Nieuw college en coalitieakkoord gepresenteerd

Zaanstad krijgt een nieuw college en de VVD neemt daar ook weer zijn verantwoordelijkheid. De afgelopen weken hebben onze onderhandelaars zich ingezet om een programma neer te zetten wat Zaanstad de komende jaren weer net iets mooier maakt. Hier zitten voor de VVD ook mooie successen tussen zoals: de afschaffing van de hondenbelasting, extra mensen op de afdeling handhaving, extra geld voor het onderhoud van de openbare ruimte, extra geld voor het bestrijden van woonoverlast, extra geld om de verkeersveiligheid in Zaanstad te verbeteren, de leges voor kleine evenementen af te schaffen en we gaan ook feest vieren. Dit doen we in 2024 als de gemeente Zaanstad 50 jaar bestaat maar wij gaan ook proberen om Roze Zaterdag naar Zaanstad te halen.

Samen met de Zaanse fracties van de POV, PvdA, ROSA, GroenLinks en CDA presenteren wij het coalitieakkoord 'Slagen Maken'. Deze partijen willen zichtbare slagen maken, door samen de handen uit de mouwen te steken. Daarbij richten wij ons op de uitvoer van bestaand beleid, met concrete resultaten voor inwoners en ondernemers.  

Lees hier het nieuwe akkoord

Zaanstad maken we samen. Er zijn zoveel mensen, organisaties en ondernemers die de gemeente kleur en energie geven. We noemen dit buurtkracht. In onze visie moeten we vooral deze kracht in de samenleving versterken, door te faciliteren, verbinden en stimuleren waar nodig. Alles begint met de manier waarop wij naar onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners luisteren. We sluiten daarom geen dichtgetimmerd coalitieakkoord, maar zoeken actief de samenwerking op.

We willen goed kijken wat er voor elke kern, wijk of buurt nodig is. Zaanstad is verschillend en elk gebied vraagt een eigen aanpak. De nieuwe coalitie wil vooral inzetten op die groepen en plekken waar dit het meest nodig is. 

Kandidaat-wethouders

Onze lijsttrekker en voormalig fractievoorzitter Stephanie Onclin zal namens de VVD zitting nemen in het college. Naast haar zal het college bezet worden door Harrie van der Laan (namens de POV), René Tuijn (namens de PvdA), Natasja Groothuismink (namens ROSA), Wessel Breunesse (namens GroenLinks), Gerard Slegers (namens CDA).

De portefeuilles van Stephanie Onclin:

Economische zaken en arbeidsmarkt

Toerisme en streekmarketing

Jeugdgezondheidszorg (GGD)

Externe betrekkingen en internationaal beleid

Financiën

Personeel & Organisatie en Inkoop


Op 16 juni wordt het coalitieakkoord besproken tijdens de raadsvergadering, dit is via een livestream te volgen maar u bent ook meer dan welkom om dit live te volgen in de raadzaal. 

Zet cookies aan om de video te tonen.