Raadsvergadering van 18 april

Afgelopen donderdag stonden er een aantal punten op de agenda.

Onder leiding van onze Tjeerd is een brief opgesteld die het college verzoekt de onderhandelaars van de Provincie Noord-Holland er op te wijzen dat voor Zaanstad de verbinding A8/A9 belangrijk is om aan te leggen. Dan hoeft het verkeer niet meer door Wormerveer en Krommenie. De brief wordt gesteund namens enkele Zaanse partijen die samen 27 zetels vertegenwoordigen. De brief vindt u hier:

Brief advies a8-a9

Annemarie heeft een motie opgesteld om het college op te roepen om druk uit te oefenen op de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om meer geld beschikbaar te stellen voor jeugdhulp. Veel gemeenten komen geld te kort op het budget voor jeugdhulp. Ook in Zaanstad is dat het geval. Als er meer geld uit Den Haag komt valt de be