Raad075 op bezoek bij de Omgevingsdienst

Op 7 december is de Zaanse raad op raadsbezoek geweest. Er werd gevaren over het Noordzeekanaal langs het Noordzeekanaalgebied. Tijdens de boottocht gaven de medewerkers van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) een presentatie over hun werkzaamheden.

Het Noordzeekanaalgebied is dichtbevolkt en zeer bedrijvig. De komende jaren zal dat alleen nog maar meer toenemen. Iedereen heeft er baat bij dat de regio veilig en leefbaar is en blijft. 

De omgevingsdienst verleent omgevingsvergunningen en ziet er op toe dat alle partijen in het werkgebied hun wettelijke verplichtingen nakomen op het gebied van milieu, bodem en bouw. Daarbij laveren zij tussen de belangen van de ondernemers en de inwoners van Zaanstad.

De vaartocht begon vanaf het Hembrugterrein, langs het toekomstige kunstencentrum het Hem. De OD NKZG is nauw betrokken bij de transformatiegebieden Hembrugterrein en Achtersluispolder, verduurzaming van woningbouw en houdt zich bezig om energiebesparing bij bedrijven te realiseren in Zaanstad. Bedrijven kunnen veel bijdragen aan een duurzame leef- en werkomgeving. De vaartocht voerde ons verder langs Nauerna afvalzorg en het Amsterdamse Havengebied. De bedrijven in deze gebieden kunnen overlast veroorzaken voor de bewoners van Zaanstad. Om de oorzaak te achterhalen van geuroverlast worden e-noses gebruikt. Tot slot vaarden we langs Pakhuis de Vrede, waarbij gerefereerd werd aan de plannen van  Tony’s Chocolonely om zich daar te vestigen. 

De vaartocht gaf een mooi beeld van de toekomstige ontwikkelingen in Zaanstad en de belangrijke rol die OD NKZG daarbij speelt.