Bezoek aan het Bertrand Russell voor een debattraining

Via Rob Overpelt kreeg de fractie het verzoek om een keer deel te nemen aan het debat uur van docent Maatschappijleer Marco Olij op het Bertrand Russell College. Na contact te hebben gelegd was het bezoek op 3 december.

Stephanie Onclin, Harm Jan Egberts, Rina Schenk en Anes Weerden waren aanwezig. Corona proof op afstand en met de ramen open. De stellingen voor dit uur waren:

  • Het messenverbod voor jongeren werkt niet.
  • Wat vinden jullie van het voorstel om niet alleen op een persoon maar op een hele lijst te kunnen stemmen bij verkiezingen.

Het eerste onderwerp leverde al hele mooie gezichtspunten op zoals een messenverbod alleen helpt niet. Jongeren doen dat niet zomaar dus is het belangrijk te kijken naar de oorzaken en te beoordelen of er hulp nodig is voor de jongere en het gezin. Stephanie legt uit wat er gebeurd als een jongere opgepakt wordt met een mes of ander wapen op zak. Dan worden de ouders ingeschakeld en gaan ze door de zogenoemde wasstraat bij de politie. In deze wasstraat zijn diverse hulpverleningsinstanties aanwezig en wordt gekeken wat er nodig is om de jongere te helpen. Stephanie licht toe was er gebeurd bij preventief fouilleren en welke keuzes de politie maakt zoals waar en hoeveel personen er worden gefouilleerd. Belangrijke informatie om het beeld dat etnisch profileren bij deze acties voorkomt te weerleggen.

Opvallend was dat ze eigenlijk geen rol zagen voor hun ouders. En als VVD’ers roepen we steeds dat de ouders een rol hebben in de opvoeding. Reden voor hun standpunt was dat je als ouders niet de hele dag in de gaten kan hebben wat je kinderen doen als ze op het middelbaar onderwijs zitten. En dat je als jongere toch wel aan een mes komt als je dat perse wilt.

Bij het 2e debatpunt was de eerste vraag: hoe werkt dat eigenlijk als je politicus wilt worden. Rina licht toe hoe je je kan aanmelden, hoe het gaat bij het op een lijst komen, en wat er bij de verkiezingen met de uit gebrachte stemmen gebeurd. Wat gebeurt er als je voorkeursstemmen krijgt. Na deze toelichting worden er nog diverse vragen gesteld. Conclusie van de jongeren: dus een stem op een persoon is een stem op de partij. Wat verandert er dan echt behalve dat je sneller met voorkeursstemmen kan worden gekozen.

Het laatste rondje gaat over: wat kan de politiek doen om jongeren bewust te maken van hun stemrecht en ze op te roepen. Social media wordt genoemd, een influencer inschakelen, vaker op school bespreken hoe belangrijk democratie is. Hier spelen de ouders wel een rol. Als je als ouder niet gaat stemmen doen de kinderen dat vaak ook niet. Stephanie had nog een uurtje over en heeft meteen een agenda initiatief geschreven om met de raad van Zaanstad te bespreken wat voor acties er vanuit de gemeente kunnen worden gedaan om het percentage mensen dat gaat stemmen omhoog te krijgen.

Al met al een heel leuk uur waarin we veel opgestoken hebben van de aanwezige jongeren.