Actief worden voor de VVD, sluit je dan bij ons aan!

Op 16 maart 2022 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. In 2018 is de VVD voor de eerste keer de grootste partij geworden. Dit brengt verantwoordelijkheden met zicht mee. Als brede volkspartij zien wij graag een goede afspiegeling van onze gemeente met wie wij samen sterker verder werken aan een liberaal Zaanstad. Lees hieronder hoe je je aanmeldt als kandidaat-gemeenteraadslid.

Aanmelden als kandidaat 
Indien je interesse hebt en je wil kandideren, dien je je aan te melden bij de secretaris van VVD Zaanstad, via secretaris@vvdzaanstad.nl. Bij jou aanmelding vragen wij jou om een aantal documenten aan te leveren. Aanmelden kan tot uiterlijk 11 juni 2021. 


Documenten
Een kopie legimitatiebewijs welke op de dag van de verkiezingen nog geldig is. Let op: het BSN-nummer moet zichtbaar zijn. 

Een VOG-verklaring voor politieke ambtsdragers.

Een motivatiebrief (ca. 500 woorden). 

Een digitale portretfoto in kleur in. jpg-formaat met een hoge resolutie. 

Het ingevulde kandidaatstellingsformulier Gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Een CV

Alle benodigde documenten zijn te vinden in de bijlage. 


De procedure na aanmelding 
Op 8 februari heeft de algemene ledenvergadering (ALV) op voordracht van het bestuur een kandidaatstellingscommissie (KSC) benoemd. Deze commissie heeft de opdracht het bestuur te adviseren over een volgorde van kandidaat-raadsleden op de kieslijst. Jouw aanmelding zal daarom ook worden doorgestuurd aan de KSC.

Op 12 juni 2021 zal het bestuur de voorlopige groslijst (een lijst op alfabetische volgorde) voordragen aan de ALV.  Tijdens ALV 1.5 op 14 juni 2021 zal de ALV zich uitspreken over de kandidaten die zich hebben gemeld.

Het bestuur van VVD Zaanstad zal met het advies van de KSC een concept-kieslijst (een lijstvolgorde van kandidaten) samenstellen en voordragen aan de ALV. Op 29 november 2021 zal door de ALV worden gestemd over de definitieve lijstvolgorde.

Leden die zich kandideren zullen worden uitgenodigd voor een of meer kennismakingsgesprekken omtrent de kandidaatstelling.

Indien er vragen zijn over de procedure gelieve Mitchell Boldewijn, coördinator gemeenteraadsverkiezingen, te benaderen. Dit kan door een mail te sturen naar: Mitchell.boldewijn@vvdzaanstad.nl