VVD Zaanstad besluit om integriteitsonderzoek uit te laten voeren

Op de ledenraadpleging van 15 juli 2019 hebben de leden zich uitgesproken over de ontstane kwestie bij VVD Zaanstad. De afgelopen weken zijn turbulente tijden geweest met een fractievoorzitter die haar rol neerlegde, een mogelijke verdeelde stemming voor de voorjaarsnota, interne brieven die uitgelekt zijn naar de pers, het stoppen van de samenwerking met mevrouw De Boer - Doeves en Van Otterloo in de fractie en het opstappen van de wethouders met alle gevolgen van dien voor de gemeente.

Op de ledenraadpleging heeft het bestuur van VVD Zaanstad de mogelijkheid geboden om hierover met elkaar in gesprek te gaan en het gevoel over de periode achter en voor ons en de te nemen stappen te bespreken. De leden hebben aangegeven dat voor hen waarheidsvorming van de punten in de uitgelekte brieven het hoogste doel is. Het bestuur heeft na dit aangehoord te hebben besloten om de integriteitcommissie van de VVD in te schakelen zodat deze een onderzoek kunnen doen naar het handelen van de (ex)fractieleden en (ex)wethouders. Deze aanvraag is 17 juli 2019 verzonden naar het hoofdbestuur. 

Ook werd op deze avond bekendgemaakt door dat er door het regiobestuur een onderzoekscommissie wordt ingesteld om de afgelopen periode te evalueren en over de bevindingen te rapporteren. Dit rapport wordt medio oktober verwacht en hierover zullen de leden tijdens de  ALV verder worden ingelicht.