Werkgroep Echte Burgerparticipatie.

Rina Schenk is lid van de werkgroep Echte Burgerparticipatie. Vorig jaar is er door Corona weinig terecht gekomen van initiatieven vanuit de werkgroep om de inwoners te betrekken bij beslissingen die in de raad worden genomen of om het contact tussen politiek en inwoners te faciliteren.

De buurtgesprekken en de ideeënmarkt zijn bijeenkomsten die we het liefst op locatie plaats laten vinden. Nu de coronamaatregelen nog steeds van kracht zijn wil de werkgroep toch de ideeën ophalen bij de inwoners. In juni wordt de voorjaarsnota behandeld in de raad en dat is een mooi moment om ideeën van inwoners mee te laten wegen bij de te nemen beslissingen. Heb je een idee voor je eigen buurt of wijk kan dat ingeleverd worden bij de raadsgriffie. Voor deze ronde is de inschrijftermijn gesloten maar de werkgroep is van plan om voor de begroting weer een ideeën markt te organiseren. Voor deze ronde kun je meedoen door een filmpje te maken om je idee uit te leggen aan de raad. Lukt dat niet is ondersteuning mogelijk vanuit de griffie of je schrijft je idee op en mailt het.

Woensdag 2 juni is er Zaanstad Beraad waar alle ingeleverde ideeën worden gepresenteerd door de indieners. Dat vindt digitaal plaats. Het mooie aan digitaal is dat iedereen die mee wil kijken dat kan doen vanuit huis. Dat kan inspirerend werken om met een eigen idee mee te doen aan de volgende ronde. Na het Zaanstad Beraad bepalen alle fracties welk idee ze adopteren en gaan omzetten in een motie voor de behandeling van de voorjaarsnota. Dit gebeurt in nauw overleg met de indieners van het idee. De vergadering kunt u volgen via de link: Overzicht Gemeente Zaanstad (raadsinformatie.nl) 

Heeft u zelf een idee waar u wat mee wilt kunt u altijd de VVD fractie benaderen. Secretaris van de fractie is Rina Schenk en u kunt haar mailen: r.schenk@raadzaanstad.nl

Wij zijn ook op zoek naar informatie en ideeën die verwerkt kunnen worden in het verkiezingsprogramma. Uw informatie of idee kunt u mailen aan: verkiezingsprogramma@vvdzaanstad.nl