Aanpak Verkeersdruk Ambacht en Thorbeckeweg (AVANT)

De verkeersdrukte op de Thorbeckeweg zal de komende jaren flink toenemen en daardoor nog meer opstropen bij de kruising met de Wibautstraat. Hier is de afgelopen tijd het plan AVANT voor ontwikkeld en in detail uitgewerkt.

De Raad is op dinsdag 28 mei akkoord gegaan met het voorkeursalternatief voor de aanpak van de Thorbeckeweg (project AVANT), waarmee de doorstroming en veiligheid van auto, bus en fiets wordt verbeterd en de overlast voor omwonenden wordt verminderd. Het voorkeursalternatief houdt op hoofdlijnen in dat de  Thorbeckeweg straks via een tunnel onder de Wibautstraat doorgaat.  Ook komt er een T-aansluiting ter hoogte van busbrug De Vlinder voor zowel auto als openbaar vervoer en wordt de aansluiting van de Westkolkdijk op de Thorbeckeweg opgeheven. Het Rijk, de Provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad en Oostzaan hebben dit plan samen uitgewerkt.  Voor de VVD is dit een belangrijke realisatie van een speerpunt uit het verkiezingsprogramma.

 

Tjeerd Rienstra