Visie VVD Zaanstad op linten, dijken en paden.

De afgelopen maanden heeft de gemeente gewerkt aan de visie op linten, dijken en paden. Een aantal Westzaners zijn mee gefietst met de tocht door Westzaan om aan te geven welke mooie doorkijkjes, bebouwing en monumenten er in Westzaan te vinden zijn. Het onderdeel Westzaan is heel uitgebreid beschreven.

De ontstaansgeschiedenis is beschreven en hoe de wegen en erven er veelal uitzien. Dat zelfde geldt voor het gebied langs de Zaan. De uitwerking ligt nu ter besluitvorming in de raad. Het beeld van de VVD is dat er weinig mogelijk is in het lint. Wij willen graag dat wonen achter wonen mogelijk is, dat het mogelijk is een boerderij te verbouwen in 2 woningen en dat het makkelijk moet zijn om een mantelzorgunit bij te plaatsen op een erf. Er is vaak ruimte genoeg. In de bespreking met de wethouder gaf de wethouder aan dat het stuk gelezen moet worden als leidraad met als uitgangspunt Ja tenzij in plaats van Nee, mits. Daar is de VVD blij mee want het moet toch mogelijk blijven om kleinschalige ontwikkelingen toe te staan. De informatie is te vinden via: https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/8889625/1 en https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/9053193/2