Wajong jongeren onterecht in de bijstand?

Op zaterdag 5 januari publiceerde dagblad Trouw een artikel onder de kop “Jonge gehandicapten krijgen geregeld geen uitkering terwijl zij daar wel recht op hebben“ over een intern rapport van het UWV dat er op grote schaal fouten zijn gemaakt bij de beoordeling van aanvragen voor Wajong-uitkeringen.

In een intern rapport van de uitkeringsinstantie, dat in handen is van Trouw, staat dat in 21 procent van de onderzochte dossiers sprake was van een ‘onjuiste conclusie ten aanzien van het recht op een uitkering’. Jongeren die onterecht geen Wajong uitkering krijgen, komen dan in de bijstand terecht.

De VVD is van mening dat dit voor deze jongeren een zeer wezenlijk verschil is. De Wajong is een regeling voor het leven terwijl de bijstand bedoelt is als tijdelijk vangnet. Daarnaast moeten deze jongeren in de bijstand solliciteren terwijl de hele essentie is dat zij niet (volledig) kunnen werken. Ook de hoogte van de financiële ondersteuning verschilt en wordt in de bijstand beïnvloed door de woonsituatie en/of spaargeld terwijl dit voor een Wajong uitkering niet geldt. Daarnaast zien wij ook een gevoelsmatig verschil; Het toekennen van een Wajong uitkering is ook een erkenning van hun beperking.

Het gaat hier om een doorgaans kwetsbare groep jongeren die in theorie in beroep kunnen gaan maar dit in de praktijk niet vaak zullen doen waardoor zij worden terug geworpen op de bijstand en de gemeente. Gezien de hierboven genoemde significante verschillen voor deze jongeren vinden wij het belangrijk om te onderzoeken of dit ook in Zaanstad aan de orde is.

Zie hier de vragen: https://bit.ly/2HrA9A7