Coalitieprogramma van de Provincie Noorholland gepresenteerd. Duidelijke VVD punten met een groene saus

Na de verkiezingen was het al duidelijk dat de VVD met GroenLinks als grootste partij een stevige kluif zou krijgen om belangrijke punten uit het VVD programma te verzilveren. VVD heeft een akkoord bereikt met GroenLinks, D66 en PvdA.

VVD Zaanstad is blij dat dit is gelukt , met als voornaamste VVD punten dat het onderzoek naar de A8-A9 prominent is genoemd, dat er voor de verbetering van de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft een fonds beschikbaar komt en dat er een onderzoek komt om de Noord Zuidlijn van Amsterdam via Zaanstad naar Purmerend door te trekken.

Graag feliciteren wij het onderhandelteam onder leiding van Cees Loggen met dit resultaat. Cees wordt samen met Esther Rommel de VVD Gedeputeerde in Noord-Holland.

Het volledige coalitieakkoord kunt vinden op Coalitieakkoord 2019 NH