VVD Zaanstad kritisch op kosten jeugdzorg in Zaanstad

‘Vroeger’ werd jeugdzorg op provinciaal niveau georganiseerd. Gemeenten dachten dat ze deze zorg zelf beter en goedkoper konden aanbieden. Vandaar dat in 2015 de provinciale jeugdzorg overging naar gemeenten en de gemeentelijke taken vastgelegd zijn in de jeugdwet. Deze wet regelt de verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen (kinderen en jongeren) en hun ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen.

Toen we als gemeente begonnen met de jeugdhulp, was vooraf de verwachting dat het eerst extra geld zou kosten (een nieuw systeem opzetten en wijkgericht werken waardoor de hulpverleners de jeugdigen makkelijker zien), maar dat de kosten daarna snel zouden gaan dalen. De afgelopen jaren zien we echter dat er steeds miljoenen bij moeten.

Als VVD Zaanstad zijn we hier de afgelopen jaren kritisch op geweest. Ja, goede zorg is belangrijk. Maar je kunt iedere euro maar één keer uitgeven en al die extra miljoenen voor jeugdhulp kunnen niet uitgegeven worden aan andere taken en wensen van de gemeente zoals veiligheid, infrastructuur en onderhoud van de openbare ruimte. We zagen mogelijke verbeteringen die veel geld kunnen besparen en hebben daar ook om gevraagd met diverse moties en amendementen. Helaas haalden deze vaak geen meerderheid in de gemeenteraad omdat er partijen zijn die het asociaal vonden en vinden dat we als gemeente de allerbeste zorg moeten leveren ongeacht de kosten. En hierdoor blijven de kosten voor onze jeugdhulp steeds veel verder stijgen.

De Rekenkamer Amsterdam heeft dit voorjaar een zeer kritisch onderzoek gepubliceerd naar de kosten en ontwikkelingen van de jeugdhulp in Zaanstad. De gemeente krijgt hierbij een stevige tik op de vingers. Ook heeft de Rekenkamer een aantal aanbevelingen geschreven en de gemeente heeft deze overgenomen en is ze nu ook aan het uitvoeren. Bij de bespreking van het Rekenkamerrapport voor de zomervakantie hebben we als VVD Zaanstad de Rekenkamer bedankt voor dit rapport. Het is niet fijn om te lezen, maar we hoopten dat het de gemeenteraad wel wakker zou schudden. Dit bleek echter niet te gebeuren.  

De steeds flink stijgende kosten voor jeugdhulp en dit kritische Rekenkamerrapport waren voor Follow the Money en het Noord-Hollands Dagblad aanleiding om extra aandacht aan de Zaanse situatie te gaan schenken en ons te interviewen. Hierbij hebben wij veel vragen gekregen en deze ook netjes beantwoord. 

Naar aanleiding van het artikel kwam de gehele oppositie afgelopen week bij de raadsvergadering met een voorstel waarin het college gevraagd werd om voor 10 november (dan stelt de gemeenteraad de begroting van de komende jaren vast) de gemeenteraad een beter inzicht in de kosten, risico’s en beheersmaatregelen voor jeugdhulp te geven. Zowel de wethouder als de burgemeester zeiden dit toe en hier hebben we vertrouwen in. Na zo’n belofte is het netjes om het verzoek in te trekken, maar dat wilde de oppositie niet dus daarom hebben we tegen gestemd met de stemverklaring dat we als VVD Zaanstad deze belofte voldoende vinden en we de jeugdhulp al steeds kritisch volgden en dat ook zullen blijven doen. 

De komende weken wordt de begroting besproken en ik denk dat er dit jaar meer vragen over jeugdhulp zullen worden gesteld dan in de jaren hiervoor. Al met al is het doel van het artikel gelukt: de gemeenteraad is nu wel wakker geschud. Bent u benieuwd naar het artikel? Dat kunt u hier lezen