VVD Zaanstad vraagt steun bij collega’s Provinciale Staten.

In Zaanstad is in het afgelopen jaar hard gewerkt aan een visie op linten,dijken en paden. Als VVD Zaanstad maken we ons hard voor het behoud van het erfgoed, de stolpen, het groene hart van Zaanstad en het behoud van het dorpse karakter van Westzaan, Krommeniedijk en Assendelft. In de visie staat bv opgenomen dat de doorkijkjes naar het achterland belangrijk zijn om te behouden. In de concept provinciale omgevingsverordening staat dat het niet mogelijk is ontwikkelingen toe te staan in de linten. Op zich begrijpen we dat. Zaanstad heeft al een zienswijze afgegeven waarin gevraagd wordt naar meer beleidsruimte. Andere gemeenten in deze regio lopen tegen dezelfde beperking aan.

Maar, om te zorgen voor het behoud van de stolpen is het van belang beleidsruimte te houden om bijvoorbeeld een stolp geschikt te maken voor bewoning door 2 gezinnen, soms ouders/kind. Dat geldt ook voor het wonen achter wonen. De meeste boerderijen worden niet meer gebruikt voor de veehouderij. Het lijkt ons dan prima om een schuur te verbouwen naar een woning voor een van de kinderen. Je voegt dan geen extra gebouwen toe maar levert toch een bijdrage aan de woningnood en aan het langer thuis wonen van ouderen. Ook kan het voorkomen dat een woning niet meer te redden is door een slechte fundering. Dan moet het in onze ogen mogelijk zijn te onderzoeken of het terugbouwen van een pand met meer wooneenheden tot de mogelijkheden behoort.

Mijn vraag is dus of er meer beleidsruimte kan komen om de visie op linten, dijken en paden uit te kunnen voeren aan de hand van de richtlijnen die er in zijn opgenomen. Wethouder Breunesse van Zaanstad heeft al te kennen gegeven dat de visie een ja mits document is ipv een nee, tenzij document.

Willen jullie je hard maken in de Provincie Noord-Holland om deze beleidsruimte te creëren? 


Hierbij de link naar de documenten van Zaanstad: