VVD Zaanstad doet ultieme poging om van windmolens Noorder IJplas af te komen: doe eerst volledig onderzoek en beslis dan pas over windmolens

Drie raadsleden, waaronder onze Casper, uit Zaanstad en twee uit Oostzaan doen op de valreep een beroep op de Amsterdamse gemeenteraad om windturbines bij de Noorder IJplas niet toe te staan. Woensdag beslist de gemeenteraad uit Amsterdam over de komst van de windmolens in het volledige randgebied van Oostzaan, Landsmeer en Zaandam.

Amsterdam sluit de bouw van windmolens bij de plas nog altijd niet uit. De gebieden zijn aangewezen als zoeklocaties voor schone energie maar mocht het zover komen, dan hebben de buren er last van. In het zwartste scenario zorgen de windmolens ervoor dat in de Achtersluispolder minder of helemaal geen woningen gebouwd kunnen worden, veel Oostzaners de wieken zien en horen en ook de woningbouw in Oostzaan in gevaar komt.

Raadsleden Casper Davelaar, Nino Keijser en Hanneke Veurink uit Zaanstad en Bart Baaten en Anja Visser uit Oostzaan hebben de Amsterdamse raad gevraagd om de windmolens vlakbij Oostzaan en Zaandam in elk geval voorlopig niet toe te staan. De Amsterdammers beslissen daar woensdag over.

Daarnaast is er ook nog de natuurwaarde van het gebied. Volgens Davelaar (VVD) is het gebied rond de IJplas lang aan zijn lot overgelaten en is daar mogelijk - net als bij de Oostvaardersplassen - natuurwaarde ontstaan die verloren kan gaan met de komst van windturbines.

Afweging

Davelaar: „Het gaat ons niet eens om het wel of niet van windmolens, het gaat om de afweging die niet zorgvuldig is gemaakt. Als er windmolens nodig zijn, dan moeten die ook ergens staan, dat begrijpen wij ook wel. Maar als dat betekent dat honderden woningen niet gebouwd kunnen worden, of natuur vernietigd wordt, moet je je afvragen of dat niet zwaarder moet wegen. En dat is precies wat wij missen: een afweging van belangen.”

Zeker is echter dat het geluid van de Zaankanters bijval krijgt woensdag. Het Amsterdamse VVD-raadslid Stijn Nijssen denkt er net zo over als de vijf politici aan de noordkant van het Noordzeekanaal. Hij vraagt de raad om de passages over het toelaten van windmolens in natuurgebieden te schrappen.

De Amsterdamse windmolens kwamen in 2021 onverwacht in beeld toen bleek dat er in de hoofdstad een aanvraag lag van Amsterdam Wind en NDSM Energie en er al een jaar eerder een haalbaarheidsonderzoek was gedaan. Daarin was sprake van in totaal zeventien turbines op verschillende locaties.

Overlast

De Zaanse gemeenteraad stuurde onmiddellijk de betrokken wethouder naar Amsterdam. En Oostzaan schreef meteen een brief op poten naar het Amsterdamse stadsbestuur. Ook Landsmeer protesteerde. Zonder zichtbaar resultaat. Erger: de wethouder in Amsterdam zei dat een beetje overlast erbij hoort. De hoofdstad hield voet bij stuk en denkt voor de Noorder IJplas aan drie windmolens van tweehonderd meter hoog. Wel is het gebied ten oosten van de A10 - het Cornelis Douwesterrein - als mogelijke plaats vervallen. Het argument daarvoor is dat windmolens daar woningbouw in de weg zouden staan.

Zaanstad en Oostzaan hebben in september hulp gezocht bij de provincie omdat de Amsterdammers gewoon doorzetten terwijl volgens beide gemeenten het noodzakelijke milieuonderzoek niet compleet was. De windmolens zouden volgens onderzoek van Amsterdam geen geluidsoverlast veroorzaken maar volgens Zaanstad en Oostzaan zijn daarbij woningbouwplannen in beide gemeenten genegeerd. Het ongenoegen over de gang van zaken in de afgelopen jaren hebben zij daarna ook nog mondeling geuit in een gesprek met de gemeente Amsterdam en de provincie.

Een bezorgde Landsmeerder schreef recent een brief naar de gemeente getiteld ’Als er een dorp is dat ruimte nodig heeft om te bouwen, is het Landsmeer’. De schrijver vraagt of de gemeente ’alsjeblieft in actie kan komen’. In de raadsvergadering van 26 januari staat het onderwerp op de agenda.

De vijf raadsleden uit de Zaanstreek doen een ultieme poging om Amsterdam op andere gedachten te brengen. „Wij vinden dat in eerdere stadia het proces voor dit specifieke zoekgebied niet correct doorlopen is. Er is onvoldoende aandacht geweest voor andere belangen in de zoekgebieden dan alleen de opgave voor hernieuwbare energie. Denk daarbij aan de broodnodige woningbouw, de HOV ZaanIJ, de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners en het in stand houden van bijzondere en kwetsbare natuur.” Zij vragen om het proces rondom de zoekgebieden voor windenergie met onmiddellijke ingang te verbeteren en afspraken te maken met de buurgemeenten over hoe het verder moet. „Zodat Amsterdam weer gezien kan worden als goede buur.”(Bron: NHD 25 januari 2023)