Algemene Beschouwingen Voorjaarsnota - Zakelijk Zaans

Voorzitter, de titel van mijn algemene beschouwing is dit jaar Zakelijk Zaans. Wie zoekt op synoniemen voor zakelijk, komt op no-nonsense, praktisch, nuchter en bondig. Voor ons een goede omschrijving van de typische Zaanse instelling. Tijdens mijn Nieuwjaar speech heb ik ook iets anders benoemd dat voor mij typisch Zaans is; Aanpassen als dat nodig is maar wel authentiek blijven.

Waar de Zaanstreek weleens het 1e industriegebied van de wereld wordt genoemd met haar honderden molens, deed eind 19e eeuw een andere vorm van industrie haar intrede o.a. door de opkomst van de stoommachine. Wie zich verdiept in deze tijd krijgt een mooie inkijk in de ondernemersgeest en werkdrift van de Zaankanters.  Er zijn maar weinig plekken waar in die tijd zoveel bedrijvigheid en handel was in een relatief klein gebied. Maar de molens verdwenen en de Zaankanters pasten zich aan. Stilzitten en opgeven zit niet in ons bloed. Als de omstandigheden veranderen dan passen Zaankanters zich aan. Mouwen op stropen en weer hard doorwerken! Wij hebben er zelfs een spreekwoord voor; De Molen Op de Wind zetten.

Voorzitter, het is nog te vroeg om te concluderen dat Zaankanters voor een uitdaging van dezelfde omvang staan als einde 19e eeuw maar het mag duidelijk zijn dat wij als samenleving voor grote uitdagingen staan. De coronacrisis heeft niet alleen de bestaande opgaves groter gemaakt, er is ook een belangrijke opgave bijgekomen; hoe krijgen wij Zaanstad zo goed mogelijk door de corona crisis? Wij doen dat graag Zakelijk Zaans.

Voor ons zijn daarin drie focuspunten belangrijk.

  1. Inzetten op werk en scholing
  2. Ondersteunen van ondernemers
  3. Gemeente in aanjagende rol als investeerder.

Voordat ik zal toelichten wat dat volgens de VVD betekent, wil ik stilstaan bij een zorg. De financiën van deze gemeente staan onder druk terwijl de ambities hoog zijn. Hoewel dit college met de zorgaanbieders goede stappen heeft gezet, is het nog steeds niet gelukt om de jeugdzorgkosten echt te beteugelen. Dit in combinatie met corona heeft o.a. als vervelend gevolg dat een aantal andere wensen van deze raad voor deze stad nog niet gerealiseerd kunnen worden. Hoewel wij zien dat dit college hard werkt aan de lobby richting het rijk maken wij ons wel zorgen in hoeverre dit uiteindelijk tot succes gaat leiden. Voorlopig zien wij bijvoorbeeld in het Pact Poelenburg wel veel mooie toezeggingen maar is de inzet concreet nog minimaal. Wij willen dit college dan ook oproepen om flink in te blijven zetten op deze lobby want de stad heeft de financiën nodig.

Dan ga ik terug naar de focuspunten. In een tijd waarin keuzes moeten worden gemaakt en focus aangebracht moet worden, is inzetten op koopkrachtbehoud door inzet op werk en scholing voor de VVD zo’n focuspunt.  Inzetten op koopkracht is ook het terugdringen van lasten voor inwoners. Hierbij denken wij niet alleen aan hondenbelasting en woonlasten maar ook specifiek de kosten die Zaankanters hebben aan erfpacht.  

Een goede samenwerking met onderwijs en ondernemers is misschien nog nooit zo belangrijk geweest. Bijscholing en omscholing naar de juiste sectoren biedt onze inwoners kansen maar biedt ook ondernemers een mooie kans om hardwerkende Zaankanters binnen te halen als werknemer.

Want als wij het hebben over werk en samenwerkingen kom ik bij ons 2e focuspunt – de ondernemers. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan en op te halen wat zij nodig hebben. Zonder hen en hun bedrijven is er geen werk. Hoewel de retail- en detailhandelsvisie nog relatief jong is, kunnen wij gezien de snelheid van de ontwikkelingen ons voorstellen dat er behoefte is aan een nieuwe visie. Wat de VVD betreft gaan wij ook goed kijken welke mogelijkheden wij hebben voor het ondersteunen van ondernemers die verbinding hebben met de Zaanstreek. Overigens zonder daarbij het belang van grote regionale en landelijke ondernemingen voor de werkgelegenheid van Zaanstad te ontkennen. Wij onderstrepen vooral ook het belang van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor reeds hier gevestigde én nieuwe ondernemers.

Dan wil ik graag eindigen met het 3e  focuspunt waarbij de gemeente in de aanjagende rol van investeerder zit. Om de economie te helpen en de impact van Corona op de werkgelegenheid te beperken, ziet de VVD de noodzakelijke extra inzet van investeringen. Hierbij zoeken wij naar investeringen die gekoppeld kunnen worden aan andere ambities uit het coalitieakkoord zoals de woningbouwopgave, de bereikbaarheid van de stad (A8/A9) maar ook de duurzaamheidsambities. En als wij dan toch komen te spreken over een aanjagende rol als het gaat over duurzaamheid, hebben wij in het Zaanstad Beraad ook aangegeven dat wij inzet van de gemeente verwachten op het beter onderhouden van het groen, terugbrengen van illegale afvaldumpingen en het verbeteren van de kwaliteit van de afvalstromen in het algemeen zodat de kosten voor afval kunnen worden teruggebracht. Naast investeerder in projecten zijn wij als werkgever ook investeerder in mensen. Wij maken ons zorgen om de ontwikkelingen van Zaanstad als veilige stad en gaan dan ook graag in gesprek met de burgemeester of daar mogelijk ook een kans zit om de opgave voor een veilige stad te koppelen aan de gemeente als investeerder in mensen en werkgelegenheid.

Voorzitter dan ga ik eindigen waar ik mee begon; Als de omstandigheden veranderen dan passen Zaankanters zich aan. Mouwen op stropen en weer hard doorwerken! Zakelijk Zaans veranderen; no-nonsense, praktisch én nuchter maar mét behoud van de Zaanse authenticiteit.

Namens de fractie VVD Zaanstad,

Stephanie Onclin


NB: Alleen de uitgesproken tekst geldt.