Begroting 2023 - 2026 vastgesteld door de Raad van Zaanstad

Na weken van voorbereiding vond gisteren de raadsvergadering plaats waarin de eerste begroting van deze raadsperiode werd vastgesteld. Het betrof ook de eerste begroting van de nieuwe wethouder Financiën; onze eigen Stephanie Onclin.

De afgelopen weken zijn er door de raad ruim 150 schriftelijke vragen gesteld, hebben wij een informatiemarkt bezocht en er  tweemaal over bijna 80 punten vergaderd. Dit alles resulteerde in een agenda waarin we tijdens de raadsvergadering over bijna 40 moties en amendementen zouden bespreken. Het waren nuttige en constructieve discussies waardoor veel van de moties en amendementen zijn teruggetrokken door de indieners. Uiteindelijk zijn gisteren de volgende keuzes/aanpassingen gemaakt op de begroting (tussen haakjes wat de VVD heeft gestemd):

-          In de tekst van de begroting ook de volgende woorden opnemen: “Roze zaterdag, 450 jaar Pinksterdrie en SAIL” in plaats van “Roze zaterdag, 50 jaar Zaanstad en SAIL.” (VOOR)

-          De mensen die recent de grafrechten hebben verlengd de mogelijkheid te geven dit ook voor onbepaalde tijd vast te leggen conform de vorige maand vastgestelde verordening. (VOOR)

-          Kinderen onder de 16 jaar korting te geven op de toeristenbelasting waardoor wij hopen meer gezinnen naar Zaanstad te trekken. (VOOR)

-          De marktgelden niet verhogen met 17% maar met 2,3% net als de OZB. (VOOR)

-          Kleine evenementenleges niet verhogen van € 200 naar bijna € 1.100 om zo de kleine evenementen in de stad die voor reuring zorgen te blijven ondersteunen. Hiernaast is er besloten om komend jaar met de gehele raad in gesprek te gaan over hoe wij in de begroting van 2024 e.v. de leges gaan behandelen aangezien wij met de keuzes van deze avond afstappen van de afspraak om de leges altijd kostendekkend te laten zijn. (VOOR)

-          De verhoging van de gehandicaptenparkeerkaart is ook met maar 2,3% verhoogd en niet met de voorgestelde 49%. (VOOR)

-          Te onderzoeken of per komend jaar de extra kosten voor de gehandicaptenkaart uit de WMO te kunnen dekken. (VOOR)

-          Het personeelstekort in de jeugdzorg aan te pakken door bijvoorbeeld huisvesting makkelijker te maken voor deze groep maar ook de mogelijkheden voor zij-instromers onder de loep te nemen. (VOOR)

-          De Zaanse Regenboog financiële zekerheid te geven door toe te zeggen dat zij € 12.000 per jaar zullen ontvangen ongeacht of het rijk dit dekt. (VOOR)

-          We gaan als Zaanstad statushouders makkelijker aan het werk helpen door hen te ondersteunen met een versneld leer-werktraject. (VOOR)

-          Het jaar 2023 een herdenkingsjaar te maken waarin de afschaffing van de slavernij extra aandacht krijgt. (TEGEN)


Na de begrotingsbehandeling hebben we nog twee moties vreemd behandeld. , De eerste motie was van de PvdD e.a. om de noodtoestand uit te roepen voor de klimaatcrisis. De VVD stemde tegen deze motie met de volgende reden: het uitroepen van een noodtoestand zoals we hebben gedaan bij de Coronacrisis vinden wij te overtrokken. Bovendien brengt dit ook bestuurlijke problemen met zich waardoor wij als gemeente taken overdragen aan de veiligheidsregio. Tot onze spijt heeft een meerderheid van de Raad wel voor deze motie gestemd dus wij zullen op de voet volgen welke gevolgen dit zal gaan hebben voor Zaanstad

Het sluitstuk van deze vergadering was de discussie die de afgelopen jaren altijd in deze weken van het jaar de kop opsteekt: Zwarte Piet. Een grote groep partijen heeft een motie ingediend die onderaan de streep vraagt van het college om geen subsidie meer te verstrekken aan sinterklaasintochten die niet volledig afgestapt zijn van stigmatiserende en discriminerende kenmerken bij de pieten. Wij zien de afgelopen jaren een (goede) transitie van de traditionele Zwarte Piet naar een Piet van hedendaags zonder de oorbellen, roe, zwart gezicht en rode lippen. Daarom hebben wij tegen deze motie gestemd. De indienende partijen vinden deze transitie niet snel genoeg gaan en zijn van mening dat dwang, zoals nu voorgesteld, deze transitie zal gaan versnellen. De motie is aangenomen door de Zaanse Raad. Wij zijn heel benieuwd hoe de ambtenaren volgend jaar de kenmerken gaan beoordelen en of alle intochten voor de kinderen van Zaanstad nog door kunnen gaan zonder deze subsidie…