Gemeenteraad simulatiespel.

Heb je de basiskennis van de gemeenteraad in de smiezen? Dan is het tijd om te testen hoe dit in de praktijk werkt! Door een leuk simulatiespel word je in een fractie gezet, worstel je met verkiezingsprogramma's en portefeuilleverdelingen. Of word je misschien wel wethouder en moet je je staande houden in de wereld van agendapunten, amendementen en moties.

In de training gemeenteraad: een kennismaking leer je de basis van de werking van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Maar om de echte feeling te krijgen van de gemeenteraad, geven gecertificeerde Haya-trainers de training gemeenteraad: het simulatiespel.

Een leuke en zéér interactieve training met praktische inslag, waarin deelnemers onderling fracties vormen, collegeleden en waarbij verbindingen moeten zorgen voor dualisme en constructivisme.

Deze training gaat geheel online en er wordt gebruik gemaakt van o.a. de apps MentiMeter, Nearpod én WhatsApp.

Werking van de simulatie
Tijdens de simulatie krijgen deelnemers de keuze uit vijf uiteenlopende partijen. Deze partijen hebben allemaal een eigen insteek, een politieke filosofie en speerpunten. Het is aan de fracties om dit uit te dragen tijdens de campagne en natuurlijk tijdens de raadsactiviteiten.

De fracties hebben allemaal een wethouderskandidaat, maar moeten n.a.v. campagne voeren hopen op genoeg stemmen. Deze stemmen worden bepaald aan de hand van hoe goed je campagne hebt gevoerd. In de raad zijn een beperkt aantal zetels te verdelen: wie krijgt het er voor het zeggen

Elke fractie krijgt geheime doelen om te realiseren. Van een bepaalde agendapunten doorvoeren, tot het beschermen van wethouders. Wie verdient de meeste punten?

Programma
De training is verspreid over vier bijeenkomsten, te weten:

Aftrap                             Zaterdag 12 juni 10:00 - 12:30 uur

Tweede bijeenkomst    Zaterdag 19 juni 10:00 - 12:30 uur

Derde bijeenkomst     Zaterdag 26 juni 10:00 - 12:30 uur

Grande finale             Zaterdag 3 juli 10:00 - 16:00 uur (incl. lunchpauze)


In deze bijeenkomsten zitten allerlei basiselementen van de werking van de gemeenteraad verwerkt: een verkiezingsprogramma, portefeuilleverdeling, zoals agendapunten, moties, amendementen, maar ook commissievergaderingen, insprekers, etc.

Dag 1: start

- Partijvorming

- Verkiezingsprogramma opstellen

- Campagne & doelstellingen bepalen

- Portefeuilles verdelen

- Wethouderskandidaten bepalen


Tweede bijeenkomst

- Mysterie-casus

- Presidium

- Interview met de lokale krant


Derde bijeenkomst

- Mysterie-casus

- Commissie Bestuur & Sociaal

- Commissie Ruimte

- Interview met de lokale krant


Grande finale

- Mysterie-casus

- Raadsvergadering

- Moties & amendementen

- Gezamenlijke afsluiting

- Certificaat

Deelname
Aan deze training kunnen maximaal 21 personen deelnemen. Opgave is natuurlijk vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Je bent gedurende deze vier bijeenkomsten afhankelijk van elkaar.


De kosten voor deze training bedragen € 140,- per persoon.


Voor meer informatie of inschrijving, neem contact op met Kevin Hauser:

06 487 30 771  |  k.hauser@vvd.opleidingen.nl