VVD Zaanstad kritisch over mogelijke realisatie moskee in Saendelft

In 2015 stopte de gemeente terecht de gesprekken met de stichting Ar-Rahma over de mogelijke bouw van een moskee in Saendelft. Het sterke vermoeden bestond dat de herkomst van de financiering uit salafistische organisaties afkomstig was.

Wij zijn daarom ook onaangenaam verrast dat de gemeente ons op 3 oktober 2017 mededeelde dat de gesprekken weer geopend zijn. Om opheldering te krijgen wat de beweegredenen van de gemeente zijn heeft de fractie kritische vragen gesteld. Deze kunt u lezen op:

 

https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/5755440/1/Vragen%20VVD%20_%20ICC%20Moskee%20in%20Saendelft

 

Wij houden u op de hoogte van de antwoorden die wij van het college ontvangen.