Inwonersinitiatief ondergronds afvalscheiding Saendelft gaat door!

Dinsdag 28 mei is er in de raad een amendement van de VVD en POV aangenomen om de proef met het inwonersinitiatief ‘ondergronds gescheiden afval inzamelen in Saendelft’, goed te evalueren en de proef periode iets verlengen zodat we de inwoners in staat stellen te wennen aan het nieuwe systeem en de mogelijkheid krijgen om goede resultaten te laten zien. Dit is een heel mooi voorbeeld van de samenwerking tussen inwoners en de gemeente.

Saendelft is een wijk die gebouwd is met een afval inzamelsysteem dmv ondergrondse containers. Het grondstoffenplan van de gemeente Zaanstad, wat het afval scheiden invoert dmv kliko’s is de reden geweest voor een zeer groot deel van de inwoners van Saendelft (Oost) om een actie op touw te zetten. De inwoners hebben een alternatief plan gemaakt. Ze willen graag afval scheiden, maar niet dmv kliko’s, maar dmv de ondergrondse containers, waar de wijk ook mee opgezet en ingericht is.

Op 28 juni 2018 is er een motie aangenomen van oa de VVD om te onderzoeken hoe de gemeente maatwerk zou kunnen toepassen om voor deze wijk het scheiden van afval via een ondergronds systeem mogelijk te maken. De gemeente heeft samen met de actiegroep een uitwerking gemaakt die 28 mei 2019 aan de raad ter besluitvorming voorlag. Dat is heel mooi! Het voorstel behelst in het kort het invoeren van 2 systemen naast elkaar: ondergronds en op vrijwillige basis invoeren van kliko’s. Hoewel de actiegroep heeft ingezet op alleen het ondergrondse systeem, heeft de actiegroep samen met HVC en de gemeente Zaanstad een verklaring getekend, met als basis het ondergrondse systeem en met vrijwillige optie de minicontainers.

Er is veel enthousiasme en bereidheid van de actiegroep en een grote groep inwoners van Saendelft om een succes te maken van het scheiden van afval dmv ondergrondse containers. De wijk is nu niet gewend om afval te scheiden(zoals het grondstoffenplan voorstaat) en zal ook moeten wennen aan het nieuwe systeem. Goed afval scheiden begint bij de inzet en motivatie van inwoners.  Voor de huishoudens die toch graag een mini-container willen blijft deze mogelijkheid ook bestaan.

 

Handhaving op schuurtjes, schuttingen en andere bouwsels in de voortuinen van oa Assendelft en Westerkoog wordt afgeschaald

Inwoners van Assendelft en Westerkoog zijn de afgelopen maanden opgeschrikt door handhavingsactiviteiten, waarbij bouwsels die al jaren staan, maar niet bleken te voldoen aan het bestemmingsplan, onder dwangsom moesten worden afgebroken. Soms ging dat om schuttingen die een paar centimeter te hoog waren, of een ombouw in de voortuin voor een kliko. Ook carports en andere bouwsels die niet voldoen aan het bestemmingsplan moesten worden afgebroken. Handhavers doen dit, omdat de raad van Zaanstad heeft opgenomen in haar beleid dat er ‘projectmatig’ gehandhaafd kan worden. Bij een klacht van een buurman, betekent dat dat handhavers de hele wijk gaan handhaven. Omdat deze handhaving valt in de categorie ‘lage prioriteit’ wilde de raad graag weten of deze manier van handhaven wenselijk is en zijn doel niet voorbij schiet. De VVD heeft deze motie mede ingediend en de motie is aangenomen. Waar al jaren niet gehandhaafd is en het gaat om enkele centimeters dat bijv een schutting te hoog is, moeten we kijken of we hier pragmatischer mee om kunnen gaan. De raad heeft besloten tot het zodanig wijzigingen van het ‘Beleidsplan Veiligheid, Toezicht en Handhaving 2019-2021’ dat bij zaken met een lage prioriteit naar aanleiding van een klacht of een verzoek van een belanghebbende wordt beoordeeld of handhavend moet worden opgetreden. Tevens wordt gekeken of bebouwingen die al heel lang staan,  (als het ware verjaard zijn), opgenomen kunnen worden in de nota woonbebouwing, en kan worden toegestaan dmv een omgevingsvergunning. 


Marianne Doeves - de Boer