Brandbrief aan Burgemeester Hamming; Veiligheid Coenbrug moet zeker zijn.

Wij hebben meerdere malen vragen gesteld over de technische staat en veiligheid van de bruggen in Zaanstad. Op 16 mei 2017 heeft de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie actualiteitsvragen gesteld aan het college over deze storingen en de staat van de brug. De wethouder gaf toen aan dat zij in gesprek was met de Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat. De VVD is ervan uit gegaan dat de raad geïnformeerd wordt wanneer in deze gesprekken bijzonderheden genoemd zijn. 

Wij zijn dan ook erg geschrokken van de berichtgeving van EenVandaag over de staat van de Coenbrug. Naar aanleiding van dit item heeft Stephanie Onclin namens de VVD samen met René Tuijn (Partij van de Arbeid) en Patrick Zoomermeijer (SP) een brandbrief geschreven aan burgemeester Hamming: 

Beste burgemeester, beste Jan,

De VVD heeft meerdere malen vragen gesteld over de technische staat en veiligheid van de bruggen in Zaanstad. Nu blijkt uit berichtgeving eerder deze week onder andere:
“De constructie dreigt te verzwakken door corrosie. Onderdelen van de voegovergang staal hadden al in 1975 vervangen moeten worden en geheel in 2000. Wordt nu voor respectievelijk 2015 (nog niet gebeurd) en 2026 geadviseerd. Ook op andere plekken op de Coenbruggen kunnen delen van de brug vallen als niet wordt ingegrepen. Vluchtroutes zijn afgesloten, de vluchttrap is op een verkeerde wijze aangebracht en afgesloten door een hekwerk. Er dreigen kabelbreuken, waardoor hele installaties het niet meer doen (onder meer om de brug open en dicht te doen). Het advies is om gelijk actie te ondernemen.”

(Bron: http://www.nhnieuws.nl/nieuws/222701/Veertien-bruggen-en-viaducten-die-s...)

Ook de PvdA en de SP zijn geschrokken van deze berichtgeving en hebben al schriftelijke vragen gesteld. Aangezien het tot 5 weken kan duren voordat die beantwoord zijn, willen de VVD, PvdA en SP middels deze brandbrief de volgende vraag graag zeer spoedig beantwoord zien:

Wat is er nodig om de veiligheid van de gebruikers van de Coenbrug per direct te kunnen garanderen? Welke stappen gaat het College hiervoor zetten?

We gaan ervan uit dat de burgemeester onze zorg deelt en de urgentie inziet en daarom deze vraag binnen twee weken kan beantwoorden. Waarvoor alvast dank.

Aangezien het hier gaat om één van de belangrijkste bruggen van Zaanstad, hopen wij dat burgemeester Hamming aan ons verzoek voldoet. 

Ook in de Tweede Kamer heeft de VVD actie ondernomen op dit onderwerp. Remco Dijkstra heeft kamervragen gesteld die te lezen zijn via de volgende link;

https://remcodijkstra.vvd.nl/nieuws/29958/storten-onze-bruggen-viaducten-en-tunnels-in