Tijdelijke woningen Noorderveenweg, wel steun maar niet onze voorkeur.

Op een deel van het braakliggende terrein ter hoogte van de kruising Parkrijklaan – Noorderveenweg in Assendelft gaat de gemeente 192 tijdelijke flexwoningen plaatsen. De plek waar de tijdelijke woningen komen is bedoelt om op den duur woningen van het project “De Overhoeken” te gaan realiseren. Het stuk waar op korte termijn geen woningen gebouwd gaan worden maar wel al bouwrijp is, is nu door de gemeente aangewezen als een plek voor tijdelijke woningen. De tijdelijke woningen zijn kleine kant-en-klare woningen die gemakkelijk en snel te plaatsen zijn. De woningen zijn in eerste instantie bedoeld voor starters en spoedzoekers maar zal in het begin ook vluchtelingen uit Oekraïne onderdak bieden.

Aangezien veel Zaankanters een andere woning binnen Zaanstad zoeken en ook mensen van buiten onze stad een woning in Zaanstad zoeken, is er veel vraag naar onze woningen. Er worden minder snel woningen gebouwd dan waar er behoefte aan is (waardoor mensen langer op een woning moeten wachten) én de afgelopen jaren heeft de gemeente ook steeds de taakstelling gekregen om statushouders te huisvesten. Zo’n zeven jaar geleden kwam daar de opvang van Syriërs bij, nu de opvang van Oekraïners. De vraag naar woningen wordt hiermee nog groter dan dat er bijgebouwd wordt. 

In 2016 hield het COA (centraal orgaan opvang asielzoekers) een wedstrijd voor woonoplossingen en als winnaar kwamen de Finch- woningen uit de bus. Het NRC typeerde deze luxe portable woning als “een Scandinavische blokhutdeluxe met een hip minimalistische uitstraling”. De VVD heeft toen al in de raad gepleit om deze nieuwe woonvorm in te zetten waarbij zowel onze studenten, starters en spoedzoekers als vluchtelingen een woning kunnen vinden . Op deze manier is het dus én Zaankanters én mensen van buiten in plaats van óf Zaankanters óf mensen van buiten onze stad. 

Ook de jaren daarna heeft de VVD in de gemeenteraad meerdere keren gepleit voor creatieve oplossingen. Dit om zowel de Zaankanters als de statushouders en vluchtelingen te kunnen huisvesten en onze beperkte grond dubbel te gebruiken door bijvoorbeeld:

Woningen boven scholen te plaatsen;

Boven grote parkeerplaatsen (zoals naast stations);

Tijdelijk containerwoningen op palen te plaatsen;

Grond te gebruiken bij leegstaande sportterreinen (zoals sportpark Poelenburg);

Schepen in te zetten (dit wordt inmiddels gedaan voor het herbergen van Oekraïners in de Haven);

Grote huurwoningen te splitsen in kleinere eenheden; 

Leegstaande winkels of kantoorpanden te verbouwen. 

Dat vanuit het Rijk de vraag kwam om meer vluchtelingen op te vangen in Zaanstad verbaast ons niet. We hebben als stad laten zien dat we dat met de Syriërs konden en kunnen dat nu ook. We zijn blij dat het college met het Rijk heeft kunnen onderhandelen en dat er daardoor ook extra woningen komen voor Zaankanters, dus: woningen voor vluchtelingen én extra woningen voor Zaankanters.

We kunnen ons voorstellen dat er mensen in Saendelft zijn die niet blij zijn met de 60 woningen die er nu in eerste instantie komen. Onze voorkeurslocatie voor de woningen is sportpark Poelenburg, maar helaas is deze locatie nog niet snel gereed, terwijl de Noorderveenweg in Assendelft dat wel is. Omdat de woningen nu direct hoognodig zijn, steunen we het college in haar besluit om de woningen op de Noorderveenweg te plaatsen, maar we geven ook aan dat we sportpark Poelenburg sneller gereed willen maken omdat we dit een betere locatie vinden voor oplossingen zoals deze.