Ledenbijeenkomst - presentatie coalitieakkoord door wethouders en fractie

We zijn de grootste partij van Zaanstad geworden. We hebben een coalitieakkoord gesloten en we leveren twee wethouders. Daar zijn we trots op. Afgelopen maandag is er met een groep VVD Zaanstad leden uitvoerig overleg geweest over het formatieproces en het uiteindelijke coalitierapport in de Lorzie in Wormerveer. Het bestuur en de fractie wil graag in contact blijven met de leden en nodigde deze uit om te praten over het gesloten coalitieakkoord en de portefeuilles van de diverse fractieleden. Tevens hebben de leden deze avond (nader) kennis kunnen maken met onze nieuwe wethouder Hans Krieger.


Terwijl buiten de zon nog vol scheen kwamen in de Lorzie in Wormerveer de leden van VVD Zaanstad samen om in een gezellige omgeving samen te praten over het gesloten coalitieakkoord. De avond werd geopend door Ingrid Jahn, de voorzitter van het VVD Zaanstad bestuur. Nadat deze de aanwezigen kort welkom had geheten nam Rick van der Made de microfoon van haar over.


Rick nam de aanwezige leden kort mee in het programma van deze avond waarna Tjeerd Rienstra het woord kreeg. In de presentatie van Tjeerd nam hij ons uitvoerig mee in het traject dat hij en Gerard Ram als onderhandelaars namens de VVD hebben afgelegd tijdens de besprekingen met de formateurs en partijen naast hen aan tafel.

In de presentatie kwam ook duidelijk naar voren hoe en vooral waarom er keuzes gemaakt zijn in dit traject en met welk doel, maar natuurlijk nooit de standpunten van de VVD uit het oog verliezend.

Nadat Tjeerd de leden nog mee kon geven dat met een score van bijna 50% van de standpunten de VVD trots mag zijn op het coalitieakkoord, vormde Gerard een korte brug tussen het presenteren van het akkoord en de nieuwe wethouder. Na de positieve woorden van zijn collega-wethouder nam Hans Krieger het podium. In de presentatie van Hans kwam duidelijk naar voren dat Zaanstad met zijn komst een wethouder heeft gekregen die zijn sporen ruim heeft verdiend. 5 collegeperiodes, 20 jaar wethouder, 35 jaar ervaring in de politiek, gewerkt in colleges van verschillende samenstellingen, meerdere jaren als loco-burgemeester actief geweest en daarnaast (en daar mogen wij best trots op zijn) ontvanger van de Thorbecke erepenning van de VVD.

Het volgende op de agenda was het in gesprek gaan van de fractie met de leden. Wat willen de leden aangevuld zien in het coalitieakkoord? Aan diverse tafels namen de fractie en wethouders plaats om met de leden te overleggen en toelichting te geven op hun portefeuilles. Dit zou gebeuren in drie rondes maar al snel werd duidelijk dat de gesprekken goed inhoudelijk de diepte in gingen waardoor is besloten om maar 1 ronde te houden.


“ Een goede presentatie over het onderhandelingsproces en het coalitieakkoord, met leuke sessies voor de leden om ook input te leveren. Wij hebben  een gedreven fractie en met Hans Krieger , naast onze Gerard Ram ,een zeer ervaren wethouder in het college voor grote klussen in een essentiële portefeuille !  Ik ben trots op dit VVD team ”  (Judith Schouten)


"VVD landelijk roept wij zijn de grootste Partij. Ondertussen zijn ze vergeten dat de partij 20 % van zijn kiezer kwijt zijn. Maar in tegenstelling met de landelijke VVD gaat het met de VVD Zaanstad goed. 

En niet alleen goed, maar ook heb ik als lid weer een goed gevoel met de VVD Zaanstad. De bijeenkomst van maandag is daar een goedvoorbeeld van, er wordt naar je geluisterd en ik kan mijn verhaal weer kwijt. Afdeling Zaanstad ga zo door. " (Wouter Veenis)


Na een snelle terugkoppeling van de tafels hebben de leden helder wat de fractie de komende jaren wil gaan bereiken en heeft de fractie extra input van de leden gehad over waar voor hen het zwaartepunt ligt.

Terwijl de aangeleverde bitterballenschaal steeds leger begon te worden, is de avond afgesloten onder het genot van een drankje in de bar van de Lorzie waar tijdens een informeel samenzijn de leden de avond nog eens konden doorspreken en er veel ideeën en plannen voor komende jaren zijn gesmeed.