Motie afvalstoffenverordening aangenomen.

Deze week was er weer raadsvergadering. Een van de onderwerpen was de nieuwe afvalstoffenverordening en de uitvoeringsregeling. Vooral het verzamelen van oud papier en karton door sportverenigingen houdt de gemoederen goed bezig.

In het voorstel staat dat verenigingen alleen nog mogen inzamelen als het wordt aangeboden aan HVC en het moet minimaal 15.000 kg per jaar zijn. In het Zaanstad Beraad werd het niet duidelijk wat de grens van 15.000 kg per jaar voor de verenigingen betekent. Hoeveel verenigingen redden het wel en hoeveel niet. Ook de verplichte levering aan HVC is niet voor iedereen goed. HVC biedt namelijk 18 euro per ton oud papier/karton terwijl andere bedrijven veel meer bieden. Het is in de nieuwe verordening mogelijk om frituurvet in te zamelen. Dat levert op dit moment meer op dan papier. Maar dat mag dan weer niet tegelijk met papier. Tijd voor actie.

Voor de VVD is keuzevrijheid belangrijk, zoveel mogelijk je eigen broek ophouden en eigen inkomsten genereren als vereniging en het faciliteren van alle vrijwilligers bij verenigingen die helpen bij het oud papier. Het is ongekend hoeveel vrijwilligers een bijdrage leveren aan het verzamelen van oud papier, daarbij contacten onderhouden en er een fijne tijdsbesteding aan hebben. Verenigingen niet dwingen maar verleiden met een goede prijs vanuit HVC om daar het papier/karton in te leveren. VVD is mede-indiener van de motie van DZ om de verenigingen vrij te laten in afnemer van het papier. De VVD heeft het voortouw genomen om een motie te maken om de wethouder op te roepen in overleg te gaan met HVC over de prijs, te onderzoeken hoeveel verenigingen die nu inzamelen de 15.000 kg per jaar halen en een oplossing te vinden als er te veel verenigingen de drempel niet halen. Ook mogen de verenigingen zowel papier als frituurvet inzamelen. De motie is unaniem aangenomen! De tekst van de motie is via deze link te vinden: Microsoft Word - Motie Afvalstoffen.docx (raadsinformatie.nl)