Begroting Zaanstad aangenomen!

Vanavond heeft de meerderheid van de raad de begroting van Zaanstad goedgekeurd. Een compliment aan onze wethouder financiën Hans Krieger in een moeilijke tijd!

Maar daar hield het feest voor de VVD nog niet op. Al onze initiatieven zijn met een meerderheid aangenomen. En wat er dan precies gaat veranderen? 

 • Blauwe zones blijven bestaan en worden dus niet afgeschaft! 
 • Komt er een plan van aanpak om de achterstanden van de openbare ruimte in te lopen én te financieren
 • Worden de tarieven voor de begraafplaatsen alleen geïndexeerd en niet met 15,1%
 • Wordt er voor het agenda initiatief Alternatief Dorpstraat een wens opgenomen in het investeringsfonds
 • Komt er een plan van aanpak onder de extra duurzaamheidsgelden
 • Komt er geen derde ronde van de klimaattafels en gaan wij dat budget inzetten om input uit de eerste twee rondes daadwerkelijk verder te helpen i.p.v. te praten
 • Blijft er budget beschikbaar voor de Belbus in Westzaan
 • Kiest de raad voor scenario B differentiatie van de toeristenbelasting zoals die door de hotels als voorkeur is aangegeven. Uiteraard met behoud van de bestaande gevoelens. 
 • Komt er een integraal beleid voor AirBnB
 • Worden de openingstijden voor vuurwerkondernemers eenmalig verruimd indien er geen landelijk verbod op vuurwerk komt.
 • Is er steun voor de sportverenigingen in corona tijd toegezegd

Fractievoorzitter Stephanie Onclin; "Bij de algemene beschouwingen heb ik al uitgesproken trots te zijn op deze wethouder en fractie. Als team is er hard gewerkt en gelukkig heeft dit ook mooie resultaten opgeleverd. Ook een woord van dank voor alle partijen, coalitie & oppositie, waar wij de afgelopen weken mee hebben samengewerkt". 

Naast onze fractievoorzitter op de foto onze raadsleden Annemarie Van Nieuwamerongen-Oosterkamp Tjeerd Rienstra Rina Schenk. Ontbrekend op de foto i.v.m. de coronamaatregelen onze steunfractieleden Harm Jan Egberts en José Puiman en onze fractie assistent Anés Weerden die uiteraard ook hun bijdrage hebben geleverd!