Provinciale Omgevingsverordening.

Al een tijd is VVD Zaanstad bezig op allerlei fronten om bij de Provincie duidelijk te maken dat Zaanstad zelf goede afwegingen kan maken waar het wel en niet wilt bouwen. Zaanstad heeft een Visie op linten, dijken en paden vastgesteld. Sinds de vorig jaar vastgestelde omgevingsverordening van de Provincie mag er alleen binnen stedelijk gebouwd worden en de rest van Zaanstad is Bijzonder Provinciaal Landschap geworden. Er mag dus geen enkele wooneenheid bij komen in dat gebied en daarmee is de Visie onuitvoerbaar geworden.

Voor 2022 is de Provincie bezig om de omgevingsverordening te actualiseren en loopt er nu een zienswijze periode. De VVD heeft samen met de POV een motie opgesteld om het college op te roepen weer een zienswijze in te dienen. En er is een zienswijze opgesteld vanuit de Raad. 11 van de 14 partijen hebben die zienswijze onderschreven en die is ingediend bij de Provincie. Drie partijen wilden niet meedoen met de zienswijze maar stemden wel voor de motie om het college op te roepen ook een zienswijze te maken. De motie is daarmee unaniem aangenomen. U vindt de tekst hier.