VVD Zaanstad niet tevreden met antwoorden van College over Moskee Saendelft

VVD Zaanstad niet tevreden met antwoorden van College over Moskee Saendelft

Wij van WC-eend adviseren WC-eend . Dat gevoel kregen wij toen het college antwoorden gaf op een aantal van onze vragen die wij in oktober hebben gesteld over de gesprekken die met de stichting Ar-Rahma & Kleurrijk Saendelft.

 Wij vinden dat er niet kritisch is doorgevraagd en onderzocht.

Op 22 december heeft de fractie van VVD Zaanstad samen met de fractie van DZ en fractie Kat vijfendertig aanvullende vragen gesteld over de besprekingen die Zaanstad voert met de stichting Ar-Rahma Kleurrijk Saendelft. Dit was noodzakelijk omdat de beantwoording van de onze vragen die wij begin oktober hebben gesteld te mager was. Wij zijn wel tevreden dat het College heeft toegezegd om een BIBOB onderzoek te doen. BIBOB staat voor “Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur en geeft overheden de mogelijkheid om de integriteit van houders en/of aanvragers van vergunningen en subsidies te laten toetsen bij het landelijk bureau BIBOB. Maar wij willen wel dat dan alle aspecten worden meegenomen waaronder ook de hele historie van de stichting en haar bestuurders, alsmede de personen met wie de gemeente in gesprek is. Wij willen ook meer weten over de multiculturele intenties van de stichting als blijkt dat 4 van de 5 bestuurders uit Marokko komen. Het bestuur zou toch op zijn minst uit een ruimere mix van culturen moeten bestaan.

De stichting zegt in haar statuten tot doel te hebben controle uit te oefenen op jongeren. Wij willen weten wat voor controle. Nederland heeft vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staan. Wij zullen niet tolereren dat dit bij jongeren repressief worden onderdrukt.

De gemeente bespreekt de mogelijkheden om de grond nabij de Forbo niet te verkopen maar in erfpacht uit te geven. Dat betekent een langdurige financiële verplichting. Hoe checkt de gemeente de financiële draagkracht. 

 

Wij zouden graag zien dat deze strook in co-creatie met de bewoners wordt ontwikkeld tot een gebied dat de leefbaarheid van de wijk vergroot.  Wij interpreteren één van de antwoorden van het College dat de inspraak van de bewoners wordt beperkt door juridisch mogelijkheden en dus geen zin heeft. Heel vreemd voor een gemeente die allerlei projecten initieert om wat zij noemt “Echte Burgerparticipatie” een gezicht te geven.

Wilt u de hele brief met vijfendertig vragen lezen klik dan op deze link . Of kijk hieronder