VVD Zaanstad per 1 juli 2019 verder met 4 raadsleden

Op 8 juni jl. hebben wij de gemeenteraad bericht dat Marianne de Boer het bestuur en de fractie schriftelijk heeft ingelicht dat zij haar fractievoorzitterschap om principiële reden heeft neergelegd. De afgelopen weken hebben op verschillende niveaus diverse gesprekken met Marianne de Boer en ook Simone van Otterloo plaatsgevonden, maar die hebben helaas niet tot een voor hen en de VVD bevredigende oplossing geleid.

Vorige week ontvingen het bestuur en de fractie een nieuwe brief van Simone en Marianne met daarin een aantal van hun bevindingen over de koers van de VVD, het coalitieakkoord en een aantal zaken in de privé sfeer van wethouder Gerard Ram. De fractie betreurt dat er op deze wijze getwijfeld wordt aan de koers van de partij en dat er op de persoon wordt gespeeld. De VVD neemt dan ook afstand van deze lasterlijke en verwerpelijke brief.

Omdat de verschillen van inzicht tussen hen en de meerderheid van de fractie te groot zijn heeft de fractie besloten om Marianne en Simone geen lid meer te laten zijn van de fractie van VVD Zaanstad. Dit betekent dat de VVD fractie op dit moment uit 4 zetels bestaat en hiermee de meerderheid van de coalitie er niet meer is. De twee wethouders Gerard Ram en Hans Krieger stellen hun zetels ter beschikking en zullen de lopende zaken blijven waarnemen tot nadere berichtgeving. Over de ontstane situatie gaan wij in overleg met de coalitiepartijen.


Fractie VVD Zaanstad

Stephanie Onclin, Annemarie van Nieuwamerongen, Rina Schenk, Tjeerd Rienstra

Wethouders namens VVD Zaanstad

Hans Krieger, Gerard Ram

Bestuur VVD Zaanstad

Ingrid Jahn (voorzitter)

Voor vragen en inlichtingen : Stephanie Onclin , tel: 06-18011922.