Algemene beschouwingen: Recht zo die gaat

Als de omstandigheden veranderen dan passen Zaankanters zich aan. Mouwen opstropen en weer hard doorwerken! Zakelijk Zaans veranderen; no-nonsense, praktisch én nuchter maar mét behoud van de Zaanse authenticiteit. Voorzitter deze woorden sprak ik vorig jaar uit bij de begroting midden in een coronacrisis waarvan onduidelijk was wanneer er licht aan het einde van de tunnel zou komen. Maar de stad deed wat de stad altijd heeft gedaan; Zij stroopte haar mouwen op en werkte hard door.

De industrie die al zo lang met Zaanstad verbondenis, hield ons ook nu overeind. Tegen de stroom in daalde het aantal bijstandsgerechtigden in Zaanstad en lazen wij in de jaarrekening dat het vooral de food industrie was die er voor zorgde dat de Zaanse economie beter draaide dan die van andere steden. Onze Zaanse industrie, die het in deze raad meer dan eens te verduren heeft, verdient volgens de VVD dan ook respect en een stukje Zaanse Trots. 

Trots zijn op Zaanstad is iets dat niet altijd past bij de no-nonsense, praktische Zaankanters. Maar als wij rondkijken in onze stad, zien wij genoeg om trots op te zijn; Op de polders in Westzaan, de Zaanboulevard in Wormerveer, zelfs ons centrum in Zaandam waar het deze dagen prima vertoeven is en natuurlijk ónze Zaan. Monet zei in 1871; Deze stad is bijzonder opmerkelijk en er is genoeg te schilderen voor een heel leven. Laten wij 150 jaar later eens met gepaste trots op dezelfde manier naar onze stad kijken. 

Sinds de gemeente de stichting GroenWaterrijk een stuk grond in bruikleen heeft gegeven, is er een levendige groep inwoners ontstaan die met elkaar een multifunctioneel park opzet. De sfeer tijdens het sleeën afgelopen winter op de snel aangelegde heuvel was een welkome boost van positiviteit en saamhorigheid tijdens een lastig jaar. De voorgenomen aanleg van de weg uit het agenda initiatief Dorpsstraat is niet alleen een goede stap naar het ontlasten van de Dorpsstraat maar ook een mooi voorbeeld wat er kan ontstaan wanneer wij als gemeentebestuur luisteren naar onze inwoners. Maar ook dat bestuur zat niet stil; Het convenantwoonoverlast, beter reguleren van AIRBnB, ondersteunen van ondernemers met de landelijke & lokale regelingen zijn slechts enkele voorbeelden.

Is de stad dan klaar en kunnen wij naar huis? Zeker niet voorzitter! Waar ik bij de begroting nog kon benoemen dat wij een meerjarig sluitende begroting hadden die de rekening van de crisis niet bij onze inwoners legt, zien wij nu een ander beeld.

Zonder ingrijpende maatregelen voor onze stad is het niet mogelijk om de begroting te laten sluiten. Tegelijkertijd zien wij financiële kansen in de arbitrage uitspraak over jeugdhulp en de herverdeling van het gemeentefonds. De VVD vindt het niet uit te leggen om bij de voorjaarsnota harde keuzes te maken die bij de begroting mogelijk niet nodig blijken te zijn. Wij steunen het college dan ook in het besluit om de voorjaarsnotaniet te laten sluiten en bij de begroting opnieuw te beoordelen wat er nodig is om wél tot een meerjarig sluitende begroting te komen.

Wel zijn wij teleurgesteld dat het college bij de prioriteiten voor de begroting het afschaffen van de hondenbelasting niet heeft benoemd. Dit is niet alleen een lang gekoesterde wens van de VVD maar is door dit college al in 2019 toegezegd aan de gemeenteraad. Ook willen wij het college er op wijzen dat de afgelopen jaren de extra kosten voor jeugdhulp een flinke financiële bijdrage uit álle beleidsterreinen van de begroting heeft opgeslokt. Wij verwachten dan ook dat het college zal blijven inzetten op het terugdringen van deze kosten en de eventuele extra rijksgelden inzet op andere gebieden zodat wij daar kunnen inhalen wat afgelopen jaren niet mogelijk was om hierbij aan te geven welke prioriteiten de VVD daarbij stelt, wil ik graag de 3 focuspunten uit 2020 nogmaals herhalen.

Inzetten op koopkracht behoud door inzet op werk en scholing was het 1e focuspunt.

Het is inmiddels duidelijk dat de aanpak Werken óf Meedoen succesvol is en deze wordt gelukkig ook voortgezet. Wij zien – natuurlijk- naast lastenverlichting echter ook nog graag dat de hondenbelasting en erfpacht worden afgeschaft en de tarieven voor begraven omlaag worden gebracht.

Dat ondernemers – ons 2e focuspunt- belangrijk zijn voor Zaanse Economie heb ik al benoemd maar hierbij onderstrepen wij nogmaals het belang van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor reeds hier gevestigde én nieuwe ondernemers.

Dan wil ik graag eindigen met het 3e focuspunt waarbij de gemeente in de aanjagende rol van investeerder zit. Wij zijn blij dat inzet op het beter onderhouden van de openbare ruimte bij de prioriteiten van het college zit wanneer er extra geld is maar wij zien nog onvoldoende de samenhang tussen wonen & mobiliteit terug.

Specifiek willen wij op korte termijn geld voor het onderzoeken van een 3e ontsluiting voor Westerwatering en blijvende inzet op het openen van de Busbrug en aanleggen van de A8/A9. Een zorg hebben wij over de opstapeling van met name duurzaamheidsregels die in potentie de investering in de woningbouwopgave bemoeilijken Een kans zien wij in het meer toepassen van dubbel gebruik van de ruimte Over beide willen wij graag met de raad en het college in gesprek.

Voorzitter dan ga ik eindigen waar ik mee begon; Als de omstandigheden veranderen dan passen Zaankanters zich aan. Laten wij richting de begroting ook onze mouwen opstropen en hard werken zodat aan het einde van deze periode de stad trots op ons kan zijn zoals wij trots op haar zijn.

Namens de fractie VVD Zaanstad,

Stephanie Onclin

NB: Alleen de uitgesproken tekst geldt.

Zet cookies aan om de video te tonen.