Betrekken inwoners bij het werk van de gemeenteraad

Vanuit de gemeenteraad is een werkgroep actief die voorstellen doet om de inwoners meer te betrekken bij de besluiten van de gemeenteraad en de kloof tussen raad en inwoners te verkleinen. De werkgroep Echte Burgerparticipatie is vorig jaar versterkt door raadslid Rina Schenk.

Er zijn in 2016 drie vormen van Echte Burgerparticipatie ingesteld en vorig jaar geevalueerd. Dat waren het Lagerhuisdebat, de motiemarkt en de wijk is van iedereen. Uit de evaluatie bleek dat het Lagerhuisdebat en de motiemarkt gewaardeerd werden. De wijk is van iedereen heeft niet het resultaat opgeleverd dat er van verwacht werd.

De werkgoep heeft nu nieuwe voorstellen aan de raad voorgelegd. De motiemarkt, het buurtgesprek en 18-. Het voorstel 18- is tot stand gekomen door samenwerking met het Bertrand Russell. Vanuit een schoolbezoek aan de raad waar u eerder over heeft kunnen lezen is het idee ontstaan om scholieren die nog niet mogen stemmen toch te betrekken bij onderwerpen waar de raad nog een besluit over moet nemen. In februari 2020 nog net voor de Corona is een eerste programma opgesteld en uitgeprobeerd  bij het scholenbezoek. Dit heeft nu geresulteerd in het voorstel van Rina Schenk om deze vorm als standaard aan te gaan bieden aan scholen. Met dank aan Marco Olij van het Bertrand Russell voor zijn enthousiasme en inzet om deze vorm uit te proberen bij het scholenbezoek van februari.

Het tweede voorstel waar Rina aan gewerkt heeft is het buurtgesprek. Door de wijkmanagers te betrekken bij het aanpassen van het Lagerhuisdebat naar een buurtgesprek zijn er waardevolle wijzigingen doorgevoerd in de opzet. U treft de link naar de voorstellen hieronder aan:

https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/9047567/1/Initiatief%20voorstel%20buurtgesprekken

https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/9047561/1/Initiatief%20voorstel%20ideeenmarkt

https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/9047580/1/Initiatief%20voorstel%2018-%20heeft%20een%20mening


Tijdens de bespreking van de voorstellen in het Zaanstad Beraad bleek dat op een paar vragen na alle fracties positief zijn over de voorstellen. Deze staan op de stemagenda van de raadsvergadering op 3 september. 

Door de impact van Corona op de bijeenkomsten in het stadhuis en op de begroting is besloten dit jaar geen ideeƫnmarkt te houden. Het zal een moeilijke afweging worden bij het behandelen van de begroting om deze nog in balans te krijgen voor de komende jaren. Er zal geen geld beschikbaar zijn om nieuwe wensen van inwoners te kunnen uitvoeren. Vandaar dat de werkgroep besloten heeft het budget voor dit jaar in de algemene middelen te laten om daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan inwoners, instellingen of ondernemers die het water aan de lippen staat.