Marianne de Boer – Doeves (VVD) treedt terug als fractievoorzitter

Het bestuur van VVD Zaanstad wil u graag op de hoogte stellen van het feit dat de fractievoorzitter van VVD Zaanstad Marianne de Boer – Doeves heeft besloten om haar functie als fractievoorzitter neer te leggen.

De afgelopen dagen zijn intensieve gesprekken gevoerd over de te varen koers van de fractie. Hierin is naar voren gekomen dat Marianne De Boer - Doeves de rol van fractievoorzitter niet meer op zich kan en wil nemen. In gezamenlijk overleg is besloten dat vicefractievoorzitter Stephanie Onclin voorlopig de taken als fractievoorzitter van Marianne De Boer - Doeves overneemt. Afgelopen zaterdag is dit kenbaar gemaakt aan het college en de gemeenteraad van Zaanstad. Marianne de Boer- Doeves zal onderdeel blijven van de VVD fractie en als fractielid het liberale geluid laten horen in de aanloop naar de vaststelling van de voorjaarsnota, welke momenteel voorligt in de gemeenteraad.

In de komende tijd zal de fractie een nieuwe fractievoorzitter kiezen die de VVD fractie in Zaanstad zal gaan leiden tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Wij begrijpen dat er veel vragen zijn waar wij in dit stadium als bestuur ook nog geen antwoord op kunnen geven omdat dit nog niet volledig uitgekristalliseerd is. Aangezien de energie van de fractie de komende tijd moet liggen op de voorbereiding van de voorjaarsnota zou een ALV op korte termijn meer druk op de situatie zetten en heeft het bestuur besloten om op dit moment deze niet in te plannen. Wij rekenen op uw begrip en zullen wanneer nodig ons weer bij u melden.


Hopend u voldoende te hebben ingelicht.

Vriendelijke groet,
Ingrid Jahn - van Binsbergen