8 juni presenteren de zes fracties het coalitieakkoord 2022-2026

De afgelopen weken hebben Stephanie en Fidel namens de VVD met de POV, PvdA, ROSA, GroenLinks en CDA intensieve gesprekken gevoerd over de toekomst van Zaanstad. Op woensdag 8 juni presenteren deze partijen het coalitieakkoord ‘Slagen Maken’. Vanaf dan is het coalitieakkoord ook te vinden op het Raads Informatie Systeem en op de website van Zaanstad.

In het akkoord staan de thema’s die de partijen belangrijk vinden voor de komende bestuursperiode. Daarbij is niet alleen aandacht voor het ‘wat’, maar ook voor het ‘hoe’ van de samenwerking met alle partijen, met de raad, met de ambtelijke organisatie, met de partners in de stad en met inwoners. Door het opstellen van een coalitieakkoord op hoofdlijnen, creëren de partijen ruimte voor bondgenootschappen en een gezamenlijke uitwerking. 

Belangrijke data

Op woensdag 8 juni presenteren de zes fracties het coalitieakkoord 2022-2026 “Slagen Maken”, in kleine kring aan de pers en aan de raad in Dorpshuis de Kwaker in Westzaan. Op 16 juni wordt het coalitieakkoord besproken tijdens de raadsvergadering. Voor de ambtelijke organisatie is er op maandag 20 juni een presentatie van het coalitieakkoord en een kennismaking met de wethouders. De financiële vertaling van het coalitieakkoord zal plaatsvinden in de Kaderbrief, die op donderdag 14 juli voorligt in de raad. 

Kandidaat-wethouders

Op 16 juni wordt de gemeenteraad gevraagd om de kandidaat-wethouders te benoemen, te weten:


Harrie van der Laan (namens de POV)

René Tuijn (namens de PvdA)

Stephanie Onclin (namens de VVD)

Natasja Groothuismink (namens ROSA)

Wessel Breunesse (namens GroenLinks)

Gerard Slegers (namens CDA) 


De beoogde eerste werkdag van het nieuw college is maandag 20 juni.  


@Foto geleend van deorkaan.nl