Mijn eerste 150 dagen als wethouder voor gemeente Zaanstad zitten erop.

150 dagen waarin ik er – opnieuw - achter kwam dat Zaanse Trots mijn drijfveer is. Hoe cliché dat ook mag klinken: ik vind het een enorme eer om wethouder te mogen zijn in mijn eigen gemeente. En ik ben onder de indruk van de vele mensen die ik heb ontmoet die iedere dag met veel passie en betrokkenheid werken aan en voor Zaanstad. Inwoners, ondernemers, ambtenaren en partners in de stad.

Over de eerste 150 dagen met mijn portefeuilles. In vogelvlucht.
Financiën. Zaanstad is geen rijke gemeente. Toch lukt het ons al jaren om - ondanks de onzekerheden- met een team dat over veel kennis en kunde beschikt, de portemonnee zeer solide te bewaken. Met de huidige begroting hebben wij als college – en uiteindelijk ook de gemeenteraad - iets meer lef getoond. Dat bleek terecht: een goed doordacht risico. Een belangrijk uitgangspunt was dat we de woonlasten voor onze inwoners en ondernemers zo min mogelijk willen laten stijgen. Zo leggen we juist in deze tijd de rekening en risico’s niet onnodig bij hen neer.
Economische Zaken & Arbeidsmarkt. Ik heb de afgelopen periode veel tijd geïnvesteerd in bedrijfsbezoeken en netwerkbijeenkomsten. Om ondernemers te ontmoeten, te horen wat er speelt en wat wij als gemeente voor hen kunnen betekenen. De Zaanse Ondernemer is nuchter, no-nonsense en veelal onterecht bescheiden. Niet alleen op het gebied van maken en produceren hebben wij lokaal, regionaal en zelfs internationaal impact maar juist ook op het gebied van innovatie. De kleinere èn de grote bedrijven werken samen binnen Zaanstad en versterken elkaar. Belangrijke taak voor mij? De trots vergroten en ondernemers verbinden. Met elkaar, met de gemeente en met inwoners. Om ervoor te zorgen dat juist in deze tijd zoveel mogelijk Zaankanters kunnen meedoen.
Toerisme & Streekmarketing. Vorig jaar heeft de gemeenteraad de toeristische visie vastgesteld met “waardevol toerisme” als uitgangspunt en vijf focusgebieden. Mooi om te zien dat in die focusgebieden de verschillende gezichten en identiteiten van Zaanstad tot uiting komen. Van het bruisende van het stadshart en de Zaanbocht, naar het historische en architectonische van de Zaanse Schans en het Hembrugterrein om te eindigen bij de rust en natuur van de recreatie in het buitengebied. Aan mij om die verhaallijnen verder te verdiepen, de basis op orde te brengen en met initiatiefnemers en ondernemers tot concrete nieuwe activiteiten te komen. Dat doen we onder andere met een feest van, voor en met Zaanstad in 2024.
GGD & Jeugdgezondheidszorg. Voor mij een portefeuille waar ik me het meest in moest inlezen. Het is indrukwekkend op hoeveel terreinen de GGD werkt aan veiligheid en gezondheid. Van werken aan een veilige omgeving met veilig thuis tot een gezonde start met de JOGG. Veel taken zijn gericht op preventie waardoor het werk van de GGD soms ook in de luwte gebeurt. Een belangrijk punt van debat: hoe garanderen we de kwaliteit van zorg met alle uitdagingen van nu (corona, personeelstekorten) en de toekomst. Ik zet me daarbij in voor normaliseren, differentiëren en maatwerk. Zodat wij zorg leveren op het juiste moment en op de juiste plaats.
Externe betrekkingen. Zaanstad staat op een aantal vlakken goed op de kaart. Mede-overheden weten ons bijvoorbeeld als het gaat om Pact Poelenburg goed te vinden en gebruiken ons als voorbeeld. (Regionale) samenwerking heeft al mooie kansen voor Zaanstad opgeleverd maar er is ruimte om dit verder te intensiveren bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid.
Personeel & Organisatie. Bij gemeente Zaanstad werken veel mensen die zich keihard inzetten voor inwoners en ondernemers en ook trots zijn op het werk dat zij doen. Een van de uitdagingen is om de waardering voor onze medewerkers vaker en explicieter kenbaar te maken. Ik wil dat wij een goede werkgever zijn waar mensen graag willen werken. Voor veel collega’s zijn we dat al, er werken relatief veel mensen al een lange tijd voor ons. Ook jonge collega’s moeten wij weer weten te binden en te boeien. Dat vraagt om flexibiliteit en een andere manier van kijken naar hoe wij werken. En dat is zeker nodig want wij staan voor de uitdaging om onze organisatie verder te ontwikkelen om Zaanstad toekomstig bestendig te maken.