Bokashi problematiek.

Zaanstad heeft een aanbesteding gedaan voor het maaien van het gras en riet. Een van de criteria was duurzaamheid en circulariteit. Het bedrijf dat de opdracht heeft gekregen heeft het voorstel gedaan om gevallen bladeren, riet en maaisel op een biologische manier te verwerken tot Bokashi, een belangrijke voedingsbron voor het bodemleven. Door deze werkwijze hoeft dit groenafval niet te worden afgevoerd naar HVC in Alkmaar. De transportafstanden worden zo beperkt en de groenresten worden weer terug gebracht op het gras in Zaanstad. Een mooie manier van werken.

Bij de eerste kleine proefronde van het weer in het groen terug brengen van de Bokashi is er door diverse partijen aan de bel getrokken. Het bleek niet alleen te gaan om blad, riet en maaisel maar ook om het verzamelde afval zoals plastic, gras en puinresten. Deze hebben al in het verzamelde materiaal gezeten en na het biologische proces is het weer in het groen verspreid. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Er zijn vragen gesteld in het vragenuur en de wethouder beloofde beterschap en het afval wordt opgeruimd. 

Dit voorjaar is er op grotere schaal gebruik gemaakt van Bokashi om het groen te voeden. Er kwamen veel klachten van omwonenden over stank en weer allerlei afval dat in de Bokashi mee werd uitgestrooid. En weer trekken diverse partijen terecht aan de bel. Er werden technische vragen gesteld. En op vrijdagavond 30 april wordt er een motie gemaild en een brandbrief met daarin het verzoek om onmiddellijk met de proef te stoppen. Het college stuurt helaas geen reactie dat de brief is ontvangen en er actie wordt ondernomen. Dat vindt de VVD jammer.

Op 5 mei verzoeken de partijen om een interpellatie toe te voegen aan het Zaanstad Beraad van 11 mei.  Dat botst want een interpellatie is een raadsinstrument voor een raadsvergadering. Vanuit de agenda commissie wordt contact opgenomen om aan te geven dat het mogelijk is het onderwerp te agenderen op 11 mei omdat er een onderwerp uitvalt. Dat was ook het verzoek van de partijen om het op 11 mei te doen. Dan is het echter geen interpellatie maar een rondvraag. U denkt vast: waar gaat het over? Het gaat er toch om dat het gesprek wordt gevoerd met de wethouder? En het gaat toch om de inhoud?  De indieners houden vast aan een raadsvergadering en verzoeken de burgemeester een extra raadsvergadering uit te schrijven. Als dat door 1/5 deel van de raadsleden wordt ondersteunt honoreert de voorzitter dat verzoek. De datum is 12 mei om 19.30 uur.

In de tussentijd komt er op 6 mei een raadsinformatiebrief van de wethouder dat de proef met onmiddellijke ingang wordt gestopt omdat er inderdaad geconstateerd is dat er veel vervuiling aanwezig is in de Bokashi. Er wordt toegezegd dat er onderzocht gaat worden op welke manier de proef kan worden voortgezet zonder vervuiling terug te brengen in het groen. Op 10 mei volgt er nog een informatiebrief van de wethouder dat er niet meer gemaaid wordt op de plekken waar Bokashi is aangebracht en dat de vervuiling wordt opgeruimd. Ook alle technische vragen worden beantwoord.

Wat doet de VVD in een geval dat er acuut een probleem ontstaat in de samenleving? We pakken de telefoon en bellen of appen de wethouder om hem te informeren en te vragen naar actie, ook in het weekend. Een korte krachtige weg. Mailen kan om de andere partijen te infomeren dat er contact is en er gezocht wordt naar een oplossing. Dat laat zien dat je als partij op zoek bent naar een oplossing voor het ontstane probleem. En niet primair bezig bent met een wethouder in diskrediet te brengen, want dat heeft nog nooit een probleem opgelost. Uit navraag blijkt dat geen van partijen die een interpellatie en extra raadsvergadering wensten de moeite hebben genomen om telefonisch contact op te nemen met de wethouder. En bij de vraag of de raadsvergadering nog nodig was nu er al zoveel antwoorden zijn gekomen was het antwoord: dan hadden ze maar meteen moeten reageren op de brief. En we willen met de raadsleden spreken. Wat vreemd dat er dan in het interpellatieverzoek geen vragen staan aan de raadsleden maar alleen aan het college.

Wat de VVD betreft bespreek je het probleem eerst tijdens een Zaanstad Beraad. Dat biedt namelijk ook de inwoners de gelegenheid om in te spreken tijdens het beraad en hun mening te geven. Bevallen de antwoorden niet of vind je dat de wethouder onvoldoende zijn of haar best doet het probleem aan te pakken, dan kun je een motie maken voor de reguliere raadsvergadering of in een zwaarder geval een interpellatiedebat aanvragen.

Na alle verstrekte informatie ziet de VVD geen aanleiding meer om een extra raadsvergadering bij te wonen. Wij hebben ons net als de meeste andere partijen afgemeld voor de raadsvergadering. Als het aantal aanwezige raadsleden minder is dan de helft gaat de raadsvergadering niet door. Dan kan de voorzitter een nieuwe vergadering uitschrijven. Dat is gebeurt en volgt op 19 mei. Dan is het niet meer nodig om met voldoende raadsleden aanwezig te zijn. We zullen aanwezig zijn om de indieners te wijzen op het gevolgde proces waar wij ons als VVD helemaal niet in kunnen vinden. Na alle informatie is het wat ons betreft niet nodig om een extra raadsvergadering te verlangen. Het onderwerp kan besproken worden in de raadsvergadering van 27 mei aanstaande. Wij zijn nooit tegen het bespreken van een onderwerp laat dat duidelijk zijn. Maar de raad mag elkaar ook scherp houden op het  juiste gebruik van instrumenten. Wij willen niet meewerken aan een vroege start van de verkiezingen en doelbewust een te zwaar middel inzetten met als enige doel het door het slijk halen van een wethouder. De beslissing om ons af te melden voor de raadsvergadering is niet licht genomen maar was wat de VVD betreft een noodzakelijk statement om juist te laten zien dat wij elkaar scherp willen houden maar ook respectvol met elkaar om willen gaan.