VVD stapt uit de coalitie, beide wethouders dienen per direct hun ontslag in

De verhoudingen tussen de fractie en de twee dissidenten zijn geruime tijd geleden verstoord. De brief die zij het bestuur en de fractie hebben gestuurd maakte duidelijk dat de verhoudingen tussen hen enerzijds en de fractie en het bestuur anderzijds onherstelbaar beschadigd is. Dit heeft de fractie doen besluiten om een punt te zetten achter de samenwerking met de twee dissidenten.

Dit leidt ertoe dat de coalitie haar meerderheid verliest en de twee wethouders hun ontslag indienen. Met deze stap wil de fractie de overige coalitiepartijen alle ruimte geven om gesprekken met partijen te kunnen voeren over de situatie die ontstaan is na het vertrek van twee leden van de VVD-fractie.

Deze beslissing staat los van de recente aantijgingen in de media aan het adres van wethouder Gerard Ram. Hij hecht er waarde aan om op korte termijn met een reactie te komen op de aantijgingen die hem persoonlijk raken.

Namens de fractie van VVD Zaanstad
Stephanie Onclin

en namens
Hans Krieger en Gerard Ram.

Voor vragen en inlichtingen : Stephanie Onclin , tel: 06-18011922