Algemene beschouwingen - Zakelijk Zaans in de praktijk

Als de omstandigheden veranderen dan passen Zaankanters zich aan. Mouwen op stropen en weer hard doorwerken! Zakelijk Zaans veranderen; no-nonsense, praktisch én nuchter maar mét behoud van de Zaanse authenticiteit.

Voorzitter hier staat een VVD fractievoorzitter die trots is. Om te beginnen op mijn fractie. Ik zie een team dat onverminderd hard blijft werken, keuzes durft te maken en ook voor die keuzes gaat staan. Trots op een coalitie die keer op keer probeert om te verbinden terwijl wij uit zeven verschillende bloedgroepen bestaan. Verbinden om tot oplossingen te komen die boven alles het belang dienen van onze stad en haar inwoners. Trots op onze wethouder die met deze begroting misschien wel voor de grootste uitdaging van zijn carrière stond om in een crisistijd alle verschillende belangen bij elkaar te brengen. In deze tijd is het heel makkelijk om opzij te stappen en vooral hard te roepen maar ik zie een groep mensen die de mouwen opstroopt, hard werkt en praktische oplossingen zoekt die bij Zaanstad passen.   

Het resultaat is een begroting die meerjarig sluit, de rekening van de crisis niet bij de inwoners legt en zelfs een aantal investeringen, waaronder de veiligheid in onze stad, intensiveert om de stad verder te helpen. Dat dit geen vanzelfsprekendheid is, zien wij wel bij onze buren waar de OZB in Amsterdam met 20%, OVER gemeenten 10% en Landsmeer 16% stijgt. 

Dan ga ik terug naar de 3 focuspunten uit de voorjaarsnota. Inzetten op koopkracht behoud door inzet op werk en scholing was het 1e focuspunt. Dat de afvalstoffen heffing flink stijgt, is een enorme tegenvaller die wij slechts deels kunnen dempen door een korting op de rioolheffing en een inflatiecorrectie op de OZB. Wij zien echter nog steeds kansen in het afschaffen van de hondenbelasting en erfpacht en het omlaag brengen van de tarieven voor begraven. Hiervoor is het belangrijk om de kosten voor jeugdhulp structureel terug te dringen. Dat een deel van de verhoging nodig is omdat de normen en waarden in Poelenburg & Peldersveld blijkbaar afwijken van de rest van Zaanstad is niet alleen pijnlijk maar onderschrijft ook hoe belangrijk het is om in deze wijken te blijven werken aan een positieve ontwikkeling van de geldende normen door harder op te treden. Wij zijn blij om te lezen dat wij blijven inzetten op de aanpak werk of meedoen. Werken óf meedoen moet namelijk de norm zijn in heel Zaanstad. Maar ook deze raad zal volgend jaar een duidelijke keuze moeten maken; Een nieuw beleid voor WerkOm gaat ons dwingen om de vraag te stellen wie er hier écht durft te investeren in de eigen inwoners. Bijscholing voor en omscholing naar de juiste sectoren biedt onze inwoners kansen maar biedt ook ondernemers een mooie kans om hardwerkende Zaankanters binnen te halen als werknemer. Naast WerkOm kunnen ook de Zaancampus en House of Skills daarin doorslaggevend zijn.

Een goede samenwerking met ondernemers is misschien nog nooit zo belangrijk geweest. In de Zaanpeiling lezen wij dat Zaanstad op tevredenheid een 6,1 scoort. Dit is voldoende maar past niet bij onze ambities om één van de meest MKB vriendelijke gemeentes te zijn. Wij horen dan ook graag wat dit college gaat doen om dit te verbeteren. Wij zien zelf veel potentie bij het verhogen van de dienstverlening rondom de vergunningen. 

Dat ondernemers – ons 2e focuspunt- belangrijk zijn voor de werkgelegenheid zien wij ook in het aantal banen dat de afgelopen jaren met ruim 6100 is gestegen sinds de start van de strategische agenda werkgelegenheid. Daarmee onderstrepen wij nogmaals het belang van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor reeds hier gevestigde én nieuwe ondernemers en zijn dan ook blij dat er extra middelen vrij komen voor bedrijventerreinen. Ondersteunen van ondernemers hoeft niet altijd financieel; dit kan bijvoorbeeld ook voor verruiming van openingstijden voor ondernemers indien zij daar behoefte aan hebben of ruimte geven aan de terrassen. Een doorn in het oog is voor ons de verhoging van de parkeertarieven en het afschaffen van de blauwe zones. Om die reden hebben wij samen met een groot aantal partijen van deze raad een amendement opgesteld om de blauwe zones in stand te houden. Ook zijn wij nog bezig met een alternatief plan voor de toeristenbelasting. 

Dan wil ik graag eindigen met het 3e  focuspunt waarbij de gemeente in de aanjagende rol van investeerder zit. Bij de voorjaarsnota gaven wij aan te zoeken naar investeringen die gekoppeld kunnen worden aan andere ambities uit het coalitieakkoord.  Bij de woningbouwopgave komt die gewenste investering er met middelen van het rijk. Wij verhogen zelf de investeringen in duurzaamheid maar als VVD hebben wij eerder ook aangegeven dat wij inzet van de gemeente verwachten op het beter onderhouden van de openbare ruimte. Dit missen wij nu nog. Ook zien wij nog onvoldoende de samenhang tussen wonen & mobiliteit terug. Hiermee creëren wij toekomstige problemen zoals wij die nu zien rondom Westerwatering o.a. bij de Busbrug. 

Wij moeten eerlijk zijn naar de inwoners van met name Assendelft dat de provincie achter blijft bij onze A8/A9 ambitie. Wij zien dan ook graag dat dit college haast gaat maken met de alternatieven die geboden zijn in het agenda initiatief Dorpsstraat en hier ook middelen voor opneemt in het investeringsfonds. 

Voorzitter dan ga ik eindigen waar ik mee begon; Als de omstandigheden veranderen dan passen Zaankanters zich aan. Mouwen op stropen en weer hard doorwerken! Zakelijk Zaans veranderen; no-nonsense, praktisch én nuchter maar mét behoud van de Zaanse authenticiteit.

Namens de fractie VVD Zaanstad,

Stephanie Onclin


NB: Alleen de uitgesproken tekst geldt.

Zet cookies aan om de video te tonen.