Nieuws vanuit de fractie

In deze weken vinden er onderhandelingen plaats tussen VVD, PvdA, ROSA, D66, CDA en CU om te komen tot een bestuursakkoord en een coalitie. Dat proces gaat stap voor stap de goede kant op, waarbij wij het VVD-geluid continue willen laten horen. Gedurende dat proces zullen de fracties ook de personele invulling van de diverse functies verder vorm moeten gaan geven. De VVD fractie heeft zich onlangs ook over dat laatste gebogen. Wij hebben ervoor gekozen om dat nu te doen, omdat we het enerzijds belangrijk vinden de focus te hebben op de onderhandelingen en anderzijds de dagelijkse gang van zaken goed te kunnen regelen.

Zoals eerder bekend is geworden zullen wij onze lijsttrekker, Gerard Ram, voorstellen als onze eerste wethouderskandidaat in het college gemeente Zaanstad 2018-2022. Ook is eerder uit de onderhandelingen bekend gemaakt dat de VVD-Zaanstad naast Gerard Ram een tweede wethouderskandidaat mag leveren. In de fractie is uitvoerig stilgestaan bij het gewenste profiel van deze tweede kandidaat. Wij vinden het in het belang van Zaanstad dat deze kandidaat beschikt overrelevante en uitgebreide bestuurlijke ervaring. Zaanstad staat voor grote vraagstukken waarbij wij samenwerking zoeken bij tal van overheden, instituten en organisaties ook buiten Zaanstad. In dat licht heeft de fractie besloten om haar tweede kandidaat buiten de Zaanse politiek te zoeken. Zodra de portefeuilleverdeling bekend is zullen wij een kandidaat presenteren.

 

Tevens heeft de fractie nagedacht over de invulling van het fractiebestuur, in casu het fractievoorzitterschap, vice-fractievoorzitterschap, secretaris en penningmeester.

 

Wij zijn tot de volgende functieverdeling gekomen.

 

VVD-fractie Zaanstad 2018-2022

Fractievoorzittter: ​​Marianne de Boer-Doeves

Vice-fractievoorzitter:​ Stephanie Onclin

Secretaris:​​​ Rina Schenk

Penningmeester:​​ Annemarie van Nieuwamerongen-Oosterkamp

 

Ingang van dit fractiebestuur is 29 mei.

 

Voor vragen kunt u zich tot wenden tot ondergetekende.

 

Met vriendelijke groet,


Namens de Fractie,
Gerard Ram