De "algemene beschouwing' op het coalitieakkoord door VVD Zaanstad

Gisteren mocht ik als fractievoorzitter van de VVD Zaanstad de ‘algemene beschouwing’ geven op ons coalitieakkoord:

Het coalitieakkoord is een akkoord waar de VVD trots op is. Een akkoord waarin we uitdagingen aangaan, kansen grijpen, Zaanstad mooier en veiliger maken. Met open vizier en concreet handelen.


Het akkoord laat zien dat Zaanstad met haar centrum en prachtige authentieke dorpen  er toe doet en veel meer is dan ‘gewoon’ Zaanstad.  Waarom de VVD dat vindt? Ik neem u graag mee:

- Zaanstad is trots op haar roots en erfgoed en probeert deze zo goed mogelijk te behouden en toeristen te interesseren om naast de zaanse schans ook de rest van ons mooie zaanstad te bezoeken.
- Zaankanters zijn harde werkers en Zaanstad spant zich in om iedere zaankanter aan een baan te helpen, door de uitstroom van uitkeringsgerechtigden te bevorderen en door in te zetten op de groei van banen en het begeleiden van mensen naar werk.
- Zaanstad wil een beter ondernemersklimaat scheppen door in de top 3 van ondernemersvriendelijke gemeente te komen, met oa een ondernemersloket en vereenvoudigen van regels. Wat Beverwijk kan, nu 3de van NL, kan Zaanstad ook!
-Zaanstad is van oudsher een groeiende gemeente, waar plek is voor iedereen die zich gedraagt en een steen bij wil dragen. En dat wij, Zaanstad, een oplossing willen bieden om de enorme druk op de woningmarkt op te vangen door het bouwen van 1000 woningen per jaar.

Maar Zaanstad kent ook veel uitdagingen, en die gaan we in dit akkoord niet uit de weg, sterker nog die pakken we aan. Ik noem er 3:

1. Zaanstad veilig te houden en de toenemende ondermijnende criminaliteit tegen te gaan
2. de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, en
3. Onze stad bereikbaar te houden

1. Veiligheid en Handhaving.

De pakkans voor criminelen in Zaanstad moet omhoog! In Amstedam is deze pakkans 1 op 5. In zaanstad ligt deze helaas vele malen lager.

Het kan niet zo zijn dat onze kinderen opgroeien met het idee dat het loont om crimineel te worden. Dat je een ‘watje’ bent als je braaf naar school gaat en je huiswerk maakt. En het kan niet zo zijn dat relschoppers zoveel invloed hebben dat onze jeugd straks geen toekomst meer heeft.

Het kan niet zo zijn dat het normaal wordt in zaanstad om je vuil op straat te gooien.

Het kan niet zo zijn dat mijn buren geen aangifte meer doen als hun fiets gestolen wordt, of ruiten worden ingegooid omdat ze het gevoel hebben, dat er toch niets aan gedaan wordt.


De VVD is blij, blij dat handhaving en aanpak van ondermijnende criminaliteit na het steeds agenderen met meerdere partijen in deze raad nu een prominente plek heeft gekregen in dit coalitieakkoord. 1,2 miljoen euro wordt er de komende periode ingezet en als het aan de VVD ligt blijft het hier niet bij. Complimenten voor de ambtenaren, de burgermeester en politie voor hun inzet. Maar de noodzaak voor extra inzet hebben we luid en duidelijk gehoord.

Wij vinden dat fraude, overlast en ondermijnende criminaliteit niet getolereerd mogen worden. Schoon, heel, betrouwbaar en veilig is belangrijk om een aantrekkelijke stad te zijn en te blijven.  De maatregelen die we treffen: Handhaving wordt uitgebreid naar alle onderdelen waar te handhaven valt. Regels zijn regels en daar heb je je aan te houden en worden gecontroleerd op naleving. Niet alleen op ruimtelijke ordening maar ook op bijvoorbeeld afvaldumping, wietplantages, rechtmatigheid bijstand en jeugdoverlast.
 
