• Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

  Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief Lees verder

 • VVD NH taartenactie

  11 februari − Noord-Holland is gebouwd door doeners! En we kunnen niet zonder vrijwilligers die gewoon doen. Daarom kwam afgelopen zaterdag ons Statenlid Esther Rommel namens VVD NH een taart brengen bij Hengelsport Vereniging Zaanstreek. Lees verder

 • Preventief fouilleren wederom succesvol!

  23 januari − Een vuurwapen, vlindermes, 130 xtc-pillen, andere verdovende middelen, stroomstootwapen, illegaal vuurwerk: is de oogst van 2 keer preventief fouilleren! Dit heeft het geleid tot 2 arrestaties. Ook is er tegelijk gecontroleerd op alcohol. Bij 18 van de 66 bestuurders ( bijna 30%! ) is een te hoog alcohol promillage geconstateerd... Lees verder

 • Nederlandse taal onmisbaar om mee te doen

  23 januari − Op 16 januari schreef staatssecretaris van Ark een brief aan de Tweede Kamer over 2 onderzoeken die door het CBS zijn uitgevoerd naar de naleving van de taaleis en de toepassing van de tegenprestatie door gemeenten. Lees verder

 • Wajong jongeren onterecht in de bijstand?

  22 januari − Op zaterdag 5 januari publiceerde dagblad Trouw een artikel onder de kop “Jonge gehandicapten krijgen geregeld geen uitkering terwijl zij daar wel recht op hebben“ over een intern rapport van het UWV dat er op grote schaal fouten zijn gemaakt bij de beoordeling van aanvragen voor Wajong-uitkeringen. Lees verder

 • VVD Zaanstad luidt het nieuwe jaar in!

  20 januari − Op 19 januari 2019 heeft de VVD nieuwjaarsborrel plaatsgevonden in de Slager aan de Schans. Ten overstaande van vele collega's uit de gemeenteraad, provincie, landelijke politiek maar vooral de leden van VVD Zaanstad hebben de voorzitter van het bestuur en de fractievoorzitter de aanwezigen een goed 2019 gewenst. Lees hier hun toespraken! Lees verder

 • Werkbezoek gemeenteraad Gemeente archief

  12 januari − Vrijdag 11 januari heb ik een informatief en inspirerend werkbezoek gehad bij het gemeente archief. We mochten een kijkje nemen in de " schatkamer" van onze Zaanse geschiedenis. Lees verder

 • De verhuizing van het Molenmuseum

  28 december − Al sinds 2012 denkt het Molenmuseum op de Museumlaan in Koog aan de Zaan na over het verhuizen naar de Zaanse Schans. Een mooie aanvulling op het aanbod op de Zaanse Schans en een kans om de toeristen meer te spreiden. Lees verder

 • Guisveld & VVD kleuren roze!

  09 december − Vanmiddag heeft VVD Zaanstad in het Guisveld een roze bingo georganiseerd in het kader van eenzame ouderen en LHBT-'ers in het bijzonder Lees verder

 • Raad075 op bezoek bij de Omgevingsdienst

  07 december − Op 7 december is de Zaanse raad op raadsbezoek geweest. Er werd gevaren over het Noordzeekanaal langs het Noordzeekanaalgebied. Tijdens de boottocht gaven de medewerkers van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) een presentatie over hun werkzaamheden. Het Noordzeekanaalgebied is dichtbevolkt en zeer bedrijvig. De komende jaren zal dat alleen nog maar meer toenemen. Iedereen heeft er baat bij dat de regio veilig en leefbaar is en blijft. Lees verder

 • Nieuwe cultuurvisie

  30 november − Na het besluit om te stoppen met het Cultuurcluster in Zaandam is er in de raad een motie aangenomen om te komen tot een nieuwe cultuurvisie. En de nieuwe visie is meteen het eerste project van dit college waarbij gewerkt wordt aan een nieuwe manier van besluitvorming in de raad. Lees verder

 • In Zaanstad gaat de pakkans voor criminelen omhoog!

  30 november − De VVD is blij dat het college het Integraal Veiligheidsplan, waarin voor de komende 4 jaar de doelstellingen omtrent veiligheid worden vastgesteld, op verzoek van de VVD heeft aangepast en als doelstelling heeft opgenomen dat er ‘krachtig wordt opgetreden om de pakkans van criminelen te vergroten’ en ‘ingezet wordt op erkenning en aanpak van het probleem van ondermijnende criminaliteit’. Lees verder

 • Open brief n.a.v. intocht Sinterklaas

  13 november − Wij luisteren naar onze Zaankanters en hun kinderen en wij zullen ons deze week blijven inzetten voor een intocht die draait om de kinderen. Die veilig is, zonder demonstranten en met de traditie en het verhaal zoals de kinderen die graag horen en zien. Lees verder

 • Marianne Doeves - de Boer spreekt de algemene beschouwingen uit namens VVD Zaanstad

  02 november − Op de algemene beschouwingen van 1 november 2018 sprak fractievoorzitter Marianne Doeves - de Boer over o.a.: de sinterklaasintocht, woonlasten in Zaanstad, wonen en bouwen, bereikbaarheid en mobiliteit, de Zaanse Economie, werkgelegenheid en nog veel meer. Lees hier haar volledige voordracht. Lees verder

