Eerste raadsvergadering van de nieuwe fractie

Vanavond heeft de nieuwe fractie van VVD Zaanstad hun eerste echte Raadsvergadering gehad waarin belangrijke punten op de agenda stonden.

De raadscommissies zijn gevuld waarbij Fidel en Tjeerd zitting hebben genomen in de VRA welke gaat over de mobiliteit in regio Amsterdam. Stephanie namens Zaanstad de afgevaardigde is voor de MRA welke gaat over de gemeentegrens overstijgende onderwerpen in regio Amsterdam. Anes een plaats heeft gekregen in de werkgroep participatie, Annemarie tweede plaatsvervangend voorzitter van de Raad is geworden, Stephanie in de auditcommissie is geplaatst, Casper bij Fonds de Hoop en de VVD enkele voorzitters voor het Zaanstad beraad levert. De VVD is dus ruim vertegenwoordigd in de commissies. 

  • Het bestemmingsplan voor de Heldin - de Stelling in Zaandam is vastgesteld waarbij de VVD wel een voorstander was van cruciale beroepen zoals leerkrachten, politieagenten en verpleegkundigen voorrang geven op een woning in dit plan. Wij geen voorstander waren om het aantal sociale huurwoningen te verhogen. 
  • Nota kapitaalgoederen is van de agenda gehaald omdat vrijwel de gehele raad van mening was dat er eerst een plan van aanpak gemaakt dient te worden door het (nieuwe) college. 
  • De VVD voor het raadsvoorstel “intrekken voorbereidingsbesluit Lint Krommenie en vaststellen nieuw bestemmingsplan” gestemd heeft waarbij de historische waarden en de kleinschalige en gevarieerde bebouwing van het dorp gewaarborgd blijft. In een door de VVD ingediend amendement wordt gepleit voor het behouden van de reeds gebouwde parkeerplaatsen op eigen terrein van panden in het centrum van Krommenie. Daarnaast is een door de VVD mede ingediend amendement besloten dat bij het vaststellen van de uitgangspunten vooraf gesproken wordt met projectontwikkelaars, bewoners, eigenaren, ondernemers en andere belanghebbenden welke ruimte er in het nieuwe bestemmingsplan zou moeten blijven voor nieuwe ontwikkelingen in het lint van het dorp.
  • Wij zijn de vergadering geëindigd met een goede discussie over de doortrekking van de A8-A9 waarbij er een tweetal moties besproken zijn. In de motie door o.a. de VVD ingediend is de wethouder aangespoord om de urgentie voor Zaanstad aan te blijven geven via de provincie bij het ministerie. Met een meerderheid van de raad is dit voorstel kracht bijgezet en heeft de raad een duidelijk signaal gegeven dat wij nog steeds geloven in het doortrekken van de A8-A9 en dat deze belangrijk is voor de ambities van onze stad!