De proef met ondergrondse containers voor de afvalinzameling in Saendelft vervolg.

Op 1 mei 2020 is de proef van start gegaan (zie ook de vorige publicaties over dit onderwerp). Voor een hele wijk in Zaanstad wordt nu het afval scheiden ingevoerd. En dat is best wennen. Vooral het zoeken naar de juiste container voor papier, GFT, restafval en plastic.

En wat hoort nou precies waar en hoe doe je dat dan in de keuken. De actiegroep heeft op facebook een oproep gedaan in de wijk om te vragen wie wil helpen als afvalcoach. Hoe meer mensen betrokken zijn hoe beter het resultaat. Diverse mensen hebben zich aangemeld als afvalcoach. Bewonerswerk doet de opleiding en begeleiding. Vrijdagmiddag was de eerste groep aan de beurt. Gister de tweede en derde groep. Gisterochtend ben ik naar het plein in de Kaaikhof gegaan om te horen hoe het gaat, welke reacties ze krijgen en hoe ze het nu zelf ervaren. Op facebook wordt soms erg gemopperd over de veranderingen, op HVC en het dumpen van afval naast de containers. Dumpen is niet goed te praten en dan lijkt het soms of niemand er zin in heeft. En dan vraagt de actiegroep zich wel eens af: wat zijn we nu aan het doen. Tijdens de gesprekken bleek dat op een enkeling na iedereen zich kan vinden in de proef en mee wil doen. En vragen heeft die dan kunnen worden beantwoord. Er zijn speciale composteerbare zakjes beschikbaar gesteld door Albert Heijn om uit te delen voor het GFT.  Heeft de actiegroep zelf geregeld. Ook zijn er nog diverse idee├źn om nog meer te doen om dumpen tegen te gaan. Zoals bij verzendbedrijven vragen of ze dozen kunnen gaan gebruiken die makkelijker scheur baar zijn zodat ze in de container voor papier passen. De ervaring van de afgelopen dagen geeft de betrokken bewoners veel energie om door te gaan als afvalcoach.

Lees je dit verhaal, woon je in de wijk Saendelft en wil je je steentje bij dragen op wat voor manier dan ook meld je dan op emailadres: Macdeeterink@gmail.com . Marloes bespreekt graag op welke manier je kunt helpen.

Voor de VVD is deze proef belangrijk. Het goed scheiden van afval is de enige manier waarop de tarieven voor de afvalstoffenheffing nog enigszins te beteugelen zijn. Hoe slechter het resultaat hoe hoger het tarief. Dat geldt voor heel Zaanstad. Het werken met ondergrondse containers is een initiatief van de wijk zelf om het afval scheiden op deze manier te doen en daar wil de VVD graag een steentje aan bij dragen.