Algemene beschouwingen

Het college heeft op donderdag 23 september de begroting 2022-2025 aan de gemeenteraad aangeboden. Traditiegetrouw volgen hierop de algemene beschouwingen. Hieronder de toespraak van onze fractievoorzitter Stephanie Onclin:

Zaanse Trots

Als de omstandigheden veranderen dan passen Zaankanters zich aan. Mouwen opstropen en weer hard doorwerken! 

Voorzitter,  deze woorden sprak ik vorig jaar uit bij de begroting midden in een corona crisis waarvan onduidelijk was wanneer er licht aan het einde van de tunnel zou komen. Maar de stad deed wat de stad altijd heeft gedaan: zij stroopte haar mouwen op en werkte hard door. Met de begroting die voor ons ligt, is er naast een moment van vooruit kijken ook een moment gekomen van terug blikken. 

De Molen op de Wind zetten is de titel van ons coalitie akkoord en tijdens de onderhandelingen konden wij niet voorzien hoe toepasselijk deze titel zou worden. Naast de corona crisis zorgde ook de stikstof crisis en de almaar stijgende kosten van de jeugdhulp er voor dat wij keer op keer de molen opnieuw op de wind moesten zetten. Voor de VVD zijn daarin altijd 3 focuspunten belangrijk geweest: inzet op koopkracht behoud door inzet op werk en scholing, de ondernemers en de gemeente in de aanjagende rol van investeerder. 

Hoewel het eerlijke verhaal is dat het niet is gelukt om alle ambities uit het coalitieakkoord te realiseren kijkt deze fractievoorzitter met trots naar haar team en de periode die achter ons ligt. In een fase waarin het misschien wel makkelijker was geweest om een stap opzij te doen, hebben wij – zoals het echte Zaankanters betaamd – onze mouwen opgestroopt, onze schouders eronder gezet en hebben wij hard doorgewerkt. Wij hebben verantwoordelijkheid genomen en gezocht naar praktische oplossingen die bij Zaanstad passen. 

Zo hebben wij ons onder andere samen met de POV ingezet voor een veiliger Zaanstad door messen te verbieden, een bestuurlijke boete in te voeren en verkoop en gebruik van lachgas terug te dringen. Volgende stap vinden wij het uitbreiden van handhavingscapaciteit te beginnen bij de capaciteit voor het aanpakken van verkamering. 

Het resultaat waar wij nu naar kijken, is een begroting die meerjarig sluit, de rekening van de crisis niet bij de inwoners legt en zelfs een aantal grote investeringen in de afgelopen periode heeft kunnen doen. Dat dit geen vanzelfsprekendheid is, zien wij wel bij onze buren waar de OZB veelal flink gestegen is. Voor ons een belangrijk feit als het gaat over de koopkracht van Zaankanters. Natuurlijk hebben wij ook nog aanvullende wensen naast structurele lastenverlichting om de koopkracht verder te verbeteren. Om te beginnen met het afschaffen van de hondenbelasting en het omlaag brengen van de tarieven voor begraven. 

Het is inmiddels ook duidelijk dat de aanpak Werken óf Meedoen succesvol is en wordt voortgezet. Essentieel hierin is de rol van WerkOm. De vraag aan de raad gaat zijn wie er écht wil investeren in Zaanse inwoners om WerkOm ook toekomst bestendig te houden. De door de raad zo geliefde koppelkansen brengen mij met een sprong bij ons 3e focuspunt van de VVD: de gemeente als investeerder. Wij zien kansen om uitgaven te koppelen en zo extra te investeren in WerkOm. Hierover zullen wij in het komende debat verdere toelichting geven. Want dat investeren in mensen belangrijk is en werkt zien wij terug in het verder dalende aantal van o.a. bijstandsgerechtigden in Zaanstad. Wij vinden het wel tijd dat de overige Zaankanters daar ook meer van gaan merken. Want hoewel de aantallen dalen, doet het budget voor armoede dat nog niet en daarover willen wij graag meer horen van het college. 

Dan ga ik terug naar ons 2e focuspunt: de ondernemers. Bij de vorige algemene beschouwingen roemde ik al onze industrie. Deze bedrijven die al zo lang met Zaanstad verbonden zijn, hielden ons in de crisis overeind. Nu zij zich hebben verenigd in Zaanstad.Maakstad vinden wij het belangrijk om deze samenwerking ook een formele status te geven. Zij staan namelijk niet alleen aan onze zijde tijdens de corona crisis maar zetten zich ook in voor een duurzamer Zaanstad en zorgen voor veel werk. 

We zijn blij dat wij tijdens de crisis binnen de beperkte (financiële) mogelijkheden van Zaanstad de hulp aan ondernemers zoveel mogelijk hebben gemaximaliseerd. Soms in de vorm van financiële ondersteuning maar ook door soepeler met regels om te gaan zoals de winterterrassen, adviezen te geven over landelijke regelingen of door belastingen uit te stellen of zelfs kwijt te schelden zoals de precariobelasting. 

Dan ga ik eindigen met het 3e focuspunt dat ik net al even aanstipte. Er zijn de afgelopen periode grote investeringen in gang gezet. Het open stellen van de busbrug, vele bouwprojecten voor woningen, AVANT en de Zaanbrug zijn enkele voorbeelden. Helaas ontbreekt – ondanks de noodzaak – de A8/A9 nog in dit rijtje en vragen wij het college wel om de voortgang in de projecten te houden omdat de stad op deze investeringen zit te wachten. 

Trots zijn op Zaanstad is iets dat niet altijd past bij de no-nonsense, praktische Zaankanters. Maar als wij rondkijken in onze stad zien wij genoeg om trots op te zijn. Dat betekent zeker niet dat wij klaar zijn. Wat goed is, moet goed blijven maar wij zien nog genoeg uitdagingen. Ik noemde al de jeugdhulpkosten en duurzaamheid maar ook het bouwen van woningen inclusief een soepel vergunningstraject horen in dit rijtje thuis. De erfpacht rechtszaak is ook zo’n langlopend dossier dat een oplossing verdient en er is meer geld nodig voor de openbare ruimte. Zo kan ik nog wel even doorgaan maar gezien de tijd vat ik het voor u samen: de VVD zet zich in voor een veilig Zaanstad waar het prettig wonen en werken is!

Namens de fractie VVD Zaanstad,

Stephanie Onclin

Zet cookies aan om de video te tonen.