Laatste Raadsvergadering van het politieke jaar

Afgelopen donderdag was de laatste vergadering voor het reces. Traditiegetrouw een vergadering waarin nog veel besluiten genomen worden voordat de raad met zomervakantie gaat. Wij begonnen deze dag dan ook extra vroeg. Hier onder een aantal van de genomen besluiten.

  • De raad stelt geld beschikbaar uit het transformatiefonds voor de woningbouw impuls. Goed nieuws om te kunnen bouwen, bouwen, bouwen!
  • Na uitvoerige debatten in het Zaanstad Beraad was het nu tijd om besluiten te nemen over het Zaans Mobiliteits Plan. Doordat de raad niet compleet was, zijn een aantal amendementen gestaakt en kon het ZMP niet in stemming worden gebracht. Deze amendementen en het ZMP komen na het zomerreces terug op de agenda.
  • Een aantal belangrijke amendementen op het ZMP zijn wél aangenomen; betaald parkeren in alle zones alleen invoeren nadat een positieve draagvlak meting onder inwoners van het gebied is uitgevoerd, aanleg A8/A9 is randvoorwaardelijk voor een aantal aanpassingen in Zaanstad-Noord, 3e ontsluiting Westerwatering krijgt een hoge prioriteit binnen het ZMP. De gestaakte amendementen over het omlaag brengen van de zoneringen in een aantal gebieden, wordt na de zomer behandeld. 
  • Eerder genomen besluit waardoor er geen buitenevenementen meer konden plaatsvinden op het Balkenhaventerrein is met een nieuw besluit teruggedraaid waardoor er nu weer 4 vergunningsmogelijkheden zijn.
  • Uitvoeringsplan klimaatadaptatie is aangenomen. Wij zijn kritisch op een aantal ambities waaronder het aanbrengen van schaduwplekken van 200m2 iedere 300 meter maar hebben voor nu ingestemd. Wel zullen wij ons blijven verzetten tegen de wens van een aantal partijen om de rioolheffing te differentiëren op basis van het aantal tegels in jouw tuin. Niet alleen principieel onwenselijk maar ook onuitvoerbaar (soort tegelpolitie?) 
  • Op de verstedelijkingstrategie MRA zijn een paar goede moties van de VVD en andere aangenomen die het mogelijk moeten maken om meer invloed te houden op het economisch profiel van Zaanstad en de mogelijkheden om te bouwen in de dorpen. Bijvoorbeeld om wonen achter wonen in Westzaan en Assendelft mogelijk te maken. 
  • Waren wij mede-indiener op de motie vreemd om te komen tot een plan tegen straatintimidatie en kregen wij ook de toezegging dat de Burgemeester in Rotterdam gaat navragen naar het OV verbod, gebiedsverbod en de app die daar wordt gebruikt om straatintimidatie tegen te gaan
  • Is de motie om Babbels LIVE mogelijk te maken bij GroenWaterrijk aangenomen.

Vanaf deze week is de fractie met zomerreces. Het nieuwe politieke jaar begint op 23 augustus. 

Wij wensen iedereen een fijne zomer!