Reactie VVD Zaanstad op artikel NHD

Afgelopen donderdag heeft Mevrouw Hille (oud raadslid van GroenLinks) gebruik gemaakt van inspreekrecht in de raad. Het is niet de bedoeling om dit recht te gebruiken voor een debat of het aanvallen van een partij of raadslid. Raadsleden mogen bij een inspraak immers alleen verduidelijkende vragen stellen en kunnen dus niet in debat om onjuistheden te weerleggen. Dat mevrouw Hille oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van haar spreektijd vindt de VVD kwalijk.

Via deze weg willen wij alsnog inhoudelijk reageren. Het is haar recht om het met de VVD oneens te zijn. Wij hebben onze vragen ingediend mede naar aanleiding van verontruste berichten en telefoontjes van mede buurt bewoners van mevrouw Hille en herkennen ons dan ook niet in het door haar geschetste beeld dat de VVD pas recent en zonder gesprek met bewoners art 51 vragen heeft gesteld. Al vanaf 2015 zijn wij in gesprek met bewoners en het moskee bestuur en stellen wij dit onderwerp politiek aan de orde.

Dat de VVD angst zou aanwakkeren verwerpen wij en wij vinden het kwalijk dat mevrouw Hille die suggestie wekt. Sterker nog, wij vinden het gevaarlijk dat er op deze manier ‘gevraagd’ wordt om maar helemaal geen kritische vragen te stellen om het rustige proces niet te verstoren. Moeten wij niet zo zeuren dat er maar twee uurtjes meer dan 75 auto’s fout geparkeerd stonden en moeten we daar in perspectief mee omgaan, aldus mevrouw Hille. Even ter vergelijking: Als je aan het winkelen bent in Wormerveer en 5 min te lang parkeert in een blauwe zone, als je in het gras parkeert als je je kind naar school brengt omdat er niet genoeg parkeerplaats is, is de kans groot dat je bekeurd wordt. Dan kan en mag het niet zo zijn dat wij met twee maten gaan meten omdat wij anders het ‘rustige’ proces van de moskee verstoren.

Dat, in combinatie met het feit dat het Bibob onderzoek nog niet is afgerond, omdat de Moskee nog met crowdfunding bezig is en dus niet met zekerheid gesteld kan worden dat er wel of geen geldstromen uit onvrije landen zijn, heeft de VVD doen besluiten vragen te stellen.

VVD Zaanstad zal zich blijven inzetten voor een Saendelft waar het prettig wonen en leven is.