Verslag fractie - Een drukke politieke week!

Afgelopen week hebben wij niet 1 maar 2 raadsvergaderingen gehad waarbij de raad bijna 40 (!) besluiten heeft genomen. In dit verslag een aantal hoogtepunten.

Wij begonnen met vragen aan het college over het langer open houden van de terrassen aankomend najaar. De horeca heeft het de afgelopen maanden zwaar gehad en onze inwoners hebben veel binnen gezeten. Wij vinden het een win-win situatie als wij dit najaar de mogelijkheid hebben om heerlijk op het terras te vertoeven!


Na dit vragenuurtje begon de 1e raadsvergadering die daarna op dinsdag is voortgezet;

 • Wij spraken over de afwegingsprincipes voor de begroting. Wat de VVD betreft zetten wij in op werk & scholing, ondersteunen van ondernemers in een moeilijke tijd en pakt de gemeente een aanjagende rol als investeerder

 • Werden de initiatiefvoorstellen voor meer inspraak van Zaanse inwoners (18- een mening, buurtgesprekken en de ideeënmarkt) aangenomen

 • Spraken wij uitgebreid over de ondersteuning aan culturele instellingen. Goed om dit jaar steun te bieden maar wel met de culturele organisaties in gesprek wat écht nodig is en hoe wij met elkaar de komende jaren dingen misschien anders moeten doen

 • Gaven wij een positieve zienswijze op de begroting van de vervoerregio en werd hierbij het belang van de A8/A9 nogmaals door een meerderheid van de raad bevestigd

 • Verzochten wij succesvol het college om op zoek te gaan naar een plek voor camperplaatsen waar een ondernemer de mogelijkheid heeft om onze gasten ook voorzieningen te bieden

 • Is de visie aangenomen op Zaanse linten, dijken en paden waar wij samen met anderen het belang van het behoud van de stolpen benadrukt hebben in een motie

 • Is er een voor Zaanstad-Noord zeer belangrijke motie aangenomen om een beroep te doen op het leefbaarheidsfonds van de provincie om de rondweg bij Assendelft aan te leggen zolang de A8/A9 nog niet is aangelegd om de druk op de Dorpsstraat te verlichten. Dit initiatief van de VVD en anderen is hiermee weer een stap verder en de weg een stap dichterbij!

 • Kregen wij een belangrijke toezegging op een VVD motie om vooruitlopend op de omgevingswet al de impact van de reageertermijnen en het vooroverleg in kaart te brengen om de dienstverlening aan vergunning aanvragers te verbeteren

 • Namen wij met anderen het initiatief om door middel van Coronacafé's te inventariseren wat er speelt in de stad in Coronatijd

 • Haalde helaas onze motie met LZ en CDA om het contact tussen BOA's en inwoners te verbeteren het niet

 • Steunden wij het belang van camera's op de stations. Hiermee vergroten wij het veiligheidsgevoel van mensen én de pakkans als er toch iets vervelends gebeurd

 • Steunden wij het besluit om de Damstraat tijdelijk af te sluiten voor fietsers om ruim baan te geven aan ondernemers en hun terrassen

 • Hebben wij met steun van alle partijen op 1 na een motie ingediend om bij de aankomende vergadering van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) duidelijk een signaal te geven aan de minister vanuit Zaanstad dat de budgetten voor sociaal domein (WMO, Jeugdzorg) veel te laag zijn voor de problemen in de praktijk

 • En als laatste werd gelukkig de motie om het betaald parkeren in Zaandam-West uit te stellen na een goede inspraak van een inwoner ingetrokken!