 • VVD Zaanstad wil noodverordening tijdens landelijke Sinterklaasintocht

  17 oktober − VVD Zaanstad wil dat het verboden wordt te demonstreren tijdens de landelijke Sinterklaasintocht op 17 november. De partij wil dat de intocht rustig verloopt en dat beide kampen in de zwartepietendiscussie niet de mogelijkheid krijgen tot het uitlokken van onenigheid. "Je zet bij voetbal ook geen hooligans naast het kindervak." Lees verder

 • Zaanse Cees Loggen lijsttrekker Provinciale Staten verkiezingen 2019

  05 oktober − Cees Loggen is de lijsttrekker voor de VVD bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2019. De ALV op 3 oktober stemde in met de voordracht van het bestuur. Lees verder

 • De "algemene beschouwing' op het coalitieakkoord door VVD Zaanstad

  13 juli − In het raadberaad van 12 juli lichtte fractievoorzitter Marianne de Boer-Doeves namens de VVD Zaanstad de "algemene beschouwing' geven op het coalitieakkoord. "Het coalitieakkoord is een akkoord waar de VVD trots op is. Een akkoord waarin we uitdagingen aangaan, kansen grijpen, Zaanstad mooier en veiliger maken. Met open vizier en concreet handelen." Lees verder

 • Ledenbijeenkomst - presentatie coalitieakkoord door wethouders en fractie

  02 juli − Afgelopen maandag is er met een groep VVD Zaanstad leden uitvoerig overleg geweest over het formatieproces en het uiteindelijke coalitierapport in de Lorzie in Wormerveer. Het bestuur en de fractie wil graag in contact blijven met de leden en nodigde deze uit om te praten over het gesloten coalitieakkoord en de portefeuilles van de diverse fractieleden. Tevens hebben de leden deze avond (nader) kennis kunnen maken met onze nieuwe wethouder Hans Krieger. Lees verder

 • Coalitieakkoord 2018-2022

  14 juni − In de afgelopen maanden is hard gewerkt door de hele fractie om te komen tot een coalitieakkoord voor de bestuursperiode 2018-2022 waar de VVD zich in kan herkennen. Het proces is gestart met het schrijven van het verkiezingsprogramma en daarna de goedkeuring door u, de leden. Daarna hebben wij onze standpunten vergeleken met die van alle andere partijen.. Dit heeft als mooie basis gediend voor de onderhandelingen. Het is een lang en enerverend proces geweest voor onze onderhandelaars Gerard en Tjeerd. Zij hebben met de politieke partijen (PvdA, ROSA, D66, CDA en CU) van links tot midden moeten onderhandelen. Met trots wordt nu het coalitieakkoord gepresenteerd. Dit coalitieakkoord is opgebouwd met hoofdopgaven, kansen en ambities en actiepunten onder de kop ‘aan de slag’. Lees verder

 • Thorbecke erepenning houder Hans Krieger wordt VVD wethouder in Zaanstad

  11 juni − Hans is momenteel wethouder in Purmerend, waar hij zeer gewaardeerd wordt. Hij is een vakman. Vooral zijn kennis en realisaties op het gebied van Ruimtelijke Ordening spreken tot de verbeelding. Zo zijn er 8000 woningen gerealiseerd op de locatie Weidevenne en 600 woningen in Kop-West. Onder zijn verantwoordelijkheid is ook een OV-knooppunt en een prijswinnende brug als verbinding tussen de binnenstad en Weidevenne tot stand gekomen. Verder kan nog genoemd worden de grootschalige verbouwing van het stadhuis, de diverse ‘inbreilocaties’ in de stad, het project ‘wonen boven winkels’ en de herinrichting van de Koemarkt. Daarnaast heeft Hans een groot netwerk met goede contacten in de regio Zaanstreek Waterland, de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en Den Haag. In de steeds nauwere samenwerking met deze regio’s is een goed netwerk als dat van Hans onontbeerlijk. Zaanstad staat voor een grote uitdaging om de wachtlijsten voor woningen te verkorten. Dat betekent dat wij veel binnenstedelijke projecten moeten ontwikkelen en uitvoeren. De grote ervaring die Hans op dit gebied heeft, geeft ons veel vertrouwen dat hij deze uitdaging met voortvarendheid zal oppakken. Ook als wethouder Financiën heeft Hans ruime ervaring opgebouwd, ook in tijden dat het moeilijk ging in de gemeente. Een grootschalige reorganisatie van de ambtelijke organisatie is gekoppeld aan de verbouwing van het stadhuis. Dit is beide onder de leiding van Hans gerealiseerd zonder de lasten voor de inwoners te verhogen. Hans ziet zichzelf als teamspeler die graag werkt in een plezierige relatie met het college, de Gemeenteraad en de Zaanse samenleving en de verbinding wil zoeken om met Zaanstad steeds weer een stap vooruit te maken. De VVD Zaanstad fractie kijkt vol vertrouwen uit naar een samenwerking met Hans Krieger en Gerard Ram Lees verder