Raadsvergadering van 21 maart

Veel bewoners van Westerkoog en Assendelft zaten donderdagavond in de raadzaal om hun steun te betuigen aan de motie van de SP, DZ, VVD en POV. De aanleiding voor deze motie is de onrust die is ontstaan in de wijk Westerkoog over de handhavingsactie die de gemeente is gestart. De aanleiding is een klacht van een bewoner over diverse bouwwerken die niet passen binnen het bestemmingsplan. Nu worden allerlei bouwwerken zoals schuurtjes, schuttingen en hekken gecontroleerd. Als het bouwwerk wel past binnen het bestemmingsplan dan wordt er een vergunning verleend als die wordt aangevraagd. Als het niet past moet de bewoner of het bouwwerk aanpassen of weghalen. En soms is dat heel krom. Twee schuttingen aan dezelfde steeg mag aan de ene kant wel omdat het de achtertuin is en aan de andere kant niet omdat het de voor- en zij tuin is. En het is toch echt dezelfde steeg.

Als VVD vragen we ons af of het zinvol is om de kostbare handhavingscapaciteit voor deze acties in te zetten terwijl we op andere fronten geen handhaving in kunnen zetten. Voor de VVD is inzet op criminele activiteiten en activiteiten die de veiligheid van de inwoners raken belangrijker. En ten tweede of de regels zoals die nu in het bestemmingsplan staan nog wel van deze tijd zijn en of we daarin niet te betuttelend bezig zijn. We willen goed kijken naar de regels zoals die in de omgevingsvisie, als opvolger van het bestemmingsplan, gaan komen.  Na het debat in de raad waaruit een meerderheid bleek om het gesprek aan te gaan over inzet van handhavingscapaciteit en een toezegging van portefeuillehouder Hamming is de motie ingetrokken. 

In het debat heeft burgemeester Hamming toegezegd de handhavingsactie te temporiseren en een gesprek aan te gaan met de raad over inzet van handhavingscapaciteit. Ook deed Burgemeester Hamming de oproep om bezwaar aan te tekenen als er al een brief is of een dwangsom is opgelegd. Daarnaast gaat de VVD het gesprek aan over logische en realistische regels die in de nieuwe omgevingsvisie moeten komen. En als die regels er zijn, ja natuurlijk moet dat dan gehandhaafd worden.