In Zaanstad gaat de pakkans voor criminelen omhoog!

De VVD is blij dat het college het Integraal Veiligheidsplan, waarin voor de komende 4 jaar de doelstellingen omtrent veiligheid worden vastgesteld, op verzoek van de VVD heeft aangepast en als doelstelling heeft opgenomen dat er ‘krachtig wordt opgetreden om de pakkans van criminelen te vergroten’ en ‘ingezet wordt op erkenning en aanpak van het probleem van ondermijnende criminaliteit’.

Criminaliteit mag niet lonen! Kinderen moeten met een beter perspectief opgroeien. In Amsterdam ligt de pakkans 1 op 5, in Zaanstad is dat vele malen lager. Daar gaat de gemeente Zaanstad, samen met de politie en OM nu wat aan doen!

Ook heeft de VVD verzocht om meer bekendheid te geven aan ‘meld misdaad anoniem’ en de ‘buurt app’. De bereidheid en toegankelijkheid van het melden van misdaden moet verbeteren, om de veiligheid in Zaanstad waarborgen. Dit is ook in het plan opgenomen.

Uit meerjarenplan van de politie blijkt dat inzet van ‘Creatief maatwerk’ nodig is om overtreders te kunnen vervolgen. Soms via strafrecht, soms bestuursrecht en soms fiscaal. Daar moeten kaders flexibeler worden. De burgemeester heeft toegezegd op vraag van de VVD om snel bij de raad terug te komen om over knellende kaders te kunnen spreken, zodat overtreders beboet kunnen worden, en niet door de mazen van het strafrecht kunnen glippen, wat nu nog vaak gebeurt.