Nieuwe cultuurvisie

Na het besluit om te stoppen met het Cultuurcluster in Zaandam is er in de raad een motie aangenomen om te komen tot een nieuwe cultuurvisie. En de nieuwe visie is meteen het eerste project van dit college waarbij gewerkt wordt aan een nieuwe manier van besluitvorming in de raad. Niet eerst ambtelijk alles uitwerken, het college neemt een beslissing en legt die beslissing voor aan de raad. Nee, vanaf het begin is de raad betrokken bij het opstellen van de visie.

Er is een klankbordgroep in het leven geroepen met leden uit de raad die het proces begeleidt. Vanuit de VVD heb ik me aangemeld om aan deze klankbordgroep mee te doen. Niet alleen omdat ik woordvoerder cultuur ben maar vooral omdat ik burgerparticipatie in mijn portefeuille heb. Ik blijf hameren op het feit dat ik niet alleen de mening van de cultuurorganisaties wil horen maar vooral ook van de inwoners van Zaanstad. Waar heeft U als inwoner wel en geen behoefte aan, hoe ziet U spreiding van cultuur over de hele gemeente en hoe kijkt U aan tegen cultuur in het onderwijs. Uw mening telt en daarom wil ik U vragen om via de link de vragen te beantwoorden. Uw mening wordt dan meegewogen in het opstellen van de nieuwe visie.


http://gemeentezaanstad.m18.mailplus.nl/wpNJnNRQ8UdJ-2276-318000065-test-1 


Heeft u vragen of opmerkingen, u kunt mij altijd mailen of bellen. R.schenk@raadzaanstad.nl of 06-30955876.