Plan van aanpak achterstanden openbare ruimte

Al jaren is het uiterlijk van onze openbare ruimte de VVD een doorn in het oog. Dat gaat over 2 onderdelen. Als eerste het dagelijks onderhoud dat wordt uitgevoerd. Hoe vaak wordt het gras gemaaid, hoe vaak wordt het onkruid weggehaald en wat doet de gemeente om de openbare ruimte schoon, heel en veilig te houden. Daarnaast speelt nog dat de gemeente 42 miljoen euro aan achterstand heeft op het vervangen van straten, stoepen, gras en plantsoenen.

U begrijpt vast dat de VVD niet blij is hoe het er nu uitziet terwijl elke inwoner er elke dag mee geconfronteerd wordt zodra je de voordeur uitstapt. We krijgen regelmatig klachten van inwoners die echt niet blij zijn hoe het eruit ziet. Bijvoorbeeld een honden losloop plek waar het gras/planten een meter hoog staat. Of goten van de straat die volstaan met gras en planten zodat het water niet goed weg kan naar de putten. Of er groeit meer gras tussen de stenen dan dat er in een grasveld te vinden is. Elk jaar kijkt de VVD of er financiĆ«le ruimte is om meer te doen. Helaas is dat er nog steeds niet. Nu is de tijd rijp om toch raad breed de discussie aan te gaan op welke gebieden er dan minder moet worden uitgegeven om geld vrij te maken om meer te doen in de openbare ruimte. Als eerste stap wordt er een plan van aanpak gemaakt om te inventariseren wat de stand van zaken is, welke keuzemogelijkheden er zijn en waar dan te beginnen. Wat we al wel weten is dat er 1 miljoen per jaar nodig is om de achterstanden in te lopen en nog eens een miljoen om het dagelijks onderhoud naar een hoger niveau te brengen. Dat is veel geld om te vinden in een begroting waar al geld in te kort komt. Pas later volgt in de raad de discussie waar het benodigde geld vandaan moet komen. Voor de VVD is het belangrijk de inwoners te betrekken bij het maken van het plan. In de raad van 8 juli hebben we voorgesteld om een pilot in 2 wijken te doen waarbij het gesprek met de inwoners wordt aangegaan. In dit gesprek wordt de mogelijkheid van groenadoptie besproken en waar inwoners meer en wellicht ook minder onderhoud van het groen wensen. Het is dan mogelijk dat de tevredenheid toeneemt zonder dat het de gemeente meer geld kost. Het voorstel van de VVD werd omarmd door wethouder Slegers. We zijn benieuwd wat de pilot oplevert en of dat ook in andere wijken uitgevoerd kan worden.