Keuze zendmachtiging

Tijdens de raadsvergadering van 16 september is de gunning van de zendmachtiging besproken. Al jaren is de lokale zendmachtiging voor Zaanstad in handen van RTV Zaanstreek. Vorig jaar zijn er gesprekken gestart tussen RTV Zaanstreek en De Orkaan. De Orkaan wil ook graag financiële ondersteuning bij het journalistieke werk dat zij al jaren zonder gemeentelijke bijdrage doen.

Tijdens de raadsvergadering van 16 september is de gunning van de zendmachtiging besproken. Al jaren is de lokale zendmachtiging voor Zaanstad in handen van RTV Zaanstreek. Vorig jaar zijn er gesprekken gestart tussen RTV Zaanstreek en De Orkaan. De Orkaan wil ook graag financiële ondersteuning bij het journalistieke werk dat zij al jaren zonder gemeentelijke bijdrage doen. De geluiden waren lang heel hoopgevend. Het gezamenlijke plan was bijna klaar. Op 6 mei is de voorgenomen samenwerking geklapt. Er is nog geprobeerd met mediation de partijen toch weer bij elkaar te brengen maar dat is helaas niet gelukt. Het college kwam met het voorstel voor uitstel. Maar als partijen niet meer samen verder willen heeft uitstel geen zin en moet je een keuze maken. Zonder keuze laat je beide partijen nog langer in onzekerheid. Daar bleken veel politieke partijen zo over te denken. Dan komt het punt: waar kies je dan voor. Beide partijen voldoen aan de eisen van de mediawet, hebben een eigen plan gemaakt en een begroting. Een onafhankelijke commissie heeft een vergelijking gemaakt tussen beide partijen. Een hele sterke voorkeur voor een van beiden kwam er niet uit de vergelijking.


De afweging was moeilijk voor de VVD. Als je voor de een kiest zeg je nee tegen de ander. Beide organisaties hebben veel vrijwilligers die een bijdrage leveren aan het lokale nieuws dat ze brengen. We hebben gekeken naar:

Wie is het meest toekomst gericht?

Wie heeft de sterkste journalistieke kracht?

Wie heeft een uitgebreid, onafhankelijk programmabeleid bepalend orgaan?

Wie kan het meeste bieden met het beperkte beschikbare budget?


Onze keuze kwam uit op De Orkaan. We hebben een amendement mede ingediend om nu wel een keuze te maken en voor De Orkaan te kiezen. Met pijn in ons hart voor de vele vrijwilligers bij RTV Zaanstreek. Vandaar dat we ook een motie hebben mede ingediend om de wethouder te verzoeken om het gesprek aan te gaan met de Orkaan om een soepele overgang te verzorgen, te zien wat de mogelijkheden zijn om toch de ouderen die niet zo digitaal vaardig zijn te voorzien van nieuws en vooral om de overstap van de vrijwilligers die dat willen naar de Orkaan zo goed mogelijk te laten verlopen. De eerste vrijwilligers hebben zich al gemeld bij De Orkaan.


We willen de vele vrijwilligers van RTV Zaanstreek bedanken voor hun inzet, passie en betrokkenheid bij het lokale nieuws.