − De VVD vindt het toekomstperspectief Kogerveld een mooi en ambitieus plan. Het wordt getypeerd als een ‘wijk met potentie’ en daar sluit de VVD zich volledig bij aan! Meer woningen, beter bereikbaar, een impuls voor de openbare ruimte, maken van dit gebied met ‘once’ plekken een gebied met Allure! Lees verder

 • Reactie VVD Zaanstad op artikel NHD

  28 april − Afgelopen donderdag heeft Mevrouw Hille (oud raadslid van GroenLinks) gebruik gemaakt van inspreekrecht in de raad. Het is niet de bedoeling om dit recht te gebruiken voor een debat of het aanvallen van een partij of raadslid. Raadsleden mogen bij een inspraak immers alleen verduidelijkende vragen stellen en kunnen dus niet in debat om onjuistheden te weerleggen. Dat mevrouw Hille oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van haar spreektijd vindt de VVD kwalijk. Lees verder

 • Succesvolle VVD trainingsdag georganiseerd in Zaanstad!

  20 april − Zaterdag 20 april jl. heeft VVD Zaanstad in samenwerking met de Haya van Somerenstichting de training Liberalisme “introductie en praktijk” georganiseerd. Deze middag is onder begeleiding van Esther Rommel interactief, leerzaam en voor gezellig geworden. Lees verder

 • Raadsvergadering van 18 april

  19 april − Afgelopen donderdag stonden er een aantal punten op de agenda. Lees verder

 • Taartenactie VVD Zaanstad

  02 april − Gisteravond 1 april waren we te gast bij de Vrijwillige Brandweer in Krommenie. Deze mensen staan dag en nacht voor ons klaar om hulp te verlenen. Een reden om ze in het zonnetje te zetten. En dat doet de VVD met een heerlijke taart. Lees verder

 • NHD: Zaanstad zoekt overal naar geld: hockey, Sail en Monet

  29 maart − Marianne Doeves - de Boer: "Liever geld verdienen dan schrappen." Zij wil dat Zaanstad geld gaat verdienen aan toeristenbelasting op verhuur van vakantiewoningen, verkoop van erfpachtgrond en strenger toezien op uitkeringsfraude. Zolang de lasten voor inwoners maar niet omhoog gaan. Lees hier haar volledige voorstel. Lees verder

 • Raadsvergadering van 21 maart

  24 maart − Veel bewoners van Westerkoog en Assendelft zaten donderdagavond in de raadzaal om hun steun te betuigen aan de motie van de SP, DZ, VVD en POV. De aanleiding voor deze motie is de onrust die is ontstaan in de wijk Westerkoog over de handhavingsactie die de gemeente is gestart. De aanleiding is een klacht van een bewoner over diverse bouwwerken die niet passen binnen het bestemmingsplan. Lees verder

 • De VVD bij NL Doet

  16 maart − Sinds een aantal jaar is VVD Zaanstad vaste deelnemer aan NL Doet. We zoeken dan vooral projecten uit waar het draait om vrijwilligers. Zonder vrijwilligers verdwijnen veel activiteiten uit de samenleving. Op vrijdag 15 maart waren Simone en Annemarie in verpleeghuis Guisveld. Samen met de bewoners werden er spelletjes gedaan, koffie gedronken en stroopwafels gegeten. Aan de blije gezichten van de bewoners was af te lezen dat de middag erg geslaagd was. Lees verder

 • De VVD realiseert een strategisch belangrijk punt uit verkiezingsprogramma

  12 maart − Eén van de speerpunten in de verkiezingsbelofte van de VVD is het mooier maken van de stad. Daarvoor is een strategisch plan voor de stad nodig dat de gewenste ontwikkelingen op korte en lange termijn beschrijft. Onze wethouder Gerard Ram is verantwoordelijk voor het programma MAAK Zaanstad dat dit plan voor de stad moet realiseren. Hierin zijn verschillende gebieden aangewezen, waaronder het Centrum Oost van Zaandam. Op 8 maart heeft de gemeente dit onderstaande persbericht uitgestuurd. De VVD is enorm trots op dit plan. Lees verder