2. Betaalbare zorg:
12,5 miljoen te kort op de zorg. Dat is niet goed. We moeten de steeds verder oplopende financiële tekorten in de zorg beheersen. Om de zorg op lange termijn betaalbaar en bereikbaar te houden zijn maatregelen noodzakelijk. Betere inzet op basisvoorzieningenen minder doorverwijzen naar specialistische zorg. Meer inzetten op preventie en aanpakken van malafide praktijken. Ik wil graag in een Zaanstad wonen waar onze ouderen, die ons zaanstad groot hebben gemaakt waardig oud kunnen worden en waar er waardering is en steun voor onze mantelzorgers.
 
3. Bereikbaarheid
Voor de bereikbaarheid van Zaanstad is het voor ons belangrijk om een verbinding te krijgen tussen de A8 en A9. De 14 miljoen die daar al voor gereserveerd staat blijft staan en wordt aangevuld naar de waarde die het in de huidige tijd heeft. Wij zijn in ieder geval niet voor een nulplus-variant.  En er wordt ingezet op alle manieren van vervoer zowel eigen vervoer als openbaar vervoer.

De verkeersknelpunten in Zaanstad Noord, waar de gemeente zeer veel signalen van haar inwoners heeft gekregen, worden op de korte termijn opgepakt! De VVD zal zich inspannen dat het niet alleen bij woorden blijft!

We handhaven de parkeernorm voor voldoende parkeerplaatsen bij nieuwbouw buiten het centrum. Ook is er ruimte voor initiatieven van burgers om, waar mogelijk, meer parkeerplaatsen in hun wijk te realiseren.
 
Voorzitter,

ik rond mijn algemene beschouwing af met een reflectie op het 150 dagen plan.

Als geboren en getogen Zaanse ben ik opgevoed met de leus; doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg. Daarvan heb ik vooral altijd het woordje ‘doen’ gehoord. Dus aan de slag met dit akkoord. Woorden omzetten in daden en vandaag aan de slag voor een nog mooier Zaanstad voor morgen.

En de VVD is blij dat we dat (aan de slag) met elkaar gaan ‘doen’. In 150 dagen maken we met de stad, met de dorpen, met de inwoners, met de ondernemers, met de hele raad, met andere belanghebbenden een vertaling van het coalitieakkoord naar een uitvoeringsagenda en wat ons betreft maken we daar een platform van om voortaan blijvend met elkaar in gesprek te gaan!  Zodat we geen ‘150 dagen plan’ meer nodig hebben, maar dit iets is wat we ‘gewoon’ doen.

Tot zover de VVD bijdrage voor de algemene beschouwing en de 150 dagen.
Als laatste, voorzitter, wil ik twee opmerkingen maken en een vraag stellen aan de collega’s.

Vwb de kaderbrief:
1e opm: De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de nieuwe indeling (naamgeving) van de begroting. Daarbij heef de VVD 1 opmerking: De VVD ziet graag dat ‘Beheer openbare ruimte’vervangen door ‘Openbare ruimte en bereikbaarheid’.

2de opm: De VVD is blij met haar wethouder Onderwijs, maar ziet twee grote uitdagingen voor deze wethouder: We krijgen signalen dat er, en dat wordt bevestigd door de middelbare scholen, een overaanbod van leerlingen is en met de groei van Zaanstad is de verwachting dat die druk alleen maar toeneemt. De VVD wil graag dat er een 6de HAVO/VWO school in Zaanstad gebouwd wordt.
Daarnaast is er een schreeuwend lerarentekort. Kinderen zitten vaker thuis, omdat er niet genoeg leerkrachten zijn.

De VVD is zeer benieuwd naar de leerlingenprognose en zal mogelijk na de zomer met initiatieven op dit onderwerp komen.

En als laatste een vraag aan de collega’s: Op pag 10 van de kaderbrief wordt gesteld dat er reeds geld voor het programma ondermijning is opgenomen in de meerjarenbegroting. De ambtenaren en burgmeester, die overigens een groot compliment verdienen voor hun inzet, geven aan dat er veel meer capaciteit nodig is, om echt de ‘pakkans’ te vergroten in Zaanstad. Dus wat de VVD betreft is het heel goed dat er al extra geld is opgenomen, maar vraagt aan haar collega’s of ze ook vinden dat deze vrij komende post ingezet moet worden voor de dringende noodzaak om ondermijning aan te pakken.