Raadsvergadering 3 en 8 september - Verslag Rina Schenk

Op 3 september vond de eerste raadsvergadering plaats na het zomerreces. Met een volle agenda was het de vraag of alle onderwerpen konden worden afgerond. Nee dus. Het begon met de afwegingsprincipes voor de begroting. Zaanstad zit al niet ruim in de financiële middelen en dan de ondersteuningsmaatregelen voor Corona en er is een hele uitdaging om nog een sluitende begroting te krijgen.

Voor de VVD is inzet op werkgelegenheid een belangrijke prioriteit. Daarmee heb je de beste kans om je leven in te kunnen richten zoals je dat zelf wilt. Vanuit dat principe is er ook gekeken naar het onderwerp Camperplaats bij het station Zaandijk/Zaanse Schans. Daar wil de gemeente 17 plekken reserveren voor campers, zonder voorzieningen behalve een prullenbak en zonder het innen van staangeld en toeristenbelasting. Voor de VVD geen goed idee. Zo heet je gasten geen welkom en de gemeente kost het geld en levert het niets op. De VVD heeft een motie gemaakt om het college te vragen op zoek te gaan naar andere plekken en daarbij ondernemers te vragen om met een plan te komen. Zo creëren we werkgelegenheid, kunnen ondernemers investeren en levert het verblijven van campers in ieder geval toeristenbelasting op. Nadat het college heeft toegezegd met gezwinde spoed ondernemers te benaderen en met hun in gesprek te gaan hebben we de motie ingetrokken. Het voorstel voor de plaatsen bij het station heeft geen meerderheid gekregen in de raad. Nog tijdens de vergadering is vanuit de fractie contact opgenomen met een ondernemer die ideeën heeft voor een camperplaats.

Ook lag er een voorstel voor steun aan de culturele instellingen. Het rijk en de Provincie verlenen via de gemeenten steun aan de culturele sector. Met als voorwaarde dat de gemeente ook een deel van de bijdrage levert. Het voorstel dat werd besproken betrof alleen 2020. Als je de culturele instellingen nu niet helpt en ze vallen om ben je ze kwijt. Ook bij deze instellingen werken mensen en ze maken dat Zaanstad aantrekkelijk is om te wonen. We willen tijdens de begrotingsbehandeling wel kritsch kijken naar wat Zaanstad echt nodig heeft en dan is werk weer prioriteit.

Alle moties die niet gingen over een onderwerp op de agenda werden donderdag niet behandeld. De voorzitter heeft op verzoek van de raad een nieuwe vergadering uitgeschreven voor dinsdag 8 september. Op de agenda stond een motie van de VVD over dienstverlening vanuit de afdeling omgevingsvergunningen op het programma. Waar je ook gaat praten met inwoners, bedrijven of ontwikkelaars, steeds krijg je te horen dat het lang duurt, er geen mogelijkheid is om voorhand je idee te laten toetsten op haalbaarheid en dat je verwezen wordt naar de website voor de vergunningencheck. En die helpt je lang niet altijd aan een juist antwoord. En de omgevingswet waarin de termijn voor een antwoord vanuit de gemeente wordt verkort is weer een jaar uitgesteld. En ook hiervoor geldt dat mensen die een vergunning aanvragen willen investeren en daarmee werkgelegenheid creëren. Hard nodig in deze tijd. En ook kleine bouwplannen leveren een bijdrage aan de woningnood. De vraag van de VVD is om zo snel mogelijk het aanvraagproces onder de loep te nemen zodat gezorgd kan worden dat indieners zo snel als mogelijk een reactie op hun aanvraag krijgen en dat er weer een mogelijkheid komt om je plan te toetsen voordat je een officiële vergunning aanvraag. Ook deze motie werd omarmt door het college. Op 29 september is er een avond over de omgevingswet waarin ook dit onderwerp wordt meegenomen.